Bruksela chce nowej unijnej strategii wobec Azji Centralnej

UE przyjęła pierwszą strategię dla Azji Centralnej w 2007 r. i nieznacznie zaktualizowała ją w ostatnich latach.

Unia Europejska ogłosi swoją strategię dla Azji Centralnej na początku 2019 r. W ostatni piątek (23 listopada) doszło w Brukseli do spotkania przygotowawczego między UE a ministrami spraw zagranicznych Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu.

 

Wszystkie pięć krajów Azji Centralnej to byłe republiki radzieckie, które starają się budować nowoczesne struktury państwowe i mierzyć z długim okresem sowietyzacji. Doszło w tym czasie do zeświecczenia społeczeństw tych muzułmańskich krajów, a tolerancja religijna i etniczna ostro kontrastuje z sytuacją państw w bezpośrednim sąsiedztwie, czyli w Chinach, Afganistanie, Pakistanie, czy Iranie.

Trudny teren dla Unii Europejskiej

Ze wszystkich krajów Azji Centralnej najbliższy UE jest Kirgistan, ponieważ to jedyna republika parlamentarna (wszystkie inne kraje są republikami prezydenckimi). Uważa się jednak powszechnie, że ogromny wpływ na kształt obecnej polityki kraju wywiera były prezydent kraju i lider rządzącej Socjaldemokratycznej Partii Kirgistanu Ałmazbek Atambajew.

Gruzja z silnym wsparciem UE i nowymi umowami wartymi miliony euro

Przedstawiciele UE i Gruzji potwierdzili w Brukseli, że chcą dalej zacieśniać stosunki polityczne i gospodarcze.„Unia Europejska wierzy w przyszłość Gruzji i będzie stanowczo bronić jej integralności terytorialnej” – powiedział szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.
 

Unijni komisarze z Jean-Claude’em Junckerem na czele …

Kazachstan rządzony przez Nursułtana Nazarbajewa jest obok Kirgistanu drugim państwem które należy do kierowanej przez Rosję Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, ale współpraca Astany z UE może być traktowana jako przeciwwaga dla kraju z bogatymi zasobami gazu i ropy. Kazachstan posiada także najbardziej zaawansowane relacje z Brukselą spośród państw dawnej Azji Centralnej.

Uzbekistan w ciągu dwóch ostatnich lat pod rządami reformatorskiego prezydenta Szawkata Mirzijojewa, który objął urząd po śmierci autokratycznego przywódcy Islama Karimowa, przeszedł poważne zmiany zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej. Za jeden z głównych sukcesów obecnego prezydenta Uzbekistanu uznawane jest unormowanie relacji z Tadżykistanem.

Komisja Europejska popiera tranzyt azerbejdżańskiego gazu do Bułgarii

Komisja Europejska popiera plan budowy interkonektora Grecja-Bułgaria (IGB). W celu realizacji IGB przewidziano inwestycję w wysokości 240 milionów euro. Interkonektor zostanie podłączony do gazociągu transadriatyckiego (TAP), który pozwoli Bułgarii uzyskać dostęp do gazu z azerbejdżańskiego złoża Shah Deniz.
 

Wstępna pojemność IGB wynosi …

Uzbekistan i Tadżykistan pozostawały przez lata w trudnych relacjach, które oceniane były przez analityków jako stan pośredni między wojną a pokojem. Brak demarkacji granic, surowy reżim wizowy i historyczne roszczenia blokowały możliwość nawiązania stabilnego partnerstwa między dwoma sąsiadami. Dodatkowym źródłem napięć były także powtarzające się co kilka lat w rejonie Kotliny Fergańskiej lat zamieszki i pogromy na tle etnicznym, do których dochodziło m.in.w Oszu i Dżalalabadzie po kirgiskiej stronie granicy.

Tadżykistan jest zdecydowanie najsłabszym gospodarczo państwem w regionie. Rządzony przez Emomali Rachmona kraj jest również najbardziej narażony na przenikanie fundamentalizmu islamskiego ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z Afganistanem. Coraz większe znaczenie dla rządu w Duszanbe mają relacje z Chinami, których przykładem może być 230 mln dolarów przekazane przez Pekin dla Tadżykistanu jako pomoc w budowie nowych siedzib dla parlamentu i rządu.

Kim Dzong Jang nowym szefem Interpolu

Obradujące w Dubaju Zgromadzenie Ogólne Interpolu na nowego przewodniczącego agencji wybrało przedstawiciela Korei Południowej Kim Dzong Janga. Będzie on sprawować tę funkcję do 2020 roku, wypełniając tym samym mandat aresztowanego w Chinach poprzednika.
 

Koreańczyk w wyścigu o przywództwo zdystansował postrzeganego jako …

Turkmenistan, rządzony przez prezydenta Gurbanguły Berdymuhamedowa, ma jedne z największych na świecie zasoby gazu ziemnego i stąd jest bardzo atrakcyjnym partnerem zarówno dla UE i Chin, jak i dla Rosji. Niedawne porozumienie w sprawie statusu Morza Kaspijskiego otwiera możliwość podłączenia zasobów gazowych Turkmenistanu do gazociągów Południowego Korytarza Gazowego i dostarczenia ich tym szlakiem do państw Europy Południowej (Włochy, Grecja, Bułgaria, Albania). Turkmenistan jest obecnie największym dostawcą gazu do Chin.

Konkurencja dla Chin

UE przyjęła pierwszą strategię dla Azji Centralnej w 2007 r. i nieznacznie zaktualizowała ją w ostatnich latach. Nowa strategia UE dla regionu spodziewana jest na początku 2019 r. w ramach globalnej strategii UE przyjętej w 2016 r.

Chińska inicjatywa „pasa i szlaku” skłoniła UE do opracowania własnego projektu poprawy połączeń z Azją. We wspólnym komunikacie uczestnicy ministerialnego dialogu między UE i Azją Środkową podkreślają znaczenie przyjęcia nowej strategii UE wobec Azji Środkowej na początku 2019 r. „W celu ukierunkowania rozwoju stosunków między regionami w celu osiągnięcia wzajemnych i długoterminowych korzyści”.

PE docenia postępy Gruzji na drodze do integracji z UE

Gruziński premier Mamuka Bakhtadze podziękował eurodeputowanym za pozytywną ocenę kroków podjętych przez jego rząd w celu wdrożenia umowy o stowarzyszeniu między UE a Gruzją.
 
Premier Gruzji powiedział, że poparcie narodu gruzińskiego jest bodźcem dla rządu do kontynuacji reform w kraju.

Wybory prezydenckie …

Omówiono także przyszłość Afganistanu, a uczestnicy poparli wspólną inicjatywę UE, Kazachstanu i Uzbekistanu, aby rozpocząć pierwszą fazę projektu zapewniającego kształcenie i szkolenie zawodowe afgańskim kobietom na uczelniach w Kazachstanie i Uzbekistanie.

Unia Europejska podkreśliła swój zamiar dalszego wspierania wdrażania programów mających na celu zapewnienie wydajnego zarządzania granicami, poprawę klimatu biznesowego i inwestycyjnego oraz wspieranie rozwoju sektora prywatnego, promowanie praworządności i dobrych rządów oraz rozwój kapitału ludzkiego.

UE podkreśliła również swoją wolę dalszego wzmacniania dwustronnych ram dotyczących stosunków z państwami Azji Centralnej i wspierania członkostwa wszystkich z nich w Światowej Organizacji Handlu (WTO). Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan są już członkami tej organizacji, Uzbekistan uzyskał status obserwatora, zaś Turkmenistan nie wyraził woli członkowstwa w WTO.

ONZ: Debata między Serbią a Kosowem

Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych dyskutowano na temat wyzwań i napięć w relacjach pomiędzy Serbią a Kosowem. Kosowo chce, aby świat wsparł kosowską akcesję do międzynarodowych organizacji.

 

Na forum ONZ ambasador Kosowa w USA Vlora Çitaku odniosła się do najbardziej aktualnego problemu …

Uczestnicy spotkania wyrazili zadowolenie z pozytywnej dynamiki współpracy regionalnej w zakresie gospodarki wodnej. Uzbekistan – najludniejszy kraj Azji Centralnej – jest w tej materii w pełni zależny od rzek, które mają swój początek w Kirgistanie i Tadżykistanie. Współpraca regionalna w tym zakresie jest niezwykle istotna dla Uzbekistanu ze względu na nawadnianie ogromnych pól uprawnych (w tym międzynarodowej wizytówki Uzbekistanu – bawełny).

Unia Europejska i kraje Azji Centralnej wyraziły wspólną wolę podtrzymania układu nuklearnego z Iranem, a także wsparcie porozumienia w sprawie zmian klimatycznych, które zawarto w 2015 r. w Paryżu. Strony zgodziły się, aby następne spotkanie odbyło się w Kirgistanie w 2019 r. UE ogłosiła także decyzję o otwarciu w przyszłym roku swojego przedstawicielstwa w Turkmenistanie, czyli w jedynym kraju Azji Centralnej, w którym do tej pory UE nie miała swojej placówki.

Próba skompletowania Unii Europejskiej. Wizyta Sebastiana Kurza w Serbii i Kosowie

Sebastian Kurz, premier Austrii, która obecnie sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, złożył wizytę w Serbii i w Kosowie, by wesprzeć europejskie aspiracje obu państw.         
 

Pomoc krajom regionu w reformach mających przybliżyć je do UE jest jednym …