Ukraina: Orbán ma te same poglądy, co Rosja

Orbán Viktor; FAYMANN, Werner

Premier Węgier Viktor Orbán// Źródło: Werner Faymann via Kancelaria Premiera Węgier

Ukraińskie MSZ wezwało do siebie ambasadora Węgier. Chodzi o przemówienie, jakie węgierski premier wygłosił niemal tydzień temu podczas wizyty w Rumunii. Viktor Orban skrytykował w nim unijne sankcje wobec Rosji za aneksję Krymu oraz ogłosił, że Ukraina nie ma szans na akcesję do UE i NATO.

 

Ambasador Węgier w Kijowie Laszlo Pap otrzymał oficjalne stanowisko władz Ukrainy, które odnosi się do wygłoszonego w ostatnią sobotę (28 lipca) w uzdrowiskowej miejscowości Băile Tușnad we wschodniej części Siedmiogrodu w Rumunii przemówienia węgierskiego premiera Viktora Orbána. To jedno z rumuńskich miast zamieszkałych w dużej mierze przez mniejszość węgierską, tak zwanych Szeklerów (stanowią tam według spisu ludności z 2011 r. ponad 90 proc.).

Co powiedział Orbán?

Orbán skrytykował podczas owego wystąpienia m.in. unijne sankcje wobec Rosji za aneksję Krymu w 2014 r. oraz oświadczył, że jego zdaniem Ukraina nigdy nie dołączy do UE i NATO. „Ukraińcy chcą wyrwać się z rosyjskiej strefy wpływów, chcą zbliżenia z NATO i UE, a może nawet przyłączenia się do nich i chcą budować nowoczesną Ukrainę. Ale ja nie widzę ich członkostwa w NATO, a i perspektywy członkostwa w UE są praktycznie zerowe” – powiedział węgierski premier.

Orbán stwierdził, że „odbudowa Basenu Karpat”, czyli Kotliny Panońskiej, w której leżą Węgry i Słowacja oraz częściowo Rumunia, Ukraina, Serbia, Chorwacja, Słowenia i Węgry to najważniejsze zadanie dla jego kraju. Obszar ten był w dużej mierze niegdyś częścią Austro-Węgier. Na większości tego terytorium mieszka węgierska mniejszość etniczna. Wielu z jej przedstawicieli, dzięki przyjętej w 2011 r. ustawie, może w łatwy sposób uzyskać węgierskie obywatelstwo. „Pokonaliśmy wielką barierę psychologiczną, przyznając obywatelstwo milionom Węgrów poza krajem” – mówił Orbán.

Antyeuropejskość Grupy Wyszehradzkiej jest w istocie antyukraińska – WYWIAD

To, że Polska, Czechy czy Węgry same spychają się na unijny margines ma duże znaczenie. Ukraina przecież chciałaby być jak najbliżej zjednoczonej Europy – przekonuje Kateryna Zarembo, wicedyrektorka ukraińskiego Centrum Nowej Europy w Kijowie w rozmowie z EURACTIV.pl.
 
Michał Strzałkowski, EURACTIV.pl: Czy Grupa …

Węgiersko-ukraińskie spięcia o edukację

Polityka Budapesztu wobec mniejszości węgierskiej w Kotlinie Panońskiej budzi obawy w stolicach sąsiednich krajów. Na Ukrainie najwięcej Węgrów mieszka w rejonie Zakarpacia na południowym-zachodzie kraju. Do ostatniego spięcia między Budapesztem i Kijowiem doszło jednak za sprawą nowej ukraińskiej ustawy oświatowej. Rozszerzyła ona mocno nauczanie w języku ukraińskim w szkołach mniejszości narodowych. Według nowych przepisów nauczanie w językach ojczystych może być prowadzone tylko w przedszkolach i klasach początkowych, ale potem musi się już odbywać po ukraińsku. Kijów argumentuje to tym, że znajomość ukraińskiego wśród mniejszości narodowych jest zbyt słaba, a to odbija się potem m.in. na gorszych wynikach matur, które zdaje się właśnie po ukraińsku.

Budapeszt nie przyjął jednak takiego tłumaczenia i oskarżył Kijów o plan wynarodowienia zakarpackich Węgrów oraz politykę dyskryminacji. W ramach protestu Węgry blokują m.in. spotkania Rady NATO-Ukraina. Warszawa, która także była sceptyczna wobec nowego ukraińskiego prawa oświatowego, postawiła natomiast na próbę wynegocjowania z Kijowiem rozwiązań satysfakcjonujących obie strony.

Ukraiński MSZ mocno skrytykował wystąpienie Orbána w Băile Tușnad. „Nie do przyjęcia są ostatnie wypowiedzi premiera Węgier Orbana na temat europejskich i euroatlantyckich dążeń Ukrainy, które wyraźnie odbiegają od polityki Unii Europejskiej i w znacznej mierze odzwierciedlają poglądy państwa agresora” – napisano w stanowisku ukraińskiej dyplomacji. Mianem „agresora” Kijów określa Rosję, która zaanektowała Krym oraz wspiera separatystów w Donbasie. „Mimo konstruktywnego podejścia strony ukraińskiej w sprawie rozwiązania istniejących kwestii spornych, ostatnie działania Węgier świadczą o wyborze konfrontacji zamiast współpracy i o bezpośredniej ingerencji w sprawy wewnętrzne Ukrainy” – dodano w dokumencie. Kijów zaniepokoił się szczególnie ustanowieniem na Węgrzech stanowiska pełnomocnika rządu ds. rozwoju regionu zakarpackiego, który ma w swoich kompetencjach m.in. kwestię edukacji za granicą. „To urząd, który ma się zajmować terytorium innego, suwerennego państwa” – zaprotestował Kijów.

UE rozszerza sankcje na Rosję o firmy budujące most na Krym

Rozporządzenie wykonawcze w tej sprawie opublikowano w Brukseli wczoraj (31 lipca). Na listę rosyjskich firm objętych unijnymi sankcjami trafiły nowe przedsiębiorstwa z branży budowlanej i stoczniowej. Wszystkie zaangażowane są w budowę mostu poprzez Cieśninę Kerczeńską, który połączył zaanektowany Krym z …