KE pozywa Polskę oraz Węgry w związku z dyskryminacją osób LGBTIQ

Mateusz Morawiecki i Viktor Orban

Szefowie rządów Polski i Węgier, Mateusz Morawiecki i Viktor Orban [Photo via Flickr]

Komisja Europejska (KE) wszczęła w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej postępowanie sądowe przeciwko Węgrom oraz Polsce. Chodzi o dyskryminację ludności LGBTIQ.

 

W ubiegłym miesiącu informowaliśmy o tym, że węgierski parlament przegłosował ustawę, która zawierała m.in. zakaz “propagowania homoseksualizmu” w szkołach. Zdaniem rządu Viktora Orbána, ma ona chronić dzieci. Budapeszt znalazł się w związku z tym w ogniu krytyki ze strony UE, jak i organizacji pozarządowych. Amnesty International stwierdziła, że prawo to w istocie zakazuje wszelkich debat na temat homoseksualizmu dla osób poniżej 18 r. roku życia.

Z kolei w Polsce w 2019 r. ponad 100 gmin określiło się mianem “stref wolnych od LGBT”. Komisja Europejska w przeszłości dążyła do przeprowadzenia analizy zgodności uchwały z prawem UE – jednak polski rząd wyraźnie unikał odpowiedzi na większość próśb Komisji o informacje w tej sprawie.

Kraśnik bez funduszy norweskich pomimo uchylenia uchwały anty-LGBT

„Uważam, że spełniliśmy wszystkie kryteria wymagane od uczestników Programu „Rozwój Lokalny”, zaznaczył burmistrz miasta Wojciech Wilk z Platformy Obywatelskiej.

Jakich przewinień dopuściły się kraje?

KE uważa, że Węgry ograniczyły prawo do wolności wypowiedzi i niedyskryminacji zapisane w art. 11 i 21 Karty praw podstawowych UE, a także, że naruszyły dyrektywę o nieuczciwych praktykach handlowych. W drugim przypadku chodzi o sytuację z 19 stycznia 2021 r., gdy węgierski urząd ochrony konsumentów zobowiązał wydawcę książki dla dzieci przedstawiającej osoby LGBTIQ do zamieszczenia adnotacji, że przedstawia ona “zachowania odbiegające od tradycyjnych ról płciowych”.

Z kolei brak reakcji Warszawy na zapytania KE o charakter i wpływ ustaw dot. stref wolnych od ideologii LGBT został uznany za naruszenie zasady lojalnej współpracy, która wynika z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek kooperacji z instytucjami UE.

Teraz, oba państwa mają dwa miesiące na to, by ustosunkować się do zastrzeżeń, które ma Komisja. Jeśli tego nie zrobią, KE może zadecydować o przesłaniu im uzasadnionej opinii oraz o skierowaniu ich spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

Orbán odpowiada na krytykę w sprawie ustawy o LGBT. Zarzuca Holandii podejście "kolonialne"

Mark Rutte posunął się do sugestii, że Węgry powinny wyjść z Unii Europejskiej.

KE walczy o prawa mniejszości seksualnych

“Europa nigdy nie pozwoli na piętnowanie części swoich obywateli: czy to ze względu na to, kogo kochają, czy ze względu na wiek, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne czy przekonania religijne” – brzmi wypowiedź przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, którą opatrzono oświadczenie.

12 listopada KE przedstawiła pierwszą w swojej historii unijną strategię na rzecz równości lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, niebinarnych, interseksualnych i queer (LGBTIQ). Jednym z jej filarów jest propagowanie równości osób LGBTIQ na całym świecie a także budowa inkluzywnych społeczeństw.

PE: Debata nt. strefy wolności dla osób LGBTIQ w UE. "To nie przedmiot negocjacji”

Decyzja o przyjęciu rezolucji zapadnie jutro (11 marca).