KE: Polska w czołówce pod względem równości płac

Zdjęcie via unsplash.com

Polska w czołówce krajów Unii Europejskiej, w których kobiety i mężczyźni otrzymują równą płacę. Jednak w państwach członkowskich sytuacja kobiet niewiele się poprawiła od ubiegłego roku – informuje Komisja Europejska.

 

 

Europejski Dzień Równej Płacy przypada w tym roku na poniedziałek 4 listopada. To data graniczna, po przekroczeniu której kobiety z państw UE – w przeciwieństwie do mężczyzn – symbolicznie przestają otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę. Z danych przedstawionych w czwartek 31 października przez Komisję Europejską wynika, że kobiety w Unii wciąż zarabiają średnio o 16 proc. mniej niż mężczyźni, podczas gdy w ubiegłym roku zarabiały średnio o 16,2 proc. mniej. Na tym tle dobrze wypada sytuacja kobiet w Polsce, gdzie luka płacowa wynosi 7,2 proc. i należy do najniższych we Wspólnocie.

Polacy starzeją się najszybciej w UE

Polskie społeczeństwo starzeje się najszybciej w Unii Europejskiej. Między 2001 a 2018 r. udział osób starszych w naszym kraju wzrósł powyżej średniej unijnej, a do 2050 r. liczba mieszkańców Polski ma zmniejszyć się o 3 mln.

 

 

Polaków będzie ubywać, podczas gdy …

Prace przez dwa miesiące za darmo

Mniejsza luka płacowa w Polsce nie przekłada się jednak na równouprawnienie kobiet nad Wisłą. Pod tym względem Polki wciąż znajdują się w gorszej sytuacji niż mężczyźni. W opublikowanym przed trzema tygodniami raporcie Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) Polki zajęły 24. miejsce w Unii. W analizie eksperci wzięli pod uwagę takie czynniki, jak właśnie zarobki, wykształcenie, pracę, piastowanie ważnych stanowisk (władza), czas i zdrowie. I choć ogólny wniosek z raportu był optymistyczny: równouprawnienie w Unii zwiększyło się, to w porównaniu do edycji z 2017 r. współczynnik wzrósł zaledwie o jeden punkt (do 67,4 pkt).

Unijni komisarze Frans Timmermans oraz Věra Jourová podkreślili przy okazji czwartkowej prezentacji danych, że już ponad 60 lat temu zapisano w europejskich traktatach zasadę równości wynagrodzeń, „a mimo to prawo wciąż nie odzwierciedla codziennej rzeczywistości kobiet w całej Europie”. Tymczasem „Europejki nadal pracują przed dwa miesiące za darmo w porównaniu ze współpracownikami płci męskiej, a postęp w tym obszarze jest zbyt powolny”.

Polska nisko w unijnym rankingu równości płci

Po niedawnych wyborach w Polsce wzrosła reprezentacja kobiet w parlamencie; jednocześnie pod względem równouprawnienia w Unii Europejskiej Polki wciąż znajdują się w gorszej sytuacji niż mężczyźni.

 

 

Niedzielne (13 października) wybory parlamentarne w Polsce zbiegły się z publikacją raportu Europejskiego Instytutu ds. …

Polska w czołówce

Z danych przedstawionych przez KE wynika, że najmniejsza luka płacowa (różnica wynagrodzeń za identyczną pracę kobiet i mężczyzn) występuje w Rumunii (3,5 proc.), Luksemburgu i Włoszech (5 proc.), Belgii (6 proc.) i Polsce (7,2 proc.). Na drugim biegunie plasują się takie państwa, jak czwarta od końca Wielka Brytania (20,8 proc.), Niemcy (21 proc.), Czechy (21,1 proc.) i zamykająca stawkę Estonia (25,6 proc.).

Unijni komisarze zwrócili uwagę na konieczność doprowadzenia do pełnej przejrzystości, ponieważ „wiedza to władza, a więc im więcej będziemy wiedzieć o podstawowych przyczynach luki płacowej, tym lepiej będziemy mogli ten problem rozwiązać”. Przedstawiciele unijnej egzekutywy podkreślili także, że „64 proc. Europejczyków stwierdziło, że popiera publikowanie średniego wynagrodzenia według rodzaju pracy i płci w ich przedsiębiorstwie”.

Czy w Polsce pogarszają się warunki prowadzenia biznesu?

Przedstawiciele przedsiębiorców podkreślają, że Polska nadal ma poważne zaległości, jeśli chodzi o korzystne warunki dla biznesu. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uspokaja zaś twierdząc, że nie ma powodów do niepokoju.

 

 

Ubiegłotygodniowa publikacja rankingu „Doing Business” prowokuje do refleksji nad stanem regulacji prawnych …

Jakie przyczyny?

Jakie są główne przyczyny nierówności płacowych w UE? Według analityków przyczyn jest wiele, a wśród nich należy wymienić pracę w niepełnym wymiarze godzin, zjawisko „szklanego sufitu”, wykonywanie zawodów słabiej opłacanych. KE zwraca przy tym uwagę na podejmowane na tym polu inicjatywy mające na celu rozwiązanie przeszkód, jak poprawa równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów.

Ogólne wnioski omawianego raportu są zbieżne w analizą przeprowadzoną przez EIGE. Eksperci Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn wskazywali, że takie państwa, jak Szwecja zawdzięczają wysoki poziom równouprawnienia m.in. podziałowi obowiązków domowych między partnerami, w tym opieką nad dziećmi.

Mimo programu "500+" skrajne ubóstwo w Polsce wzrosło

Państwowy program świadczeń „Rodzina 500+” działa od 3,5 roku. Jednym z jego celów było zmniejszenie w Polsce skali skrajnego ubóstwa. O ile w pierwszych dwóch latach działania programu wskaźnik ten spadał, o tyle w ubiegłym roku wzrósł.