Włochy: Ruszyło przyjmowanie wniosków o dochód obywatelski

W środę we Włoszech ruszyło przyjmowanie wniosków o dochód obywatelski, który ma wspierać najbiedniejszych mieszkańców kraju. Tymczasem w wielu krajach Europy coraz częściej rozważa się, by pójść o krok dalej i wprowadzić bezwarunkowy dochód podstawowy.

 

Dochód obywatelski był flagową propozycją populistycznego Ruchu Pięciu Gwiazd, który rządzi krajem razem z Ligą.

Włochy: Zmiany klimatyczne przyczyną kryzysu oliwnego

Włochy przeżywają wielki kryzys związany z deficytem oliwy, będącej jednym z najważniejszych towarów eksportowych tego państwa. Powodem są zmiany klimatyczne i anomalie pogodowe, które w ostatnim czasie nawiedzają Półwysep Apeniński.
 

Niesprzyjające uprawom warunki klimatyczne, takie jak niespodziewane przymrozki, czy kilkutygodniowe susze …

Aby móc się o niego ubiegać, trzeba spełniać ściśle określone kryteria finansowe. Dochód osoby składającej wniosek nie może przekraczać 9360 euro rocznie, a wartość mieszkania nie może przekraczać 30 tysięcy euro. Taka osoba nie może również posiadać majątku większego niż 6 tysięcy euro, a w przypadku rodziny – większego niż 10 tysięcy euro.

Obywatelstwo włoskie nie jest koniecznością w przypadku mieszkania we Włoszech więcej niż 10 lat i posiadania obywatelstwa innego kraju Unii.

Kwota wsparcia może wynosić do 780 euro miesięcznie. Wnioski można składać do końca marca, a w przypadku pozytywnej decyzji pierwsze wypłaty wpłyną na konta wnioskodawców już w maju.

Rosnąca bieda we Włoszech

Z danych Eurostatu za styczeń 2019 r. wynika, że włoski wskaźnik bezrobocia na poziomie 10,5 proc. jest jednym z najwyższych w Europie. Z kolei zgodnie z danymi ISTAT-u, głównego urzędu statystycznego Włoch, w 2017 r. liczba Włochów żyjących w skrajnej biedzie wyniosła 5,1 mln, co oznacza ponad trzykrotny wzrost w ciągu jednej dekady.

Z wyliczeń urzędu wynika też, że dochód obywatelski może na początku trafić do ok. 2,7 mln osób, co w 2019 r. będzie kosztowało budżet 7 mld euro.

Fiński eksperyment

Tymczasem na początku lutego w Finlandii zakończył się dwuletni eksperyment z podstawowym dochodem bezwarunkowym, czyli stałą miesięczną kwotę wypłacaną przez państwo. Wśród pobierających zasiłki wybrano grupę składającą się z 2 tys. osób, która otrzymywała 560 euro miesięcznie, co mniej więcej odpowiadało świadczeniom, które w Finlandii uzyskać z racji braku zatrudnienia.

Był to pierwszy eksperyment tego typu w Europie. Wielu komentatorów wskazuje, że jego wynik raczej rodzi kolejne pytania niż dostarcza jasnych odpowiedzi.

Zagrożenie ze strony Rosji wymusi zwiększenie sił NATO w Europie?

Naczelny dowódca sił NATO w Europie, generał Curtis Scaparrotti ostrzegł wczoraj w amerykańskim Senacie przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji i zarekomendował zwiększenie liczby żołnierzy oraz okrętów USA na Starym Kontynencie.

Jeśli chodzi o znalezienie pracy, wstępne wyniki wskazują na brak znaczących różnic między grupą pobierającą dochód podstawowy a grupą pobierającą zasiłki.

Zauważono za to różnice w stanie psychicznym, zdrowotnym i ogólnym samopoczuciu. Osoby otrzymujące dochód podstawowy rzadziej skarżyły się na stres i z większym optymizmem patrzyły w przyszłość. Były też bardziej skłonne do tego, by założyć własny biznes.

„Nawet jeśli dochód podstawowy nie miał żadnego wpływu na status zatrudnienia, miał znaczący wpływ na ogólny dobrostan człowieka” – wskazano w omówieniu wyników.

Macron wzywa do "odrodzenia Europy"

Prezydent Francji przedstawił swój plan reform w Unii Europejskiej w artykule opublikowanym na łamach gazet we wszystkich 28 państwach członkowskich. Emmanuel Macron wezwał w nim m.in. do głębszej koordynacji walki z cyberprzestępczością, dalszego przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz wzmocnienia praw socjalnych.
 

Artykuł …

Podkreślono też, że analizie poddano dopiero pierwszy rok eksperymentu, trudno więc o ostateczne konkluzje.

Niemcy też rozważają dochód podstawowy

Podobny eksperyment pod nazwą Hartz Plus mają wkrótce przeprowadzić Niemcy. 250 osób, dotychczas otrzymujących zasiłek Hartz IV, będzie dysponowała podobną kwotą na zasadzie dochodu podstawowego. Druga grupa wciąż będzie pobiegała zasiłek.

Kluczową różnicą jest fakt, że aby utrzymać świadczenia socjalne, trzeba spełniać określone kryteria, takie jak kontakt z urzędem pracy. Bezwarunkowego dochodu podstawowego nie można utracić, nie trzeba też rozliczać się ze sposobu wydania pieniędzy.

Eksperyment będzie trwał trzy lata, rozpocznie się w maju.