Kazachstan chce zbliżenia UE i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

Roman Wasilienko, źrodło: Flickr/UN Geneva, Violaine Martin (CC BY-NC-ND 2.0)

Wiceszef MSZ Kazachstanu zaapelował o ścislejszą współpracę między kontrolowaną przez Rosję Euroazjatycką Unią Gospodarczą a Unią Europejską. Ostatecznym celem miałoby być stworzenie jednolitego obszaru gospodarczego rozciągającego się od Atlantyku po Pacyfik.

 

Komisja Europejska podchodzi do podobnych pomysłów z dystansem. Według jednego z rzeczników KE lepsze stosunki między dwiema organizacjami stanowią cel długoterminowy, natomiast zależą one od „politycznych decyzji krajów członkowskich UE” oraz wdrożenia protokołu mińskiego.

Wasilienko: bliższe stosunki z UE to dla nas wielka szansa

Euroazjatycką Unię Gospodarczą założyły w 2014 r. Rosja, Białoruś i Kazachstan. Rok później dołączyły do nich Armenia i Kirgistan.

Struktura EUG luźno wzoruje się na unijnej. Bieżące obowiązki koordynuje Euroazjatycka Komisja Gospodarcza, ponadnarodowy organ podobny do Komisji Europejskiej. Istnieje również organ sądowy – Trybunał Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

EURACTIV.com zapytał wiceministra spraw zagranicznych Kazachstanu Romana Wasilienko, czy bliższe relacje z Unią, którym ton nadaje udoskonalona umowa o partnerstwie i współpracy UE-Kazachstan, kolidują z członkostwem w EUG.

Zdaniem dyplomaty nie ma na tym polu „żadnych tarć”. Jak przekonywał, członkostwo Kazachstanu w EUG oraz zobowiązania w ramach udoskonalonej umowy o partnerstwie i współpracy z Unią mogą dać „jeszcze większe szanse” nie tylko Kazachstanowi, ale również innym państwom członkowskim EUG oraz UE.

Moskwa: Nikol Paszinjan i Władimir Putin z nadziejami na rozwój współpracy Armenia – Rosja

W ramach wizyty roboczej w Moskwie premier Armenii Nikol Pashinyan spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Rozmówcy omówili kwestie współpracy dwustronnej i wielostronnej.
 

Na wstępie spotkania prezydent Rosji podkreślił bardzo ciepły charakter relacji między Rosją i Armenią.

„Szanowny Nikol Vovayevich, szanowni …

Piąta rocznica istnienia EUG

Na pytanie, czy realistyczne jest oczekiwanie, że polepszą się stosunki między obiema organizacjami, Wasilienko odparł, że jego kraj mocno i niezmiennie popiera interakcję między Euroazjatycką Unią Gospodarczą a UE.

Jego zdaniem w tym roku – który jest jednocześnie piątą rocznicą istnienia Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej – potencjał organizacji zacznie być w pełni realizowany.

Mimo trudności obrót handlowy między krajami należącymi do EUG rośnie. Jak twierdzi Wasilienko, wielkość handlu zagranicznego w pierwszej połowie 2018 r. wzrosła o 22,7 proc., a wielkość wymiany handlowej – o 13,8 proc. Osiągnęły one odpowiednio 419,6 mld oraz 34,1 mld dolarów.

40 krajów chętnych do współpracy

„Między krajami członkowskimi EUG jest wolny przepływ dóbr, usług, kapitału i siły roboczej. Państwa współpracują ze sobą w sferze gospodarczej, a przede wszystkim w najważniejszych sektorach – energii, przemysłu, rolnictwa i transportu” – powiedział Wasilienko.

Dodał, że oficjalnie około 40 krajów wyraziło chęć rozwoju współpracy gospodarczej z EUG. Pierwsza umowa o wolnym handlu zawarta z Wietnamem weszła w życie w październiku 2016 r. W maju 2018 r. podpisano porozumienie ws. handlu i współpracy gospodarczej z Chinami, a także tymczasowe porozumienie prowadzące do ustanowienia strefy wolnego handlu z Iranem.

W toku są negocjacje z takimi państwami jak Izrael, Serbia, Indie, Singapur i Egipt.

Kazachski dyplomata podkreślił jednocześnie, że największym partnerem handlowym odpowiadającym za 47,67 proc. obrotu uzyskanego w pierwszej połowie 2018 r. jest Unia Europejska.

Rosyjska gospodarka: wciąż uzależniona od ropy

Po dwóch latach recesji spowodowanej niższymi cenami ropy i zachodnimi sankcjami, poprawa sytuacji w Rosji jest na rękę Władimirowi Putinowi, który właśnie został wybrany czwartą kadencję. Jednak poprawa ta nie potrwa długo bez reform strukturalnych, podaje EURACTIV.fr.
 

Ożywienie gospodarcze Rosji pojawiło …

Cel długoterminowy

Dlatego też, zdaniem Wasilienki, „długoterminowym celem regionalnej interakcji między Euroazjatycką Unią Gospodarczą a Unią Europejską jest stworzenie jednolitego obszaru gospodarczego rozciągającego się do Atlantyku do Pacyfiku. Innymi słowy – strefy wolnego handlu”.

EUG i UE, zauważa Wasilienko, mają wszelkie warunki ku temu, by wyzwolić “ogromny potencjał gospodarczy” – ich gospodarki są komplementarne, kraje członkowskie położone są blisko siebie i przestrzegają niedyskryminujących zasad rynkowych.

„Ściślejsza współpraca pomiędzy EUG a UE pozwoli na pełną realizację potencjału całego regionu, wliczając w to Azję Środkową. Przesunięcie naszego regionu na trajektorię dynamicznego rozwoju gospodarczego – z dala od ideologicznych sporów – przyniesie wymierne korzyści dla Unii, Chin, Rosji, Stanów Zjednoczonych i reszty świata” – przekonywał przedstawiciel Kazachstanu.

Sankcje nałożone na Rosję „nieskutecznym mechanizmem”

Zapytany o efekty unijnych sankcji nałożonych na Rosję po wybuchu konfliktu na Ukrainie, Wasilienko przyznał, że system sankcji działał rownież na niekorzyść jego kraju.

„Bez wątpienia widać, jak szkodliwe są takie konfrontacje nie tylko dla krajów bezpośrednio w nie zaangażowanych, ale także tych pozornie na obrzeżach. Sankcje nie są skutecznym mechanizmem rozwiązywania najważniejszych nieporozumień, powodują bowiem jedynie głębsze szkody w relacjach międzynarodowych. Dlatego ciągle apelujemy, by zaangażować się w konstruktywny dialog oparty na zaufaniu” – mówił.

UE: wsparcie dla integracji zależy od poszanowania granic

Na pytanie, czy Bruksela wciąż stoi na stanowisku, że jest zbyt wcześnie, aby mowić o jakichkolwiek strukturalnych relacjach między EU a EUG, jeden z rzeczników Komisji odparł, że rozwój tych relacji „pozostaje perspektywą długoterminową i zależy od politycznej decyzji krajów członkowskich”.

“UE wspiera integrację regionalną we wszystkich częściach świata, ale opiera się to na wolnym wyborze krajów, które w niej uczestniczą oraz szacunku dla prawa międzynarodowego, w tym poszanowaniu granic między państwami” – powiedział unijny urzędnik, odnosząc się do kryzysu w relacjach z Rosją po dokonaniu przez Kreml aneksji Krymu.

Jak dodał, na tym etapie relacje Komisji z EUG znajdują się na „poziomie technicznym”.

Łukaszenka: Nie ma tematu zjednoczenia z Rosją

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka oświadczył w czwartek, że pogłoski o zjednoczeniu z Rosją są „głupie i naciągane”. „Zdecydowaliśmy z prezydentem Rosji jednoznacznie, że nie ma dzisiaj takiego tematu na agendzie relacji dwustronnych” – powiedział prezydent Łukaszenka.
 

Podkreślił także że, Białoruś i …

Problem z wdrożeniem protokołu mińskiego

Rzecznik podkreślił, że przyszłe relacje zależą od wdrożenia protokołu mińskiego, który ma doprowadzić do deeskalacji sytuacji na wschodzie Ukrainy.

„Komisja może rozważyć większe zaangażowanie się w relacje z EUG w odpowiednim czasie, po konsultacji z krajami członkowskim UE oraz w połączeniu z wdrożeniem porozumień z Mińska. Warunkiem budowy bliższej relacji z EUG są także konstruktywne kroki ze strony Rosji w kierunku większej otwartości w relacjach handlowych, na przykład przestrzeganie zobowiązań względem Światowej Organizacji Handlu” – powiedział.