Włochy: Rozpadła się koalicja rządowa / Europa i świat w skrócie

We Włoszech możliwe są przedterminowe wybory.