Informacja prasowa: Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej – brak postępu

CONCORD_AidWatch2018_banner

INFORMACJA PRASOWA

 

Unia Europejska pozostała w roku 2017 największym globalnym dawcą pomocy rozwojowej, jednak wielkość oficjalnej pomocy rozwojowej krajów członkowskich UE po raz pierwszy od 6 lat zmniejszyła się, osiągając kwotę 72,64 mld EUR (0,49% zagregowanego dochodu narodowego brutto). Brak postępu stawia pod znakiem zapytania wypełnienie zobowiązania do przekazania 0,7% kolektywnego DNB na pomoc rozwojową do roku 2030 – donosi najnowszy raport konfederacji CONCORD „AidWatch 2018. EU aid: A broken ladder”.

 

Tylko 4 kraje członkowskie wypełniły swoje zobowiązanie, jeśli chodzi o wielkość oficjalnej pomocy rozwojowej (Official Development Assistance, ODA): Dania, Luksemburg, Szwecja i Wielka Brytania, a 11 członków UE poprawiło wskaźnik ODA o 15-20%. Największe cięcia miały miejsce w Hiszpanii (spadek o 45%) oraz na Węgrzech i w Austrii (po ok. 30%). W Polsce wskaźnik krajowej ODA do dochodu narodowego brutto wyniósł w 2017 roku 0,13%, co oznacza spadek w porównaniu z 0,15% DNB w 2016 r. Pod względem wielkości udzielanej pomocy w stosunku do wielkości gospodarki Polska znalazła się na 27. miejscu na 29 państw należących do Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD (Development Assistance Committee, DAC).

Raport CONCORD-u wskazuje także, że Unia Europejska pozostaje w tyle, jeśli chodzi o zobowiązanie przeznaczania 0,15-0,2% DNB na pomoc rozwojową w krajach najsłabiej rozwiniętych (Least Developed Countries). W 2017 wskaźnik ten wyniósł zaledwie 0,11% DNB.

Zdaniem autorek i autorów raportu nie wszystkie przepływy finansowe raportowane obecnie jako ODA przyczyniają się do poprawy sytuacji krajów rozwijających się. CONCORD stoi na stanowisku, że takie kategorie wydatków, jak m.in. koszty wsparcia uchodźców w kraju przyjmującym, koszty stypendiów i utrzymania studentów, kredyty preferencyjne czy umorzenia długów nie przyczyniają się do redukcji ubóstwa i poprawy dobrostanu krajów na niższym poziomie rozwoju. Według metodologii zastosowanej w raporcie, tzw. „inflated aid” wyniosła w roku 2017 łącznie ok. 20% łącznej oficjalnej ODA w Unii Europejskiej.

Raport  „AidWatch2018. EU aid: A broken ladder”