Szczyt NATO: Region Bałkanów strategiczny dla Sojuszu

Premier Macedonii, Zoran Zaew i Sekretarz Generalny NATO, Jens Stoltenberg

Premier Macedonii, Zoran Zaew i Sekretarz Generalny NATO, Jens Stoltenberg

Ostatni szczyt NATO jest kojarzony nie tylko z szeregiem nieporozumień między prezydentem USA Donaldem Trumpem a europejskimi przywódcami, ale również ze wsparciem dalszych postępów państw bałkańskich na drodze euroatlantyckiej.

 

Efektem ostatniego szczytu NATO (11-12 lipca 2018 r.) była nowa deklaracja współpracy między Unią Europejską a NATO w zakresie obronności.

Szefowie państw przyjęli również strategiczną deklarację dla regionu Bałkanów Zachodnich. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślił, że Sojusz będzie wspierał euroatlantyckie aspiracje krajów tego obszaru poprzez ścisłą współpracę w kierunku utrzymania i promowania pokoju w regionie oraz bezpieczeństwa na poziomie regionalnym i międzynarodowym. Dodał również, że kluczowe są wartości demokratyczne, praworządność, reformy wewnętrzne i stosunki dobrosąsiedzkie.

Przyjęty dokument potwierdził politykę otwartych drzwi NATO dla państw regionu, czego przykładem było zaproszenie Macedonii do otwarcia negocjacji akcesyjnych natychmiast po ostatecznym rozwiązaniu sporu z Grecją o nazwę kraju. Rychłe rozpoczęcie przez Macedonię negocjacji członkowskich określono jednym z najważniejszych efektów szczytu w Brukseli.

Co z innymi państwami?

W przypadku Bośni i Hercegowiny podkreślono, że Sojusz w pełni popiera dążenia tego państwa do członkostwa w NATO i widzi spore zaangażowanie w utrzymanie stabilności, bezpieczeństwa oraz docenia bośniacki wkład w operacje kierowane przez NATO.

Sojusz pochwali też Serbię za postępy poczynione w budowaniu partnerstwa oraz wspieranie dalszego dialogu politycznego i współpracy. Jednak nadal odwoływano się do dialogu Belgrad-Prisztina, który powinien doprowadzić do kompleksowej normalizacji stosunków i pełnego wdrożenia uzgodnionych umów.

Podczas jednej z konferencji szczytu zastępczyni sekretarza generalnego NATO Rose Gottemoeller powiedziała, że Sojusz nie zmusza ani nie prowokuje Serbii do członkostwa, ale podkreśla znaczące korzyści płynące z bycia członkiem NATO, czyli zapewnienie bezpieczeństwa politycznego i stabilności gospodarczej.

Podkreślano też, jak ważna jest obecność NATO w Kosowie, głównie za pośrednictwem sił pokojowych KFOR, które przyczyniają się do ochrony i bezpieczeństwa całego regionu.

Członkami NATO z regionu Bałkanów są: Słowenia (akcesja w 2004 r.) Albania i Chorwacja (akcesja w 2009 r.) oraz Czarnogóra (akcesja w 2017 r.).

Macedonia zaproszona do rozmów ws. akcesji do NATO

Na marginesie wczorajszego (11 lipca) szczytu NATO w Brukseli Macedonia została oficjalnie zaproszona do negocjacji warunków akcesji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To skutek zawarcia przez macedońskie władze porozumienia z Grecją, które zakończyło trwający niemal trzy dekady spór o nazwę kraju. Ateny …

Wybór: Rosja czy NATO?

Rosja ma historyczne, kulturowe i polityczne znaczenie w regionie, a szczególnie w Serbii, która jest nie tyle sojusznikiem, ale też bazą dla dalszych, rosyjskich działań na całych Bałkanach.

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić zawsze podkreśla, że Serbia jest na drodze do UE, ale nie chce przystąpić do Sojuszu. Ponadto społeczeństwo serbskie jest również negatywnie nastawione do członkostwa w NATO, mając ciągle w pamięci bombardowanie Serbii w 1999 r. w ramach operacji Allied Force. Bośniaccy Serbowie także zdecydowanie sprzeciwiają się członkostwu Bośni i Hercegowiny w Sojuszu.

Moskwa często przekonuje natomiast, że rozszerzenie NATO o członków z krajów bałkańskich podważa bezpieczeństwo i stabilność w regionie. Na Zachodzie członkostwo państw bałkańskich w NATO jest traktowane jako forma neutralizacji rosyjskich wpływów, a zarazem stabilizacji relacji między krajami w regionie.

Rosja grozi Czarnogórze

Rosja zagroziła Czarnogórze sankcjami po tym, jak ta dołączyła do NATO. Z kolei Waszyngton pochwalił ten bałkański kraj za dążenie do celu mimo nacisków ze strony Moskwy.

 

Wczoraj (5 czerwca) Czarnogóra oficjalnie została 29. członkiem NATO. Mimo że decyzja zapadła już …