Komisja Europejska otwiera nowy rozdział integracji uniwersytetów

Studenci, źródło: Flickr, fot. Nottingham Trent University

Studenci, źródło: Flickr, fot. Nottingham Trent University

Wczoraj (26 czerwca) Komisja Europejska opublikowała pierwszą listę instytucji szkolnictwa wyższego, które staną się fundamentem sojuszy europejskich szkół wyższych. To kolejny ważny krok w procesie budowania Europejskiego Obszaru Edukacji.

 

Komisja Europejska (KE) wybrała 114 instytucji szkolnictwa wyższego z 24 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), które stworzą sieć „Uniwersytetów Europejskich”. Zdecydowała ocena rektorów, profesorów i ekspertów mianowanych przez Komisję. Te ponadnarodowe sojusze będą działać w oparciu o wspólne strategie i wartości europejskie. Inicjatywa ma na celu zwiększenie mobilności studentów i pracowników. Nowy projekt UE ma dążyć do niwelowania różnic między uczelniami oraz podnoszenia ich jakości i konkurencyjności.

Międzyuczelniane kampusy mają pozwolić studentom, kadrze naukowej i personelowi połączyć wiedzę i zasoby w celu realizacji wspólnych interdyscyplinarnych programów nauczania. Uczestnicy programu będą mogli wybierać przedmioty i kierunki spośród oferty partnerskich uczelni. Dzięki temu możliwe będzie spersonalizowanie kształcenia i uzyskanie stopnia naukowego na poziomie europejskim.

CEU: Uniwersytet Środkowoeuropejski schroni się w Wiedniu?

Węgierski Uniwersytet Środkowoeuropejski ogłosił chęć przeniesienia swojej placówki do Wiednia, uzasadniając to agresywnymi działaniami nacjonalistycznego rządu w Budapeszcie.
 

Od przyszłego roku akademickiego nowi studenci Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (CEU – Central European University) pragnący zdobyć honorowane przez Stany Zjednoczone stopnie naukowe rozpoczną studia …

„Uniwersytety Europejskie” mają przyczynić się również do zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionów, w których są zlokalizowane. Studenci nawiążą ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami lokalnymi, władzami i naukowcami w celu reagowania na wyzwania współczesności.

Różnorodność uniwersytetów i sojuszy

Instytucje szkolnictwa wyższego nominowane do programu specjalizują się w wielu dziedzinach. KE wyłoniła zarówno uniwersytety techniczne, humanistyczne, jak i akademie artystyczne i jednostki badawcze. Każdy z 17 sojuszy poświęcony jest innej tematyce. Jednym z nich jest CIVICA, który zrzesza jednostki zajmujące się naukami społecznymi. EUGLOH to sojusz uniwersytecki na rzecz światowego zdrowia. Z kolei EU4ART łączy uniwersytety specjalizujące się w dziedzinie sztuk pięknych. Młode ośrodki akademickie, które dzięki współpracy mają stać się uczelniami przyszłości w Europie, figurują pod nazwą YUFE.

Najwięcej wybranych uczelni pochodzi z Francji (16 uniwersytetów), Niemiec (15) i Włoch (12). Z Polski wyselekcjonowano pięć jednostek – każda jest członkiem innego sojuszu. Uniwersytet Jagielloński należy do UNA EUROPA, Uniwersytet Warszawski – The 4EU+Alliance. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest częścią innowacyjnego związku współpracy w zakresie integracji regionów o nazwie EPICUR. W skład sojuszu FORTHEM, który ma wspierać działania informacyjne na temat transnarodowego szkolnictwa w poszczególnych regionach, wchodzi Uniwersytet Opolski. Uniwersytet Gdański jest zaś członkiem SEA-EU, który łączy instytucje szkolnictwa wyższego zlokalizowanych w ośrodkach morskich.

Młode pokolenie zabiera głos w sprawie przyszłości Partnerstwa Wschodniego

10 lat po narodzinach Partnerstwa Wschodniego młode pokolenie przedstawia swoją ocenę dotychczasowych osiągnięć i proponuje nowe rozwiązania.

 

27 marca 2019r. w Kolegium Europejskim w warszawskim Natolinie odbyła się pierwsza edycja młodzieżowego szczytu dedykowanego Partnerstwu Wschodniemu „New Generation Summit – 10th Anniversary …

Finansowanie programu

Budżet przewidziany dla pierwszych „Uniwersytetów Europejskich” wynosi 85 milionów euro. Każdy z sojuszy otrzyma w ciągu najbliższych trzech lat maksymalnie 5 milionów euro na wdrożenie planów.

W ramach kolejnego cyklu finansowego UE na lata 2021-2027 KE zaproponowała pełną implementację koncepcji „Uniwersytetów Europejskich” w ramach programu Erasmus+. Wiąże się to z przeznaczeniem na inicjatywę znaczenie większych środków finansowych. Postępy szkół wyższych w budowaniu Europejskiego Obszaru Edukacji mają być ściśle monitorowane.

Początki inicjatywy

Punktem wyjścia dla koncepcji „Uniwersytetów Europejskich” było przemówienie prezydenta Emmanuela Macrona na temat przyszłości Europy, które wygłosił na Sorbonie we wrześniu 2017 r. W czasie Szczytu Społecznego w Göteborgu w listopadzie 2017 r. KE przedstawiła zarys sieci uczelni. Już w grudniu 2017 r. zatwierdziła go Rada Europejska. Unijne instytucje podkreśliły, że koncepcja ma przyczynić się do ukształtowania Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 r.

Jeszcze jesienią tego roku zostanie ogłoszona druga lista uniwersytetów, które dołączą do inicjatywy. Ich zadaniem będzie przetestowanie alternatywnych modeli wdrażania koncepcji „Uniwersytetów Europejskich”.