Eurostat: Gdzie umiera najwięcej osób w wypadkach drogowych?

Wypadek / Zdjęcie via pexels.com

Podczas niedawno zakończonego długiego weekendu na polskich drogach zginęło 31 osób. Z policyjnych statystyk wynika, że trwa właśnie najgorszy rok pod względem liczby ofiar śmiertelnych na drogach. Wedle innych danych to Polacy są coraz częściej sprawcami wypadków w Europie.

 

 

Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) opublikował dziś dane dotyczące śmiertelnych wypadków drogowych obejmujących lata 2016 i 2017 we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Do najniebezpieczniejszych pod tym względem należą Rumunia i Bułgaria, które posiadają najwyższy wskaźnik ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców. Na drugim biegunie znajduje się Malta. W liczbach bezwzględnych, w kategorii zabitych na drogach, Polskę wyprzedzają Niemcy, Francja i Włochy. Jednak Hiszpanie, o podobnym zasobie ludnościowym pomimo niewielkiego wzrostu zanotowali tysiąc ofiar mniej niż Polska.

Coraz mniej ofiar wypadków drogowych w Europie

Informacja prasowa Komisji Europejskiej

Z opublikowanych dziś (10 kwietnia) przez Komisję Europejską wstępnych statystyk za 2017 r. dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego wynika, że drugi rok z rzędu liczba ofiar śmiertelnych w Unii Europejskiej spadła o około 2 proc. W Polsce odnotowano 6-procentowy …

Najniebezpieczniej na Bałkanach

Niechlubnymi rekordzistami statystyk Eurostatu są Bułgarzy z 64 ofiarami śmiertelnymi na milion mieszkańców w przypadku wypadków drogowych. Prawie sześciokrotnie więcej niż wynosi wskaźnik śmiertelności na Malcie (11 zgonów na milion mieszkańców), podczas gdy średnia unijna to 23 zgony.

Z kolei Rumuni przodują w drugiej niechlubnej statystyce, dotyczącej wskaźnika zgonów wśród pieszych w wypadkach drogowych (37 osób na milion mieszkańców), a także, gdy weźmie się pod uwagę liczbę zabitych rowerzystów (10 zgonów na milion mieszkańców). W tej ostatniej statystyce najlepiej wypadły najmniejsze państwa Wspólnoty: Cypr i Luksemburg, z zerowym odsetkiem zgonów na mln osób.

Ogółem w całej UE w 2017 śmierć w wypadkach poniosło nieco ponad 25 tys. ludzi, co odpowiada 50 wypadkom śmiertelnym na milion mieszkańców. Jest to liczba, która ustabilizowała się od 2013 r. Jeszcze w 2008 r. dla państw, które tworzą dziś UE było to ponad 39 tys. Jaki udział procentowy mają poszczególne rodzaje wypadków? Zgony w samochodach osobowych stanowiły prawie połowę (46 proc.) wszystkich śmiertelnych zdarzeń drogowych. Drugie w kolejności są zgony pieszych (21 proc.), motocyklistów (15 proc.) i rowerzystów (8 proc.). Eurostat przygotował swój raport na podstawie źródeł policyjnych i szpitalnych.

Spadła liczba zagranicznych studentów na unijnych uczelniach

Liczba zagranicznych studentów na uczelniach w Unii Europejskiej wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Ostatnie badania pokazują jednak, że w 2017 r. stanowili oni jedynie 8,1 proc. wszystkich studentów, co oznacza spadek w porównaniu z poprzednim rokiem.
 

Z danych Eurostatu wynika, …

Polska w czubie statystyk

W niemal każdej statystyce Polska znajduje się blisko górnej części tabeli. Niezależnie czy bierze się po uwagę ogólną liczbę zgonów w wypadkach drogowych czy poszczególne statystyki dotyczące rowerzystów czy pieszych. Niewykluczone, że tegoroczne dane będą w Polsce najgorsze od lat. Z policyjnych statystyk wynika, że w trzech pierwszych miesiącach 2019 r. zginęło 537 osób, o 20 proc. więcej niż przed rokiem. To najgorsze dane od czterech lat. Jednak, jak uczą doświadczenia poprzednich lat, najniebezpieczniejsze pod tym względem miesiące – wakacyjne i jesienne – jeszcze się nie skończyły.

Przyczyny wypadków są niezmienne od lat, to zbyt szybka jazda i nieustępowanie pierwszeństwa. Z danych udostępnionych przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wynika, że w ostatnich latach nastąpił wzrost zdarzeń drogowych z udziałem obywateli Polski (właścicieli aut zarejestrowanych w Polsce, więc w zdecydowanej większości Polaków) na drogach europejskich. W 2018 r. zarejestrowano 75,2 tys. takich przypadków. Dla porównania w 2011 r. było to „zaledwie” 40,8 tys.

Przyczyną tak dużej liczby zdarzeń może być brawura lub nieprzestrzeganie często innych przepisów niż te, które obowiązują w kraju. Z analiz opublikowanych przez amerykański Ubezpieczeniowy Instytut Bezpieczeństwa Autostradowego (IIHS) wynika, że pomimo istnienia stosunkowo wysokiego limitu prędkości maksymalnej na autostradach (140 km/h), polscy kierowcy i tak ją przekraczają. Dla porównania, za zachodnią granica prędkość maksymalna jest o 10 km/h mniejsza. Według analiz pracowników IIHS, każde podniesienie limitu prędkości o 8 km/h skutkuje wzrostem ofiar śmiertelnych o 8 proc. w przypadku autostrad oraz 3 proc. na pozostałych drogach.

Kto jest najbardziej zadłużony w UE?

Z zestawienia przygotowanego przez unijne biuro statystyczne Eurostat wynika, że najbardziej w Unii Europejskiej zadłużona jest Grecja, a najmniej Estonia. Bardzo dobrze w zestawieniu wypadły też Bułgaria i Luksemburg. Pogorszyła się natomiast sytuacja Francji.
 

Według danych Eurostatu …

 

 

Więcej informacji:

Raport Eurostatu na temat bezpieczeństwa na drogach w UE

Statystyki