Komisarz ds. rozszerzenia: UE nie będzie całością, dopóki nie przyjmie państw Bałkanów Zachodnich

varhelyi-serbia-balkany-macedonia-kosowo-albania-unia-europejska-komisja-europejska

Komisarz ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Oliver Varhelyi / foto via flickr (CC BY 2.0) [European Parliament]

Unijny Komisarz ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Oliver Varhelyi oświadczył we wtorek (19 października) w Parlamencie Europejskim (PE), że UE nie będzie całością, dopóki nie przyjmie państw Bałkanów Zachodnich, ponieważ oprócz geografii dzieli z nimi te same interesy, wartości i historię.

 

 

Varhelyi przedstawił eurodeputowanym w Komisji Polityki Zagranicznej PE roczny raport Komisji Europejskiej na temat postępów reform w krajach partnerskich na Bałkanach Zachodnich. Głosi on, że w regionie osiągnięto pewien postęp, ale nadal istnieją braki w obszarach takich jak: rządy prawa, niezawisłość sądownictwa, wolność mediów oraz walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną.

Odpowiadając na pytania europosłów Varhelyi podkreślił, że Serbia potwierdziła swoje zaangażowanie w reformy i jest na dobrej drodze do zmiany konstytucji, ale „kraj ten musi wzmocnić i pogłębić walkę z korupcją oraz przestępczością zorganizowaną, a także wdrożyć reformy w obszarze wolności mediów”. Podkreślił również wagę dialogu pomiędzy Belgradem, a Prisztiną, dodając że „należy unikać wszelkich jednostronnych i niezharmonizowanych działań”.

Działania komisarza Várhelyiego budzą wątpliwości. Jest "Lordem Voldemortem" rozszerzenia UE

Dziennikarze portalu Politico wykazali, że pochodzący z Węgier unijny komisarz ds. sąsiedztwa i rozszerzenia podejmuje wiele kontrowersyjnych decyzji.

„Serbia poczyniła ograniczone postępy”

W swoim corocznym raporcie o postępach państw Bałkanów Zachodnich, który został zaprezentowany we wtorek, Komisja Europejska wezwała Serbię do włożenia dodatkowych wysiłków w realizację wszystkich wcześniej zawartych porozumień z Kosowem i przyczynienia się do osiągnięcia kompleksowego oraz prawnie wiążącego porozumienia w sprawie normalizacji stosunków, które jest kluczowe na integracyjnej ścieżce Serbii i Kosowa.

Raport głosi, że Serbia aktywnie uczestniczy we współpracy regionalnej i pozostaje zaangażowana w stosunki dwustronne z innymi krajami kandydującymi do UE oraz sąsiednimi państwami, które już znajdują się we Wspólnocie. Wyszczególniono jednak, że stosunki z Czarnogórą naznaczone są ciągłym napięciem.

Raport stwierdza również, że ​​Serbia poczyniła „ograniczone postępy” w zakresie wolności słowa, podczas gdy ataki słowne, groźby i przemoc wobec dziennikarzy wciąż budzą niepokój. W części dotyczącej praw podstawowych raport zauważa, że ​​Serbia posiada ramy prawne i instytucjonalne umożliwiające korzystanie z tych praw, jednak ​Belgrad „musi zapewnić spójne i skuteczne wdrażanie takowych przepisów”.

Komisja Europejska w ramach prowadzonej polityki klastrowej zasugerowała otwarcie Klastra 3 (Konkurencyjność i wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu) oraz Klastra 4 (Zielona agenda i zrównoważona łączność). Odnotowano, że rząd serbski spełnił szereg ważnych kryteriów w ramach tych dwóch klastrów.