Francja: Urlop ojcowski dwa razy dłuższy

francja-urlop-tacierzynski-ojcowski-macron

Obecnie każdemu ojcu we Francji przysługuje 14 dni urlopu po narodzinach dziecka. [kelli_mcclintock via unsplash]

Prezydent Emmanuel Macron poinformował w środę, że urlop ojcowski we Francji zostanie od przyszłego roku wydłużony do 28 dni. To dwa razy dłużej niż dotychczas.

 

 

Obecnie każdemu ojcu we Francji przysługuje 14 dni urlopu po narodzinach dziecka. Od lipca przyszłego roku urlop zostanie wydłużony do 28 dni, a wykorzystanie jego części (jednego pełnego tygodnia) będzie obowiązkowe.

W filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych Macron określił zmiany w prawie, które wejdą w życie w lipcu 2021 r., jako „ważną decyzję” i „piękny postęp”. Dodał, że „jest to przede wszystkim środek promujący równość kobiet i mężczyzn”, ponieważ doprowadzi do „większej równości w wykonywaniu obowiązków domowych od pierwszych dni” życia dziecka.

Pracodawca zapłaci, gdy zmusi do pracy?

O wydłużeniu urlopu prezydent Emmanuel Macron poinformował podczas wizyty w Ośrodku Ochrony Matki i Dziecka (PMI) w Longjumeau (Essonne).

Obecnie ojciec we Francji ma prawo do trzech dni urlopu tuż po narodzinach dziecka i 11 dni (18 w przypadku ciąży mnogiej) do wykorzystania w ciągu kolejnych 4 miesięcy. Od lipca przyszłego roku przysługiwać mu będzie zamiast 11, 25 dni, czyli łącznie 28 dni. Wymiar urlopu zostanie wydłużony o 7 dni tak jak dotychczas, w przypadku ciąży mnogiej.

Pracodawca nadal opłacał będzie trzy pierwsze dni urlopu po narodzinach dziecka, pozostała część pokrywana będzie przez Sécurité Sociale (ubezpieczenie społeczne). Wykorzystanie części z tych 28 dni, będzie obowiązkowe. Decyzja o tym, ile dni obowiązkowo trzeba będzie obowiązkowo, zapadnie po rozmowach z partnerami społecznymi. Pracodawcy, który zmusi pracownika do pracy podczas obowiązkowego urlopu, grozić będzie kara w wysokości 7,5 tys. euro.

Urlop będzie finansowany z francuskiego systemu ubezpieczeń społecznych i ma kosztować 500 mln euro rocznie.

Austria: Miesiąc urlopu ojcowskiego

Austria wprowadza prospołeczne zmiany w systemie urlopów ojcowskich. Od wczoraj każdy z mężczyzn może skorzystać z urlopu przez 1 miesiąc. Dodatkowo każdy zatrudniony może wystąpić o wypłacenie jednorazowego świadczenia wynoszącego 700 euro.
 

 

W kwietniu Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która wprowadzi dwumiesięczne …

Francuscy ojcowie zapracowani. W Polsce coraz chętniej idą na tacierzyński?

Obecnie tylko 67 proc. ojców we Francji korzysta z pełnego 14-dniowego urlopu ojcowskiego i zalewie 50 proc. z tych zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony. Zdaniem rządu wprowadzenie obowiązku wykorzystania części urlopu, przyczyni się do zwiększenia tego odsetka do 80 proc., a nawet do ok. 90 proc. w 2022 r.

Celem reformy – jak podkreślił Macron – jest osiągnięcie większego zaangażowania ojców w wychowanie dzieci, wzięcie przez nich na siebie części obowiązków domowych oraz zmniejszenie wpływu, jaki na karierę zawodową kobiety ma urlop macierzyński.

W Polsce zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie od stycznia do kwietnia br. skorzystało z urlopu ojcowskiego ponad 60 tys. mężczyzn. Z kolei w pierwszej połowie 2019 r. skorzystało z niego rekordowe 88,5 tys. pracowników (czyli o 24,7 tys. więcej niż w 2016 r. i aż o 37,1 tys. więcej niż w 2014 r.).

W Polsce „tacierzyński” jest regulowany przez kodeks pracy, w związku z czym korzystają z niego wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Jego podstawą prawną jest art. 182 par. 3 kodeksu pracy. Zgodnie z nim ojciec dziecka ma prawo do 2 tygodni urlopu. Jedynym ograniczeniem jest to, że mężczyzna musi go wykorzystać do momentu ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia.

W Polsce ojciec dziecka może skorzystać również z urlopu rodzicielskiego. Trwa on 32 tygodnie i to rodzice decydują jak się nim podzielić. Mogą z niego skorzystać oboje równocześnie, wtedy trwa 16 tygodni. Rodzice mogą podzielić urlop rodzicielski na maksymalnie 4 części. Urlop rodzicielski nie jest popularny wśród mężczyzn. Z danych ZUS wynika, że w okresie od stycznia do kwietnia 2020 r. na urlopie rodzicielskim było ponad 236 tysięcy osób, z czego 1,9 tysiąca mężczyzn. Z kolei w 2019 r. 99 na 100 osób korzystających z urlopu rodzicielskiego to kobiety, wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wspomniany urlop w 2019 r. wybrało 410,3 tys. osób, z czego tylko 4,2 tys. to mężczyźni (1 proc.)

2 miesiące urlopu rodzicielskiego dla ojców w Europie

Parlament Europejski ogromną większością głosów przyjął dyrektywę, która wprowadzi dwumiesięczne urlopy rodzicielskie tylko dla ojców. Nowe przepisy mają pomóc matkom w powrocie na rynek pracy po urodzeniu dziecka, zaś ojcom mocniej zaangażować się w ich wychowanie.
 

Dyrektywę przyjęto zdecydowaną większością głosów. …

Parlament Europejski chce ujednolicenia przepisów w UE

W kwietniu 2019 r. Parlament Europejski znaczną większością głosów przyjął dyrektywę, która ma wprowadzić dwumiesięczne urlopu rodzicielskie tylko dla ojców. Nowe przepisy mają pomóc ojcom mocniej zaangażować się w wychowanie dzieci. Kraje mają wdrożyć dyrektywę do sierpnia 2022 r.

Projekt przepisów przygotowała Komisja Europejska. Celem przepisów jest ujednolicenie standardów dotyczących urlopów rodzicielskich w państwach członkowskich UE. Kraje będą mogły jednak przyznać rodzicom we własnym zakresie większe uprawnienia.

Przepisy zaproponowane przez KE były dalej idące niż w ostatecznie przyjętej dyrektywie. KE chciała bowiem, aby minimalny urlop rodzicielski, którego nie można dowolnie podzielić między rodzicami (w praktyce oznacza to, że tę część urlopu weźmie ojciec) trwał minimum 4 miesiące. Ostatecznie stanęło na 2 miesiącach. Wprowadzono również minimum 10 dni płatnego urlopu ojcowskiego (w Polsce już dziś jest to 14 dni), który ojcowie wykorzystują najczęściej krótko po narodzinach dziecka, choć nie jest to obowiązującą zasadą.

Według ostatecznie przyjętej wersji dyrektywy urlop rodzicielski będzie się więc składał minimum z 4 miesięcy dla ojca lub matki oraz 2 miesięcy dla jednego z rodziców, ale nie tego który spędził na urlopie rodzicielskim wcześniejsze 4 miesiące. W praktyce oznacza to, że ojcowie będą musieli spędzić na urlopie rodzicielskim co najmniej 2 miesiące, choć mogą także więcej. Jeśli rodzice nie zdecydują się wykorzystać owych dodatkowych 2 miesięcy urlopu (np. ojciec dziecka odmówi) – ta część urlopu przepadnie.