Parlament poparł zniesienie wiz dla Ukraińców

Źródło: Komisja Europejska

Obywatele Ukrainy będą mogli podróżować do Unii Europejskiej bez wiz krótkoterminowych. To efekt poparcia Parlamentu dla projektu przepisów wstępnie uzgodnionych z prezydencją Rady UE.

 

Ukraińcy posiadający paszporty biometryczne będą mogli udać się do Unii na 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu na wakacje, w interesach lub w innym celu, wiza nie uprawnia ich jednak do podjęcia pracy. Unijna decyzja o zwolnieniu Ukraińców z obowiązku wizowego będzie dotyczyć wszystkich krajów UE, z wyjątkiem Irlandii i Wielkiej Brytanii. Poza UE będzie też obowiązywać w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

„Ukraina spełniła wszystkie kryteria i obowiązek wizowy powinien zostać zniesiony” – powiedziała podczas debaty plenarnej parlamentarna sprawozdawczyni, posłanka Mariya Gabriel (PPE, BG), dodając, że zniesienie obowiązku wizowego będzie „kolejnym mocnym sygnałem, że Ukraina jest kluczowym partnerem dla Unii Europejskiej w ramach [programu] Partnerstwa Wschodniego”.

Projekt przyjęto 521 głosami za, przy 75 głosach przeciw i 36 wstrzymujących się. Teraz porozumienie w tej sprawie musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Radę UE. Powinno wejść w życie już w czerwcu, 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Przygotowując decyzję o zwolnieniem Ukraińców z obowiązku wizowego Unia zaostrzyła mechanizm zawieszenia ruchu bezwizowego, aby w wyjątkowych przypadkach umożliwić tymczasowe przywrócenie wiz.

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu

Kod procedury: 2016/0125 (COD)

 

   Więcej informacji

·         Przyjęty w glosowaniu tekst 2016/0125/COD będzie wkrótce opublikowany tutaj (wybierz datę 06.04.2017)

·         Nagranie wideo debaty (wybierz datę 05.04.2017)