Komisja Europejska radzi: O pracę najłatwiej po Erasmusie

Studenci / Zdjęcie pexels.com via Buro Millennial

Niewiele jest kwestii, które łączą europejskich polityków tak, jak przekonanie o sukcesie programu Erasmus. Nowe badania zlecone przez Komisję Europejską potwierdzają, że absolwenci stypendium lepiej radzą sobie na współczesnym rynku pracy.

 

W magiczny „dotyk” programu Erasmus+ (dalej Erasmus) wierzą niemal wszyscy. Niezależnie czy jest to Komisja Europejska, która podwoiła do 45 miliardów euro wydatki na program w latach 2021-2027; prezydent Francji Emmanuel Macron, który chciałby, aby wszyscy młodzi Francuzi wyjechali podczas studiów za granicę; unijny komisarz ds. miejsc pracy Jyrki Katainen, który podczas niedawnego Dialogu Obywatelskiego w Warszawie przekonywał o formacyjnym znaczeniu programu dla młodych ludzi czy wreszcie kandydujący do Parlamentu Europejskiego profesor Maciej Gdulapostulujący podczas kwietniowej debaty zorganizowanej przez EURACTIV konieczność zwiększenia środków oraz włączenia doń także grup zawodowych. Wszyscy oni zgadzają się, że Erasmus to coś więcej, niż zwykły wyjazd zagraniczny.

Brexit: KE chce chronić uczestników programu Erasmus+

Coraz bardziej prawdopodobne bezumowne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to kłopot nie tylko dla biznesu czy służb granicznych, ale także dla uczestników programu edukacyjnego Erasmus+, z którego korzystają studenci, doktoranci czy stażyści. Komisja Europejska przedstawiła więc opracowane z myślą …

Same korzyści

Udowadniają to – choć w zdecydowanie bardziej konkretny sposób – badania zlecone przez Komisję Europejską dwóm niezależnym organizacjom. Obraz, jaki się z nich wyłania pokazuje program umożliwiający wyrobienie przydatnych umiejętności na dzisiejszym rynku pracy, takich jak praca zespołowa, wiedza, ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Autorzy raportów przekonują, że w ciągle zmieniającym się świecie, w którym coraz częściej pracownik funkcjonuje w międzynarodowym środowisku, Erasmus stanowi doskonały wstęp do zdobywania pierwszych bezcennych doświadczeń.

Kolejny rekordowy rok "Erasmus+"

Komisja Europejska opublikowała dziś swoje roczne sprawozdanie na temat programu Erasmus+, które pokazuje, że liczba osób uczestniczących w programie jest większa niż kiedykolwiek wcześniej, a liczba wspieranych projektów nadal rośnie. Jednocześnie program staje się coraz bardziej integracyjny i ma coraz …

Erasmus przeciwko bezrobociu

Badania zostały przeprowadzone na bardzo dużej grupie osób. Łącznie przeanalizowano odpowiedzi udzielone przez 77 tys, osób, w tym 47 tys. studentów, 12 tys. tych, którzy skorzystali z programu mobilności oraz 10 tys. osób z kadry dydaktycznej z doświadczeniem wyjazdu zagranicznego w ramach programu. Do tego ponad 500 organizacji.

Zdecydowana większość osób, które skorzystały z programu (72 proc.) twierdzi, że Erasmus był bardzo przydatny w znalezieniu pierwszej pracy. Dlaczego? Zdaniem respondentów, program zwiększył ich umiejętności i kompetencje techniczne, interpersonalne, zdolność do osiągania celów oraz otwartość społeczną i międzykulturową. Dane wskazują, że dla prawie wszystkich studentów po pobycie zagranicznym nastąpił znaczny wzrost umiejętności pracy zespołowej, także z osobami wywodzącymi się z innych kultur. Ponadto instytucje szkolnictwa wyższego zaobserwowały „znaczący wpływ” posiadania w życiorysie wyjazdu studenckiego na szansę zatrudnienia (92 proc. przypadków).

Jak przekłada się to na konkretne liczby? 80 proc. osób zostało zatrudnionych w ciągu trzech pierwszych miesięcy od ukończenia studiów, a 72 proc. absolwentów potwierdziło, że doświadczenie wyjazdu pomogło im zdobyć pierwszą pracę. Dodatkowo dziewięciu na dziesięciu studentów po Erasmusie korzysta z umiejętność i doświadczeń zdobytych za granicą.

Kolejne 14,5 tys. młodych ludzi pozna Europę dzięki DiscoverEU

Spośród prawie 80 tys. zgłoszeń wybrano ponad 14,5 tys. osiemnastolatków, którzy otrzymają bilety DiscoverEU. Uczestnicy będą mogli podróżować przez 30 dni w okresie od 15 kwietnia do 31 października 2019 r.
 

Druga runda inicjatywy Komisji Europejskiej DiscoverEU przyciągnęła zgłoszenia od prawie 80 …

Grupa wyszehradzka najsilniej europejska

Do tego należy dodać inne statystyki: 40 proc. z realizujących praktyki w przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus zostało następnie zatrudnionych w miejscu przeprowadzenia stażu. Z kolei 10 proc. respondentów uruchomiło własną działalność gospodarczą.

Wyjazd zagraniczny i obracanie się w środowisku osób innych narodowości wpływa także na kształtowanie tożsamości europejskiej, do której przyznało się 90 proc. respondentów. Najmocniej z europejskością identyfikują się osoby ze Wschodniej części kontynentu. To głównie młodzi ludzie z Wyszehradzkiej Czwórki.

Erasmus przyczynia się także do nawiązania współpracy między uczelniami. Program mobilności to również gotowość do rewolucji cyfrowej, a ponadto kursy z przedsiębiorczości, bezpieczeństwa informacji i mediów oraz przede wszystkim wzrost kompetencji kadry dydaktycznej, która również korzysta z możliwości wyjazdów. Ponad 80 proc. dydaktyków przyznało, że doświadczenia zagraniczne pozwoliły im przedstawić bardziej innowacyjne programy nauczania.

 

Więcej informacji:

Erasmus+ higher education impact study

Study on the impact of Erasmus+