Globalny Indeks Pokoju: Państwa Bałkanów Zachodnich pną się w górę

źródło: PxHere (CC0 Public Domain)

źródło: PxHere (CC0 Public Domain)

Najnowszy Globalny Indeks Pokoju oceniający pokój i stabilność na świecie wskazuje na poprawę pozycji państw regionu Bałkanów Zachodnich.

 

Globalny Indeks Pokoju (GPI) jest opracowywany przez Instytut Ekonomii i Pokoju, niezależny think tank, którego celem jest zmierzenie stanu pokoju i stabilności na świecie.

KE: zielone światło dla negocjacji akcesyjnych z dwoma bałkańskimi państwami

Mały krok w kierunku Unii Europejskiej dla Albanii i Macedonii Północnej. Szefowa unijnej dyplomacji pochwaliła wczoraj oba kraje za osiągnięcie postępów w przeprowadzaniu reform i zarekomendowała państwom członkowskim rozpoczęcie rozmów akcesyjnych. W znacznie gorszej sytuacji znajdują się Turcja oraz Bośnia …

Zmiany rankingu na świecie

Tegoroczny edycja indeksu wskazuje na pozytywne trendy, zwłaszcza w Europie, gdzie w 2018 r. odnotowano mniejszą liczbę zdarzeń terrorystycznych w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Najspokojniejszym krajem na świecie jest Islandia. Dalej uplasowały się Dania, Nowa Zelandia, Portugalia i Austria. Ranking bierze jednak pod uwagę 2018 r., a więc nie uwzględnia ataku terrorystycznego na meczety w Christchurch w Nowej Zelandii, w którym 15 marca 2019 r. zginęły w sumie 52 osoby.

W porównaniu z poprzednim okresem najbardziej pogorszyła się sytuacja w Ameryce Południowej, a następnie w regionie Azji i Pacyfiku oraz Ameryce Północnej. Według raportu, Afganistan jest obecnie najmniej pokojowym krajem na świecie. Potem plasują się Syria i Sudan Południowy. Instytut wskazał kilka czynników odpowiadających za pogorszenie się sytuacji: wzrost napięcia między sąsiadującymi krajami, wewnętrzne konflikty zbrojne, wzrost terroru politycznego i skromniejszy udział wielu państw w misjach pokojowych ONZ.

Napięcie na linii Kosowo-Serbia po akcji kosowskich służb policyjnych

Poważne kosowsko-serbskie spięcie zostało wywołane akcją kosowskich policjantów na terenach zamieszkanych głównie przez ludność etnicznie serbską. Zatrzymano wiele osób i użyto broni. Nikt jednak nie ucierpiał. Belgrad uznał jednak działania władz w Prisztinie za wrogie i postawił serbskie wojska w …

Jak wypadły Bałkany?

Pozytywne trendy w Europie uwidaczniają się na Bałkanach Zachodnich. Najwyższe miejsce z państw regionu zajęła Słowenia 8. na świecie według GPI. Dalej uplasowała się Rumunia – na 25. miejscu, a Bułgaria – na 26. miejscu. Chorwacja znalazła się na 28. miejscu, Serbia na 50., Albania na 51., Macedonia Północna na 65., Czarnogóra na 67., Bośnia i Hercegowina na 81., a Kosowo na 86. miejscu. Żadne państwo na Bałkanach nie odnotowało gwałtownych spadków w rankingu w stosunku do jego poprzedniej edycji. Były natomiast przypadki poważnej poprawy notowań. O siedem miejsc awansowała na przykład Albania, o pięć Czarnogóra, a o cztery Chorwacja.

Na zmianę pozycji w rankingu największy wpływ miało postępujące uspokojenie się sytuacji w regionie. W Serbii i Kosowie odnotowano spadek liczby przesiedleńców, choć w samej Serbii wykazano więcej przypadków incydentów terrorystycznych. W raporcie podkreślono znaczenie porozumienia Macedonii Północnej i Grecji, co wpłynęło m. in. na podpisanie przez Skopje Traktatu akcesyjnego z NATO. Nie uwzględniono natomiast niedawnych napięć między Belgradem a Prisztiną, które doprowadziły do przesunięcia części serbskich wojsk w rejon przygraniczny, choć do żadnego konfliktu ostatecznie nie doszło.

Czym jest GPI?

Indeks bierze pod uwagę 22 czynniki, takie jak np. poziom wydatków na cele wojskowe, liczbę więźniów, liczbę ataków i incydentów terrorystycznych, liczbę zgonów z nimi powiązanych, wyrządzone szkody majątkowe. Informacje na temat zdarzeń o podłożu terrorystycznym pobierane są z globalnej bazy danych dotyczącej ataków terrorystycznych prowadzonych m.in. przez Uniwersytet w Maryland.

Polska znalazła się w tegorocznym rankingu na 29. pozycji, co oznacza awans w porównaniu z ubiegłym rokiem o 3 pozycje.

Albania: Kryzys polityczny pogłębia się. Co z europejskimi aspiracjami?

Kolejny niespokojny weekend w Albanii. Cotygodniowe protesty przeciwko rządowi premiera Ediego Ramy zostały przyćmione przez prezydenta, który zdecydował się na anulowanie zaplanowanych na koniec czerwca wyborów lokalnych. Premier zamierza odwołać głowę państwa. Kraj pogrąża się w chaosie, przez co pod …