Raport Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa: Unia i NATO przed coraz większym zagrożeniem wybuchu niespodziewanego konfliktu

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa; Źródło: http://www.pap.pl/Data/Thumbs/marekp/MTA4MHg0NjMhY3JvcHwweDU4OXg0MDk2eDE3NTU,epa05156651.jpg

Rozpad porozumień o zbrojeniach, rozmieszczanie dodatkowych wojsk i sprzętu czy niepokoje wywołane prowokacyjnymi manewrami podnoszą ryzyko wojny między Europą a Rosją – stwierdza najnowszy monachijski raport bezpieczeństwa.

 

Opublikowany 8 lutego raport o tytule „W stronę krawędzi i z powrotem”  wskazuje na rosnącą presję w kwestii rozbrajania arsenałów nuklearnych i związanym z nimi Układzie o Całkowitej Likwidacji Rakiet Krótkiego i Średniego Zasięgu (INF) jak i rosnącym napięciom w Europie Środkowo-Wschodniej.

NATO twierdzi, że w żadnym razie nie chce doprowadzić do kolejnego wyścigu zbrojeń z Rosją. Podkreśla jednak również, że obecna sytuacja może prowadzić do znacznego pogorszenia się stanu bezpieczeństwa w Europie.

„W czasie tych wielkich międzynarodowych nieporozumień i błędnych kalkulacji może dojść do nagłego wybuchu wojny”- czytamy w raporcie.

UE przeznaczy miliony na obronność

UE uruchomiła dziś nowy fundusz, który ma pomóc państwom członkowskim w inwestycjach w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Na razie Bruksela skupi się na badaniach naukowych w tej dziedzinie.
 

Dziś (7 czerwca) ruszył Europejski Fundusz Obronny. Bruksela chce, by był to pierwszy …

Ok. 500 liderów politycznych i wojskowych z Europy, Afryki,  Zatoki Perskiej, USA i Rosji będzie dyskutować o wyzwaniach bezpieczeństwa na dorocznym szczycie bezpieczeństwa w Monachium w dniach 16-18 lutego.

Coraz więcej problemów

Wojna we wschodniej Ukrainie jest kolejnym powodem zwiększonego napięcia pomiędzy  Rosją a Zachodem natomiast iedawna zgoda USA na sprzedaż Ukrainie śmiercionośnej broni tego napięci nie obniży.

Raport mówi również, że kraje Europy wschodniej w ostatnim czasie zmagały się ze środowiskiem zachwianego bezpieczeństwa. Mając z jednej strony Unię NATO  z których żadne nie było gotowe do obrony wschodnich  rubieży a z drugiej przez nieustającą zbrojącą się Rosję.

25 państw członkowskich UE powołało PESCO

Podczas pierwszego dnia szczytu w Brukseli przywódcy państw członkowskich zainaugurowali oficjalnie działanie nowej dobrowolnej struktury w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Przystąpiły do niej wszystkie państwa członkowskie oprócz Wielkiej Brytanii, Danii i Malty. Podczas roboczej kolacji omówiono też kwestie migracji.
 
W ramach …

Co więcej, wzrasta niechęć do dalszej integracji, na czele z takimi państwami jak Polska i Węgry. Niestety, również Niemcy, które dotąd były liderem procesów integracji wycofały się z debaty o Unii głównie z powodów wewnętrznych.

Nie wszystko stracone

Nie wszystkie wnioski z raportu rysują się w tak ciemnych barwach. Raport zwraca uwagę również na pozytywne aspekty takie jak wzrost ekonomiczny w Europie czy coraz lepiej poinformowana opinia publiczna.

Raport  zauważa również polepszenie się sytuacji militarnej w Europie, głównie dzięki wzmocnieniu wschodniej flanki NATO dodatkowymi wojskami i coraz bardziej zaawansowanymi rozmowami o szerokiej współpracy obronnej wewnątrz Unii Europejskiej.

Raport chwali również utworzoną przez 25 państw członkowskich organizację PESCO, która ma jeszcze bardziej zwiększyć współpracę militarną państw członkowskich jak i decyzję Francji i Niemiec o wspólnym opracowaniu myśliwca nowej generacji.

Na koniec, raport stwierdza, że to właśnie w tym roku okaże się na ile plany o większej współpracy i nowych projektach wejdą w życie.