Juncker nie wyklucza rozmów ze Szwajcarią w sprawie umowy ramowej

Jean-Claude Juncker, źródło Flickr

Jean-Claude Juncker, źródło Flickr

Przewodniczący Komisji Europejskiej zapowiedział gotowość do przedyskutowania ze Szwajcarią „szczegółów” na temat wynegocjowanego porozumienia między Brukselą a Bernem. Wykluczył jednak renegocjacje warunków partnerstwa, a rozmowy powinny się odbyć w najbliższych dniach. Inaczej szwajcarskie instytucje finansowe stracą dostęp do rynków finansowych UE.

 

Wczorajszy list Jean-Claude Junckera jest odpowiedzią na wystosowane w ubiegły piątek pismo Rady Federalnej, w którym zwrócono się z prośbą o uszczegółowienie budzących kontrowersje zapisów partnerstwa. Helweci podtrzymali „pozytywne ocenę” projektu porozumienia, poprosili jednak o wyjaśnienia w trzech kwestiach: dostępu obywateli UE do świadczeń socjalnych w Szwajcarii, ochronie rynku pracy oraz zwiększenia migracji.

Trudności polityczne

Przewodniczący KE podkreślił w liście gotowość do „rozwiania wszelkich wątpliwości”. Zaznaczył przy tym – jeśli to konieczne – dokładniejsze opisanie budzących obawy Szwajcarów kwestii. Jednak były premier Luksemburga zaznaczył, że wynegocjowana w listopadzie umowa nie podlega renegocjacji, a Szwajcaria powinna wziąć pod uwagę, że jej żądania w obecnym kontekście politycznym w UE „nie są pozbawione pewnych trudności”.

Juncker chciałby, aby wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w ciągu następnych kilku dni tak, aby 18 czerwca podczas najbliższego posiedzenia Komisja Europejska mogła ocenić stan dwustronnych stosunków między UE a Szwajcarią. Luksemburczyk po raz kolejny wyraził nadzieję, że umowa ramowa zostanie zawarta jeszcze w tej kadencji KE.

Szwajcarskie „nie” dla Unii Europejskiej

Do piątku Rada Związkowa Szwajcarii była zobligowana do udzielenia odpowiedzi w sprawie ratyfikacji porozumienia z Unią Europejską. Zamiast konkretnej odpowiedzi zdecydowano się wysłać pismo do Brukseli, prosząc o uszczegółowienie trzech wrażliwych punktów.
 

Rada Federalna zapowiedziała podczas piątkowej konferencji prasowej wysłanie listu …

Wywieranie presji

Przed Szwajcarami podjęcie trudnej decyzji. Przewodniczący KE nie pozostawił wiele czasu na rozstrzygnięcie wątpliwości. Ponadto 30 czerwca upływa termin dotychczasowego partnerstwa, przewidującego działanie bez przeszkód szwajcarskich instytucji finansowych w ramach jednolitego rynku UE. Według czarnego scenariusza, jeżeli do 18 czerwca obie strony nie osiągną kompromisu, KE może nie poprzeć prolongaty pozwolenia do czasy finalizacji umowy ramowej.

Szwajcarzy zwlekają od 11 grudnia z podjęciem decyzji. Wówczas otrzymali od Brukseli czas na przeprowadzenie publicznych konsultacji. Bruksela przesunęła wówczas do połowy 2019 r. ostateczny termin podjęcia decyzji oraz dostępu szwajcarskich instytucji finansowych, w tym giełd papierów wartościowych do rynku UE.

Szwajcaria: Czarne chmury nad umową z UE

Jest więcej niż prawdopodobne, że w przyszłym miesiącu – wbrew oczekiwaniom – nie dojdzie do zawarcia umowy ramowej Unii Europejskiej ze Szwajcarią. Przyczyną brak zgody głównych sił politycznych Konfederacji.
 

Rada Związkowa (odpowiednik rządu) ma związane ręce z powodu nacisku opozycji, głównie …