Unia Europejska i Mercosur rozpoczną kolejną turę negocjacji ws. porozumienia o wolnym handlu

Ser Manchego

Ser Manchego

Po 19 latach rozmów, po raz pierwszy te dwa bloki gospodarcze są tak blisko osiągnięcia zgody co do reguł wzajemnego handlu. Zrzeszający cztery państwa Ameryki Południowej (Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj) Mercosur, to kolejny ważny partner gospodarczy, relacjami z którym mocno zainteresowana jest UE. Wcześniej zawarła już umowy handlowe z Meksykiem i Japonią.

 

Zacieśnianie relacji handlowych z kolejnymi podmiotami gospodarczymi jest szczególnie ważne po tym, gdy w 2016 r. zostały wstrzymane rozmowy handlowe z USA, a 1 czerwca 2018 r. prezydent Trump wprowadził cła na aluminium i stal z UE.

Kwestią, która nadal w przypadku porozumienia UE-Mercosur pozostaje do uzgodnienia jest to, w jakim stopniu otworzyć oba rynki na artykuły przemysłowe i produkty rolne, takie jak m.in. południowoamerykańska wołowina czy europejskie produkty mleczne.

Dla Unii Europejskiej najważniejszym zagadnieniem, oprócz eksportu samochodów, jest bowiem oznaczanie geograficzne żywności i napojów, dotyczy to np. nazwy „feta” odnoszącej się wyłącznie do greckiego sera produkowanego głównie z mleka owczego. Na europejskiej liście produktów z zastrzeżonym oznaczeniem geograficznym znajduje się 357 pozycji, a najbardziej problematyczne w kontekście umowy z Mercosur są: sery manchego i parmigiano-reggiano oraz napoje alkoholowe: cognac, rioja i prosecco. Mercosur posiada zaś w swoim zestawieniu 250 pozycji.

Nowe porozumienie o wolnym handlu między UE i Meksykiem

W sobotę 21 kwietnia Unia Europejska oraz Meksyk zakończyły negocjacje w sprawie nowej umowy o wolnym handlu.
 

Nowe porozumienie znosi cła dla obu stron na większość eksportowanych towarów, również tych z sektora rolnego. Ponadto otwiera drogę do większej ilości inwestycji i …

Najbardziej opłacalne porozumienie handlowe UE

W kwestii redukcji ceł umowa z Mercosurem może być najbardziej do tej pory opłacalnym porozumieniem handlowym zawartym przez Unię Europejską. Przynieść może bowiem zyski trzy razy wyższe niż umowy z Kanadą i Japonią razem wzięte.

„Mam nadzieję, że podejmiemy ostateczną decyzję i podpiszemy tę umowę, ponieważ będzie to ogromne wsparcie dla rozwoju naszego kraju, jego zdolności do inwestowania oraz powstawania nowych miejsc pracy. Jest to jedyny sposób na walke z ubóstwem”- skomentował toczące się negocjacje minister spraw zagranicznych Paragwaju Eladio Loizaga.

Komisarz UE ds. handlu Cecilia Malmström stwierdziła natomiast, że liczy na postęp w trudnych kwestiach w trakcie najbliższej rundy negocjacyjnej, ale zastrzegła też, że dalsze negocjacje nadal będą konieczne.

UE przedstawiła szczegóły umów handlowych wynegocjowanych z Japonią i Singapurem

To dwa najambitniejsze jak dotąd porozumienia o wolnym handlu zawarte przez Unię Europejską z zewnętrznymi partnerami. Komisja Europejska liczy na ich szybkie zatwierdzenie i podpisanie. Aby uniknąć poślizgów jakie pojawiły się w przypadku umowy CETA z Kanadą, KE zastosowała rozwiązanie, …