Wręczono Nagrodę Sacharowa

Natalia Kaplan, Antonio Tajani i Dymitr Dinze, a także puste krzesło symbolizujące nieobecność Ołeha Sencowa, © European Union 2018 - źródło: European Parliament , fot, Daina Le Lardic

Natalia Kaplan, Antonio Tajani i Dymitr Dinze, a także puste krzesło symbolizujące nieobecność Ołeha Sencowa, © European Union 2018 - źródło: European Parliament , fot, Daina Le Lardic

W tym roku Nagrodę Sacharowa Parlament Europejski przyznał więzionemu w Rosji ukraińskiemu reżyserowi i dramaturgowi Ołehowi Sencowowi. Na ceremonii w Strasburgu reprezentowała go jego kuzynka oraz jeden z broniących go prawników. Sam Sencow odsiaduje wyrok 20 lat więzienia w łagrze.

 

Ołeha Sencowa aresztowano niedługo po tym jak Rosja przejęła władzę na zaanektowanym Półwyspie. Ukraińskiego reżysera oskarżono o „przygotowywanie zamachów terrorystycznych”. Już wcześniej za więźnia sumienia uznała go m.in. Amnesty International. Teraz za „wolność myśli” nagrodził go Parlament Europejski.

List od Sencowa do europosłów

Sencow odbywa w rosyjskim łagrze karę 20 lat więzienia. W Strasburgu reprezentowali go  jego kuzynka Natalia Kaplan oraz jego prawnik Dymitr Dinze. Kaplan opowiedziała europosłom nie tylko o życiu Sencowa, ale także jego dzieje już po aresztowaniu – tortury, bicie w celi i wreszcie szybki proces, który skrytykowały międzynarodowe organizacje prawnicze. Sam Sencow przez 145 dni prowadził także w łagrze głodówkę protestacyjną, domagając się zwolnienia z rosyjskich aresztów wszystkich ukraińskich więźniów politycznych. „Ołeh jest osobą, która nie może się poddać i po prostu spokojnie siedzieć. Z natury jest bojownikiem” – tłumaczyła Natalia Kaplan.

Przeczytała też wiadomość od samego Sencowa. „Nie mogę być obecny w tej sali, ale słychać tu moje słowa. Nawet jeśli ktoś inny je wypowiada, słowa są głównym narzędziem człowieka i często jego jedynym narzędziem, zwłaszcza gdy wszystko inne zostało zabrane” – głosi oświadczenie ukraińskiego reżysera.

Ołeh Sencow laureatem Nagrody Sacharowa

Więziony w kolonii karnej w Rosji ukraiński reżyser i dramaturg otrzymał tegoroczną, przyznawaną za wolność myśli i sumienia Nagrodę Sacharowa. Wyróżnienie to ustanowił Parlament Europejski. O to, aby nagrodzić Ukraińca apelowali także europosłowie z Polski. Ostateczną decyzję podjęła konferencja przewodniczących …

Tajani: Ta nagroda to zobowiązanie

Wręczając nagrodę przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani wspomniał o odwadze Ukraińca. „Strajk głodowy Sencowa i z odwagą publicznie głoszone poglądy uczyniły z niego symbol walki o uwolnienie więźniów politycznych przetrzymywanych w Rosji i na całym świecie” – mówił Tajani.

Wezwał przy tym do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia nie tylko Sencowa, ale wszystkich innych nielegalnie przetrzymywanych w Rosji i na Półwyspie Krymskim obywateli Ukrainy, a także innych uwięzionych wcześniejszych laureatów Nagrody Sacharowa. „Ta nagroda to nie tylko wyróżnienie. To zobowiązanie. A my wspieramy naszych laureatów” – mówił. Przypomniał, że nagroda dla Sencowa wręczana jest w chwili, gdy napięcie między Ukrainą a Rosją wzmogło się. Dlatego zaapelował o deeskalację sytuacji oraz wyraził poparcie dla przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy.

Ołeh Sencow jest pierwszym Ukraińcem, który otrzymał Nagrodę Sacharowa. Wyróżnienie to przyznawane jest od 1988 r.

Ukraina od kwietnia bez traktatu o przyjaźni z Rosją

Ukraiński parlament przyjął wczoraj (6 grudnia) ustawę, zgodnie z którą z dniem 1 kwietnia przyszłego roku wygaśnie traktat o przyjaźni, współpracy i partnerstwie z Rosją. Sytuacja na Ukrainie była tego dnia głównym tematem obrady Rady Ministerialnej OBWE.