Austria: Trybunał Konstytucyjny uchylił zakaz aktywnej eutanazji

szpital

Według obowiązującego w Austrii prawa przeprowadzenie eutanazji grozi karą do pięciu lat więzienia. / Fot. Martha Dominguez de Gouveia [Unsplash]

Prawny zakaz udzielania pomocy w samobójstwie narusza prawo do samostanowienia, orzekł Trybunał Konstytucyjny (VfGH) w Wiedniu. Z decyzją nie zgadza się austriacki Kościół katolicki. Zdaniem biskupów przyzwolenie na eutanazję może otworzyć drzwi dla nieetycznych działań.

 

 

Trybunał uznał zakaz bez wyjątku udzielania wszelkiej pomocy w samobójstwie za sprzeczny z austriacką konstytucją. Jak orzekli sędziowie, prawo do swobodnego decydowania o sobie obejmuje „zarówno prawo do kształtowania swojego życia, jak i prawo do godnej śmierci”.

Obecnie austriackie prawo nie dopuszcza eutanazji. Przeprowadzenie takiego zabiegu grozi karą do pięciu lat więzienia. Legalna jest natomiast eutanazja pasywna, czyli zaprzestanie podtrzymywania życia pacjenta. Nie zabrania się również podawania pacjentowi środków uśmierzających ból nawet, jeśli ich skutkiem może być przyspieszenie zgonu.

Austriacki rząd ma czas do 1 stycznia 2022 r., aby dostosować prawne regulacje do orzeczenia. Rządząca koalicja, a zwłaszcza znana z chrześcijańsko-demokratycznego profilu politycznego Austriacka Partia Ludowa (ÖVP) kanclerza Sebastiana Kurza, wolałaby zostawić przepisy w ich obecnym kształcie. Jednak pozwy przeciwko obowiązującemu prawu złożyło kilka osób w tym dwoje poważnie chorych.

Kościół jest przeciwko. „Nie możemy rezygnować z ludzi”

Austriackie Towarzystwo na Rzecz Humanitarnego Zakończenia Życia (ÖGHL) chwali decyzję Trybunału. Z orzeczeniem nie zgadza się natomiast Kościół katolicki, który obawia się, że może ono otworzyć drzwi dla głęboko nieetycznych zachowań.

Biskupi ostrzegają, że konsekwencją wprowadzenia prawnej możliwość eutanazji będzie wzrost presji na osoby chore i w podeszłym wieku, aby poddały się takiemu zabiegowi.

„Naturalna solidarność z tymi, którzy szukają pomocy w naszym społeczeństwie, jest przez to orzeczenie zagrożona”, ocenił arcybiskup Salzburga Franz Lackner. „Nie możemy rezygnować z ludzi, nawet jeśli sami zrezygnowali z siebie”, dodał hierarcha.

Rząd zapowiada jednak takie uwarunkowania prawne, które zminimalizują ryzyko podważania przez otoczenie wartości życia ciężko chorych pacjentów. „Będziemy nadal dbać o to, aby nikt nie musiał kwestionować wartości swojego życia. Dlatego musimy teraz sprawdzić, jakie zabezpieczenia prawne są konieczne”, oświadczyła minister sprawiedliwości Karoline Edtstadler.

Portugalia otwiera drogę dla przeprowadzania eutanazji

Parlament Portugalii zagłosował w czwartek za legalizacją eutanazji. Prawo musi zostać zatwierdzone przez prezydenta i Trybunał Konstytucyjny. Portugalia jest czwartym krajem w Europie, który będzie dopuszczał tzw. „aktywną eutanazję”.

 

 

Portugalski parlament zagłosował w czwartkowy wieczór za legalizacją eutanazji i wspomaganego samobójstwa …

Eutanazja w Europie

W Niemczech w odpowiedzi na skargi pacjentów i lekarzy Federalny Trybunał Konstytucyjny uchylił 26 lutego zakaz komercyjnej pomocy w samobójstwie. Krok ten, podobnie jak w Austrii, spotkał się ze stanowczą krytyką katolickich i ewangelickich biskupów.

Eutanazja jest legalna w Holandii, Belgii, Albanii i Luksemburgu, jednak przepisy dotyczące przeprowadzania tego zabiegu są różne. Najbardziej liberalne prawo w kwestii eutanazji obowiązuje w Belgii, gdzie zabieg dopuszcza się niezależnie od wieku. W Holandii eutanazji nie można poddać dzieci poniżej 12 roku życia, a w pozostałych państwach, gdzie legalnie można wykonać eutanazję, jest ona zabroniona w przypadku nieletnich.

W większości tradycyjnie katolickich państw, do których oprócz Austrii należą również Irlandia i Polska, eutanazja jest zakazana. W Polsce zabrania jej art. 150 Kodeksu Karnego: „Kto zabija człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Niemcy: Zakaz działalności firm oferujących eutanazję uznany za niekonstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe uchylił zakaz dotyczący działalności firm, które oferują pomoc w samobójstwie. Sędziowie uznali, że narusza on wolność wyboru w sprawie decydowania o własnym życiu.

 

 

Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe uchylił w środę (26 lutego) wprowadzony w 2015 r. w …

Polacy o eutanazji

Według sondażu CBOS z 2013 r. ponad połowa (53 proc.) respondentów dopuściłaby podanie przez lekarza środków przyspieszających śmierć ciężko i nieuleczalnie choremu, cierpiącemu pacjentowi, jeśli jest w pełni świadomy i sam o to prosi. Możliwość taką odrzuciło 39 proc. ankietowanych.

Ponadto 65 proc. uczestników badania stwierdziło, że prawo powinno pozwalać na odłączenie specjalnej aparatury podtrzymującej funkcje życiowe pacjenta po wypadku, który jest od wielu tygodni nieprzytomny, ma uszkodzony mózg, i wiadomo, że nigdy nie będzie mógł żyć normalnie, jeśli rodzina pacjenta się na to zgadza. Jedna czwarta badanych uważa to za niedopuszczalne.