Komisja Europejska rozpoczyna konsultację w sprawie europejskiej płacy minimalnej

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen / Zdjęcia via twitter @vonderleyen

Komisja Europejska argumentuje, że przyjęcie europejskiej płacy minimalnej na poziomie unijnym przysłuży się interesom osób o niższych zarobkach.

 

 

Komisja Europejska poczyniła we wtorek (14 stycznia) pierwszy krok w kierunku ustanowienia na poziomie unijnym europejskiej płacy minimalnej. Bruksela ma nadzieję na opracowanie pierwszych wniosków jeszcze przed wakacjami.

Trudna misja unijnego komisarza ds. handlu w USA

W środę ma nastąpić podpisanie wstępnej umowy handlowej między USA a Chinami. Jednocześnie do Waszyngtonu udał się unijny komisarz ds. handlu Phil Hogan, aby spróbować nie dopuścić do eskalacji wojny handlowej między USA a Unią Europejską.

 

 

W dniach 13-15 stycznia w …

Godne życie

W swoim programie dla Europy Ursula von der Leyen zapowiadała, że w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania przedstawi propozycję instrumentu prawnego gwarantującego każdemu pracownikowi w UE „sprawiedliwą pracę minimalną”.

„Taki instrument powinien umożliwić godne życie niezależnie od miejsca pracy. Płace minimalne należy ustalać zgodnie z krajowymi tradycjami, w drodze układów zbiorowych lub przepisów prawa. Jestem głęboko przekonana o wartości dialogu społecznego między pracodawcami a związkami zawodowymi, a więc ludźmi, którzy najlepiej znają swój sektor i region”, powiedziała w lipcu 2019 r. przyszła przewodnicząca Komisji Europejskiej.

We wtorek unijna egzekutywa przeszła od słów do czynów, informując o rozpoczęciu konsultacji społecznych „na rzecz zbudowania silnej Europy socjalnej”. Na pierwszy ogień pójdą konsultacje z przedsiębiorstwami i związkami zawodowymi. KE zapewnia, że chce wsłuchać się w potrzeby i sugestie każdego z państw członkowskich UE. W praktyce oznacza to, że na poziomie unijnym nie powstałaby płaca minimalna o jednakowej wysokości. Zapowiadany mechanizm miałby odzwierciedlać krajowe uwarunkowania.

Ranking postępu społecznego: Polska w trzeciej dziesiątce

Niżej niż Słowenia, Czechy, Estonia i Litwa, a w wielu dziedzinach podobnie do Chile, gdzie do niedawna trwały masowe protesty społeczne – tak wypadła Polska w najnowszym rankingu Social Progress Index.

 

 

W najnowszym rankingu postępu społecznego Social Progress Index przygotowanego przez …

Nordycka specyfika

Obecnie w 6 z 28 państw członkowskich UE nie ma ustalonej minimalnej stawki wynagrodzenia: Austria, Cypr, Dania, Finlandia, Szwecja i Włochy. I to właśnie państwa nordyckie najbardziej oponują przeciwko wspólnotowemu rozwiązaniu. W Szwecji, Danii i Finlandii minimalne wynagrodzenie jest określane na podstawie układów zbiorowych, tj. negocjacji między związkami zawodowymi a pracodawcami w każdej z branż.

Na brak jednego stanowiska europejskich związków zawodowych w kontekście płacy minimalnej w rozmowie z EURACTIV.pl zwraca uwagę wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. „Skandynawskie związki zawodowe argumentują, że kwestie wynagrodzeń pozostają w gestii państw członkowskich, a więc wspólnotowe rozwiązanie byłoby niezgodne z traktatami”.

Ta ostatnia kwestia – wielokrotnie przywoływana przez ekspertów – odnosi się do przeszkód prawnych w postaci braku kompetencji UE do ustalania systemów wynagrodzeń. W celu uregulowania stałego poziomu płacy minimalnej np. w stosunku procentowym do mediany należałoby zmienić postanowienia traktatów, a do tego wymagana jest zgoda wszystkich państw członkowskich UE.

Tymczasem unijny komisarz ds. miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit powiedział podczas wtorkowej prezentacji „nie możemy zostawić w tyle żadnego państwa członkowskiego, żadnego regionu, żadnego człowieka. Musimy nadal dążyć do zapewnienia najwyższych norm na rynkach pracy, tak aby wszyscy Europejczycy mogli żyć w godności i spełniać swoje ambicje”.

Prospołeczny walor unijnego rozwiązania w zakresie płacy minimalnej podkreśla Paweł Ostrowski mówiąc, że „mechanizm zaproponowany przez Komisję przybliży standardy życia Europejczyków oraz zwiększy spoistość społeczną UE”.

Holandia: Przegłosowano parytet w radach nadzorczych

Holenderski parlament przyjął ustawę, która wprowadziła obowiązkowy parytet w radach nadzorczych spółek notowanych na giełdzie w Amsterdamie. 30 proc. miejsc musi być zarezerwowane dla kobiet.

 

 

Przeciwna nowym przepisom była Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) premiera Marka Rutte, ale …

Podwyżki w Polsce

Ujednolicenie płacy minimalnej w całej UE oznaczałoby ustalenie stałego jej poziomu w relacji do krajowej mediany. W przeszłości Parlament Europejski rekomendował wyznaczenie progu na 60 proc. mediany wynagrodzeń w poszczególnych państwach UE. Nie wiadomo jednak, czy KE zamierza podążyć w tym kierunku. W ciągu najbliższych sześciu tygodni będą trwać konsultacje. Komisja planuje w tym czasie zebrać opinie od poszczególnych państw członkowskich.

Następnie unijna egzekutywa opracuje proponowaną treść ustawy. W przypadku braku zainteresowania państw członkowskich Komisja może samodzielnie przeprowadzić przez Parlament Europejski projekt legislacyjny.

Od 1 stycznia 2020 r. płaca minimalna w Polsce wynosi 2,6 tys. brutto. To wzrost o 350 zł w porównaniu do ubiegłego roku. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć do 3 tys. zł, zapowiedział przed kilkoma tygodniami premier Mateusz Morawiecki, a w planach rządu jest podwyżka do 4 tys. od 2023 r. Taka deklaracja padła podczas jednej z przedwyborczych konwencji PiS.

Jak rozwiązać problem bezdomności w Polsce?

Czy istnieje sposób na zmniejszenie liczby bezdomnych? Przykład Finlandii przekonuje, że tak…

Układy zbiorowe

Piotr Ostrowski zwraca uwagę, że inicjatywa KE jest godna pochwalenia. Związki zawodowe od kilku lat zachęcały do zainteresowania się tą kwestią. „Nie wiadomo w jakim kierunku podążą prace nad europejską płacą minimalną, jednak warto by w przyszłości wszelkie ustalenia w tym zakresie podejmowane były za większą zgodą partnerów społecznych”.

„Niezależnie od ostatecznych ustaleń, ważne aby w ostatecznym dokumencie, czy to w formie rekomendacji, czy to w formie dyrektywy zawarty był zapis dotyczący wzmocnienia mechanizmu rokowań zbiorowych. To bowiem za ich pośrednictwem osiąga się kompromis pomiędzy przedstawicielami pracodawców i organizacjami pracowniczymi w kluczowych dla każdej z tych grup kwestiach”, powiedziała w rozmowie z EURACTIV.pl Barbara Surdykowska z biura eksperckiego NSZZ „Solidarność”.

Francja: Rząd gotowy do ustępstw ws. reformy emerytalnej

Protesty przeciwko zmianom w systemie emerytalnym trwają, tymczasem premier Édouard Philippe ogłosił, że rząd jest gotowy na ustępstwa w sprawie jednego z kluczowych punktów reformy.

 

 

Protesty przeciwko reformie emerytalnej rządu trwają we Francji już piąty tydzień. To dłużej niż opór społeczny z …