Austria: Miesiąc urlopu ojcowskiego

Zdjęcie via unsplash.com @judebeck

Austria wprowadza prospołeczne zmiany w systemie urlopów ojcowskich. Od wczoraj każdy z mężczyzn może skorzystać z urlopu przez 1 miesiąc. Dodatkowo każdy zatrudniony może wystąpić o wypłacenie jednorazowego świadczenia wynoszącego 700 euro.

 

 

W kwietniu Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która wprowadzi dwumiesięczne urlopy rodzicielskie tylko dla ojców. Przy okazji zmian wprowadzono także minimum 10 dni płatnego urlopu ojcowskiego, najczęściej wykorzystywanego tuż po narodzinach dziecka. Tymczasem w Austrii od wczoraj weszły zmiany wydłużające urlop ojcowski do jednego miesiąca. Ponadto wszyscy ojcowie mogą otrzymać od państwa jednorazowo 700 euro.

2 miesiące urlopu rodzicielskiego dla ojców w Europie

Parlament Europejski ogromną większością głosów przyjął dyrektywę, która wprowadzi dwumiesięczne urlopy rodzicielskie tylko dla ojców. Nowe przepisy mają pomóc matkom w powrocie na rynek pracy po urodzeniu dziecka, zaś ojcom mocniej zaangażować się w ich wychowanie.
 

Dyrektywę przyjęto zdecydowaną większością głosów. …

Wątpliwości ekonomistów

Jak dotąd z miesięcznego płatnego urlopu ojcowskiego uchwalonego już w 2017 r. mogli korzystać tylko urzędnicy państwowi. Od wczoraj ta grupa została poszerzona o pozostałe zawody. Wedle wcześniejszych zasad prywatni pracodawcy mogli odmówić zgody na tego typu urlop. Zmiany zostały zaproponowane przez socjaldemokratów, lecz poparły je także inne ugrupowania, w tym skrajna prawica.

Jednak nie wszyscy uważają, że zmiany idą w dobrym kierunku. Na drugim biegunie sytuują się głównie ekonomiści, którzy argumentują, że koszty wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 700 euro mogą zbyt mocno nadwyrężyć krajowe finanse. Beneficjentami zmian w prawie stały się także adopcyjne pary tej samej płci oraz rodziny zastępcze.

Europa nadal narażona na odrę

Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że odra ponownie pojawiła się w Wielkiej Brytanii, Grecji, Czechach i Albanii. W pierwszej połowie 2019 r. organizacja zgłosiła 89 994 nowych przypadków odry na terenie Europy, więcej niż w całym zeszłym roku …

Europejskie zmiany

Prawodawstwo w dziedzinie urlopów ojcowskich ewoluuje na poziomie międzynarodowym. W kwietniu zmiany wprowadziła Unia Europejska, decydując o ustanowieniu minimalnego okresu 10 dni urlopu ojcowskiego w każdym państwie członkowskim. W Polsce ojcom przysługuje 14 dni. Hiszpanie przedłużyli wiosną urlop ojcowski do dwóch miesięcy, dostosowując w ten sposób prawodawstwo do standardów krajów nordyckich. Z kolei we Francji urlop ojcowski trwa 11 dni.

Zmiany w Austrii wpisują się w europejski trend wspierania rodzin. Celem nowych przepisów jest zaangażowane ojców w wychowywanie potomków oraz pomoc dla matek w powrocie na rynek pracy. Identyczne założenia miała przegłosowana w kwietniu przez PE dyrektywa zakładająca zmiany w długości urlopu rodzicielskiego w państwach członkowskich. Według ostatecznych zmian będzie się on składał z przynajmniej 4 miesięcy przeznaczonych dla ojców lub matek oraz 2 miesięcy dla jednego z rodziców, ale nie tego, który już wcześniej wykorzystał 4 miesiące w ramach urlopu rodzicielskim. W przypadku, gdyby którykolwiek z rodziców zrezygnował z dodatkowego wypoczynku, dodatkowa część urlopu przepadnie.

Dania: Banki zaczynają oferować produkty z ujemnym oprocentowaniem

Spadające stopy procentowe w Europie przyczyniają się do zmniejszenia kosztów usług bankowych. Duńskie instytucje finansowe oferują w związku z tym produkty o ujemnym lub zerowym oprocentowaniu. Eksperci przestrzegają przed hurraoptymizmem: tanie pożyczanie może spowodować wzrost cen mieszkań. Eksperci ostrzegają, że …