Szwajcaria: Czarne chmury nad umową z UE

Flaga Szwajcarii

Flaga Szwajcarii// Źródło: Parlament Europejski

Jest więcej niż prawdopodobne, że w przyszłym miesiącu – wbrew oczekiwaniom – nie dojdzie do zawarcia umowy ramowej Unii Europejskiej ze Szwajcarią. Przyczyną brak zgody głównych sił politycznych Konfederacji.

 

Rada Związkowa (odpowiednik rządu) ma związane ręce z powodu nacisku opozycji, głównie prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej (SVP), która opowiada się przeciwko ściślejszym związkom z UE. Sprzeciwia się m. in. swobodzie przemieszczania się ludzi z państw UE. Na przyszły rok planowane jest referendum w tej sprawie.

Szwajcarzy nie chcą suwerenności. Porażka antyunijnej prawicy

W niedzielnym referendum Szwajcarzy zdecydowanie odrzucili pomysł, by prawo narodowe miało prymat nad traktatami międzynarodowymi.
 
Do głosowania na „tak” wzywała prawicowo-populistyczna Szwajcarska Partia Ludowa (SVP), której od lat udaje się organizować, z pewnym sukcesem, referenda na temat rozluźnienia związków z Unią Europejską czy …

Niekończąca się opowieść

Rząd prawdopodobnie odpowie więc Brukseli, że zbyt wiele kwestii pozostaje jeszcze nierozwiązanych, by zawrzeć umowę ramową, która zwieńczyłaby wieloletnie negocjacje. Jak dotąd, Szwajcaria zawarła ich z UE niemal 120, dzięki czemu Helweci, nie będąc członkami Wspólnoty, korzystają m. in. z dobrodziejstw unijnego rynku. Jednak próby sformalizowania relacji kończą się fiaskiem od wielu lat.

Oficjalnie, z powodu różnic w kwestii wizji partnerstwa. Nieoficjalnie chodzi o interesy, a właściwie o obawy Szwajcarów co do zalewu ich rynku pracy przez tańszą siłę roboczą. Komisja Europejska zażądała jednak w 2018 r. – gdy negocjacje utknęły w martwym punkcie – by Helweci wypracowali wspólne stanowisko do połowy 2019 r. Wydaje się, że bezskutecznie.

Brexit: Wielka Brytania i Szwajcaria podpisały traktat handlowy

Wielka Brytania i Szwajcaria podpisały umowę, która po brexicie zapewni niezakłóconą kontynuację wartej ponad 30 miliardów funtów wymiany handlowej między oboma państwmi.
 

Podpisanie umowy jest jednym z niewielu konkretnych posunięć zrealizowanych przez Londyn, które mają zapewnić trwałość stosunków handlowych z poszczególnymi państwami tuż …

Możliwe konsekwencje

Zerwanie rozmów może mieć poważne konsekwencje, głównie dla Szwajcarii. Umowa ramowa ma bowiem określić wspólne relacje między Wspólnotą a Konfederacją, np. sposób implikowania unijnego prawa, rozwiązywanie kwestii spornych czy określenie szeregu innych spraw jak ewentualna przyszła unia energetyczna.

Chociaż dziś wydaje się to mało prawdopodobne, w grę wchodzą poważne konsekwencje, od problemów handlowych, utrudnień w eksporcie, w systemie bankowym czy chociażby wykluczeniu szwajcarskich naukowców ze wspólnych unijnych projektów. UE ma silne karty, by wywrzeć skuteczną presję na Szwajcarach, gdyż odpowiada za równowartość 60 proc. wolumenu handlu zagranicznego tego państwa.

Szwajcaria: Bez pośpiechu w sprawie umowy ramowej z UE

Przebywający w Wiedniu prezydent Szwajcarii Ueli Maurer stwierdził, że nie spodziewa się, aby jego kraj szybko podpisał z Unią Europejską dwustronną umowę ramową. Podkreślił, że Berno potrzebuje więcej czasu i nie może działać pod presją.
 

Umowa ramowa ma skupić wszystkie zawarte …

Stanowisko Szwajcarów

Mimo tych wszystkich niebezpieczeństw, wywodzący się z SVP prezydent Konfederacji Szwajcarskiej Ueli Maurer, powiedział wczoraj w Interlaken podczas pierwszego dnia Szwajcarskiego Forum Ekonomicznego, że „w obecnej formie porozumienie między Szwajcarią a UE nadal jest w wielu miejscach niedoskonałe, i może mieć negatywny wpływ na rozwój gospodarki”. Z obecnej Rady Związkowej na 7 członków tylko reprezentujący liberałów Ignazio Cassis, który pełni funkcję ministra spraw zagranicznych, popiera umowę.

Kontrowersje budzą zapisy mówiące o przyjmowaniu przez Szwajcarię przepisów unijnych, w tym tych dotyczących jednolitego rynku, korzystania przez obywateli UE z tych samych praw co w swoich państwach. Dla  prawicy stanowi to niedopuszczalne naruszenie suwerenności. Dla socjaldemokratów grozi większym otwarciem szwajcarskiego rynku pracy na migrantów zarobkowych – jak dotąd ich napływ jest ściśle kontrolowany.

Szwajcarzy za trudniejszym dostępem do broni

Do dwóch razy sztuka. Po fiasku referendum z 2011 r., tym razem Szwajcarzy opowiedzieli się za ograniczeniem w dostępie do broni. Wynik niedzielnego głosowania oznacza spore zmiany w jednym z nielicznych państw w Europie, gdzie obywatele są silnie przywiązani do …

Rząd ma miesiąc na danie odpowiedzi Brukseli. Szwajcarzy prawdopodobnie poproszą o czas na dalsze negocjacje. Przed nimi próba znalezienia konsensusu i zjednoczenie wszystkich sił politycznych,  opowiadających się przeciwko bliższej współpracy z UE. W przypadku braku zawarcia umowy, nadal będą obowiązywały dotychczasowe 120 porozumienia. Jednak eksperci podnoszą, że stają się one coraz bardziej przestarzałe wobec ewolucji zasad jednolitego rynku UE.