Europosłowie i NGO-sy chcą porozumienia dot. dyrektywy o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym

Ojciec z dziećmi, źródło: EURACTIV.com

Ojciec z dziećmi, źródło: EURACTIV.com

Ponad 3000 organizacji i grupa wysokich rangą posłów do Parlamentu Europejskiego wezwała unijnych ministrów ds. zatrudnienia do wspólnych ustaleń, by rozpocząć rozmowy z eurodeputowanymi na temat dyrektywy dotyczącej równowagi między życiem zawodowym a osobistym.

 

W 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję zharmonizowania przepisów UE w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w ramach filaru społecznego, w tym poprzez ustanowienie minimalnych standardów UE dotyczących urlopu ojcowskiego, wychowawczego i opiekuńczego. Parlament Europejski zasadniczo poparł dyrektywę w grudniu zeszłego roku i czeka teraz na rozpoczęcie negocjacji przez Radę Unii Europejskiej. W liście otwartym, wysłanym w poniedziałek (18 czerwca), organizacje pozarządowe i konfederacje związków zawodowych wezwały ministrów „do poszanowania europejskich obywateli i ich przedstawicieli, posuwając się naprzód i przyjmując stanowisko Rady Unii Europejskiej” w sprawie wniosku.

„Istniejące ramy prawne i instytucjonalne w UE nie uwzględniają w wystarczającym stopniu wyzwań stojących przed ich obywatelami i nie zapewniają odpowiednich rozwiązań dla potrzeb współczesnych społeczeństw” – argumentowali sygnatariusze. „Propozycja dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym to właściwy kierunek”.

List został podpisany przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych, Eurochild, Europejską Sieć na rzecz Samodzielnego Życia, ILGA Europe oraz COFACE Families Europe. Przywódca grupy socjalistów, Udo Bullman, oraz jego odpowiednicy Philippe Lamberts z Zielonych i Gabriele Zimmer z lewicowej grupy GUE / NGL, również podpisali ten list w sprawie dyrektywy  wraz ze sprawozdawcami Parlamentu Europejskiego.

UE musi uważać, by nie wykluczać swoich obywateli – brytyjski poseł do PE Siôn Simon

Założenie, że głębokie i długotrwałe cięcia w obszarze finansów publicznych były tym, co jest potrzebne do odbudowania się gospodarki po kryzysie finansowym z 2007 r., okazało się błędne – mówił Siôn Simon, członek brytyjskiej Partii Pracy, gdy w maju wraz …

Nadchodzące wyzwania

Ministrowie ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych spotykają się dziś (21 czerwca) w celu uzgodnienia stanowiska negocjacyjnego. Jednak nadal występują pewne nieporozumienia. Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca zwiększenia liczby nieprzekazywalnych miesięcy urlopu rodzicielskiego do czterech jest zbyt ambitna dla wielu krajów. Wiele delegacji opowiada się za możliwym kompromisem dwóch miesięcy, a pozostali wolą trzymać się obecnego przepisu, czyli jednego miesiąca.

Istnieją także rozbieżne poglądy rządów na temat płatnego urlopu ojcowskiego. Podczas gdy wszystkie rządy państw UE-28 popierają ten pomysł, niektórzy uważają, że administracje krajowe powinny decydować o wysokości wynagrodzenia. Ministrowie zgodzili się jednak zaproponować państwom członkowskim większą elastyczność w ustalaniu granicy wiekowej dziecka na urlop rodzicielski oraz minimalne wynagrodzenie lub liczbę dni wolnych dla opiekunów.

Islandia jako pierwsza na świecie wprowadziła równość płac niezależnie od płci

Od początku nowego roku Islandki, wykonując tę samą pracę co Islandczycy, będą musiały otrzymywać pensję w takiej samej wysokości. I na odwrót, także mężczyznom nie będzie wolno na takim samym stanowisku płacić mniej. Nowe prawo obejmuje wszystkie firmy, które zatrudniają …

Jedyną propozycją Komisji Europejskiej, którą ministrowie wydają się wspierać bez zastrzeżeń, jest wprowadzenie elastycznych form pracy dla opiekunów. Celem rozporządzenia jest zapewnienie równości między kobietami i mężczyznami w zakresie szans na rynku pracy oraz ułatwienie opiekunom zrównoważenia ich pracy i obowiązków opiekuńczych. „Pracujący rodzice i ich rodziny, a także opiekunowie i ci, którzy na nich polegają, nie mają czasu do stracenia. Proszę, nie marnujcie okazji, by pokazać swoim obywatelom, że Wam na nich zależy” – argumentował list.