Rumuński parlament ratyfikuje umowę UE-Armenia

Parlament Rumunii, źródło: Flickr/IMF, fot. Carmen Mazilu

Parlament Rumunii, źródło: Flickr/IMF, fot. Carmen Mazilu

Rumuński parlament sfinalizował ratyfikację kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie  Unii Europejskiej z Armenią, która została podpisana 24 listopada 2017 r.

 

Rumuński Senat ratyfikował umowę jednogłośnie, a niższa izba parlamentu ratyfikowała ją już w czerwcu tego roku.

Wielowymiarowa współpraca

Jak do tej pory Estonia, Łotwa, Litwa, Bułgaria, Luksemburg i Polska ratyfikowały porozumienie między Brukselą a Erywaniem.

Umowa zawiera standardowe klauzule polityczne UE dotyczące praw człowieka, Międzynarodowego Trybunału Karnego, broni masowego rażenia, broni strzeleckiej i lekkiej oraz zwalczania terroryzmu. Ponadto przewiduje współpracę w wielu dziedzinach, takich jak środowisko, polityka przemysłowa, zmiana klimatu, transport, podatki, energia, edukacja i kultura, bankowość i ubezpieczenia, badania i innowacje, górnictwo i turystyka.

Erywań ponownie protestuje

Około 50 tysięcy ludzi demonstrowało przed budynkiem parlamentu w stolicy Armenii domagając się rozpisania przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Wcześniejsze wybory to jeden z głównych politycznych celów premiera mniejszościowego rządu Armenii Nikola Paszinjana, który na fali wiosennych protestów przeciwko byłemu prezydentowi i …

Armenia zobowiązała się do podjęcia kroków w celu modernizacji gospodarki i stopniowego zbliżenia przepisów do dorobku prawnego UE. Umowa zawiera również obszerną sekcję dotyczącą handlu, której celem jest poprawa i zwiększenie wymiany handlowej między UE a Armenią, przy jednoczesnym poszanowaniu zobowiązań Armenii w ramach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.

UE nalegała również na uwzględnienie szeregu przepisów służących ochronie oznaczeń geograficznych. Ponadto umowa zawiera postanowienia dotyczące współpracy prawnej, w tym praworządności, współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, prania pieniędzy i walki z terroryzmem.

Umowa ta jest pierwszym tego rodzaju porozumieniem z członkiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej i pokazuje, że możliwa jest współpraca państwa trzeciego zarówno z Rosją, jak i z UE.

USA przekażą Gruzji pół miliona dolarów na strategiczną komunikację

Departament Stanu USA przekaże Gruzji 500 000 USD na wzmocnienie strategicznej komunikacji – oznajmił premier Gruzji Mamuka Bachtadze oraz dodał, że środki te zostaną skierowane na walkę z „nieprzyjazną propagandą wrogich sił”.
 

Bachtadze poinformował, że fundusze otrzyma Centrum Informacyjne NATO i …

Według Komitetu Statystycznego Armenii obroty w handlu zagranicznym między Armenią i UE przekroczyły w 2017 r. 1 mld dolarów, czyli więcej niż wskaźnik rocznego ograniczenia o 36,1 proc. Eksport wzrósł w tym okresie o 22 proc., czyli do 432,4 mln dolarów, a import wzrósł o 47,8 proc., a więc do poziomu 633,3 mln dolarów. Udział UE w obrocie zagranicznym Armenii wynosi 26 proc.