Poziom korupcji na Bałkanach wciąż wysoki

źródło: Flickr/Victor

źródło: Flickr/Victor

Najnowszy raport Transparency International na temat wskaźnika postrzegania poziomu korupcji na świecie pokazuje, że państwa bałkańskie nadal mają w tym zakresie problem.

 

Pod koniec stycznia międzynarodowa organizacja Transparency International (TI) opublikowała swój coroczny raport dotyczący postrzegania korupcji na świecie. Pokazuje on, że w regionie Bałkanów nic się nie zmieniło w kwestii korupcji – nadal państwa tego regionu należą do grupy wysoko skorumpowanych, a wyniki utrzymują się poniżej średniej ocen dla świata. Wśród państw regionu bałkańskiego najgorszą pozycję zajmuje Albania (99 pozycja na 180 sklasyfikowanych państw), a tylko nieco lepiej wypadają Kosowo i Macedonia (ex-aequo 93 pozycja).

Przedstawicielka TI na Bałkanach Lidija Prokić twierdzi, że „szczególnie niepokojące jest to, że w całym regionie widzimy interwencje rządów, które osłabiają system kontroli i równowagi, niezbędne dla skutecznych działań antykorupcyjnych i demokracji funkcjonalnej”. Prokić zaleciła m.in. większe zaangażowanie społeczeństw obywatelskich w rozwiązywanie problemu korupcji.

Trudna sytuacja na Bałkanach Zachodnich

Albania została uznana za reżim hybrydowy z powodu braku sprawnego rządu, nieprawidłowości w procesach wyborczych, słabych rządów prawa i braku niezależnego systemu sprawiedliwości.

Kosowo spadło w rankingu o 2 miejsca, a brak przestrzegania praworządności oraz nieprzejrzystość finansowania partii pozostały według ekspertów TI ważnymi kwestiami do rozwiązania. Natomiast Macedonia odnotowała niewielki wzrost w rankingu, ale nadal musi sobie poradzić z wieloma problemami związanymi z nieprzejrzystością finansową rządzących.

Serbia również zaliczyła spadek o 2 miejsca. (jest obecnie 87), a wśród powodów pogorszenia sytuacji wymienia się m.in. wpływ rządzących na sądownictwo, brak dostępu do informacji publicznych oraz niską niezależność mediów. Wszystko to ma miejsce pomimo dużego sprzeciwu ze strony organizacji pozarządowych i mediów.

Zaś w przypadku Bośni odnotowano awans o 1 miejsce (zajmuje obecnie 89 miejsce), ale nadal kraj ten stoi przed wyzwaniami dotyczącymi poprawy funkcjonowania kampanii wyborczych oraz przestrzegania praw człowieka. Czarnogóra również odnotowała lepszy niż rok wcześniej wynik postrzegania poziomu korupcji w rankingu TI i jest obecnie sklasyfikowana na 67 pozycji.

Wśród państw członkowskich UE leżących na Bałkanach, najgorzej ocenionym krajem jest Bułgaria (77 miejsce), a następnie sklasyfikowane są Rumunia (61 miejsce), Chorwacja (60 miejsce) oraz Słowenia (36 miejsce). Polska zajmuje dokładnie tę samą 36 pozycję.

W raporcie zauważono, że choć wiele krajów regionu kandyduje do UE lub prowadzi już negocjacje akcesyjne, wydaje się, że reformowane w tym celu przepisy i przyjmowane wymogi UE mają niewielki wpływ na to, że instytucje państwa stają się wolne od korupcji

Globalna perspektywa

Transparency International publikuje swój indeks percepcji korupcji, który mierzy jej poziom w sektorze publicznym w 180 państwach. Wyniki punktowe wahają się od 0 (kraj postrzegany jako wysoce skorumpowany) do 100 (kraj postrzegany jako całkowicie wolny od korupcji). Wyniku maksymalnego nie udało się dotąd osiągnąć nigdzie na świecie. W Europie najbliższa tego osiągnięcia jest Dania, która zdobyła 88 punktów. Najbardziej skorumpowanym krajem świata jest zaś Somalia.