Ukraina wydaliła konsula Węgier

Flaga Ukrainy, źródło: Wikipedia, aut. UP9

Flaga Ukrainy, źródło: Wikipedia, aut. UP9

To kolejna odsłona toczącego się od dłuższego czasu węgiersko-ukraińskiego sporu o Węgrów zamieszkujących położone na południowym-zachodzie Ukrainy Zakarpacie. Chodzi o nielegalne zdaniem Kijowa wydawanie węgierskich paszportów. Budapeszt odpowiedział wydaleniem ukraińskiego dyplomaty.

 

Chodzi o wydarzenie, które miało miejsce w położonym na Zakarpaciu mieście Berehowo. Doszło tam do nieuzgodnionej z władzami w Kijowie uroczystości wręczania węgierskich paszportów przedstawicielom miejscowej ludności. Wykonany ukrytą kamerą film dokumentujący to wydarzenie pokazały później ukraińskie media. Kijów szybko zażądał od Budapesztu odwołania węgierskiego konsula, który brał udział w uroczystości i która miała miejsce w węgierskim konsulacie w Berehowie. Gdy Węgry nie zastosowały się, Ukraina dyplomatę wydaliła.

„Uważamy obywateli Ukrainy pochodzenia węgierskiego za czynnik jednoczący w relacjach między dwoma państwami i apelujemy o to samo do naszych węgierskich partnerów. Liczymy, że strona węgierska będzie powstrzymywała się w przyszłości przed jakimikolwiek nieprzyjaznymi krokami w stosunku do Ukrainy, a jej urzędnicy będą powstrzymywali się przed łamaniem ukraińskiego prawa” – ogłosiło ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Kijów powołał się przy tym na obowiązującą od 1963 r. konwencję wiedeńską o stosunkach konsularnych, którą miał naruszyć węgierski dyplomata. Pracownicy jego konsulatu mieli prosić osoby, którym wręczano nowe paszporty, aby ukrywały ten fakt przed władzami ukraińskimi. Na Ukrainie posiadanie dwóch obywatelstw nie jest prawnie dozwolone. Węgry jednak przekonują, że jest to na świecie powszechną praktyką, także w UE.

Ukraina: Jeśli Węgry nie odwołają konsula, wydalimy go sami

Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy dał rządowi w Budapeszcie czas do końca tygodnia na odwołanie ich konsula w Beherowie na Zakarpaciu. Jest on odpowiedzialny za wydawanie paszportów dla żyjących tam przedstawicieli mniejszości węgierskiej.
 

,,Rosja wykorzystuje sytuację do dalszej destabilizacji w naszym kraju” …

Węgry odpowiadają Ukrainie symetrycznie

Budapeszt odpowiedział na wydalenie swojego konsula z terytorium Ukrainy symetrycznym krokiem. Jeden ukraiński konsul będzie musiał opuścić Węgry. „Wezwaliśmy do ministerstwa spraw zagranicznych i handlu ambasadora Ukrainy i poinformowaliśmy go, że jeden z konsulów z placówki działającej w Budapeszcie – oczywiście podaliśmy jego nazwisko – w ciągu 72 godzin musi opuścić Węgry” – oświadczył węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto.

Kwestia obywatelstwa to kolejny etap sporów o ludność węgierską zamieszkującą położony w południowo-zachodniej części Ukrainy region Zakarpacia. Żyje tam około 150 tys. Węgrów. W ogromnej większości posiadają ukraińskie obywatelstwo. Budapeszt w ubiegłym roku ostro zareagował na zmiany w ukraińskiej ustawie oświatowej. W myśl nowych przepisów mniejszości narodowe będą miały zagwarantowany język ojczysty jako wykładowy tylko w edukacji przedszkolnej oraz na początku edukacji podstawowej. W wyższych klasach wykładowym językiem będzie już tylko ukraiński.

Zdaniem Węgier, nowe przepisy godzą w prawa mniejszości narodowych. Aferę wokół nagrania z wręczania na Zakarpaciu węgierskich paszportów Budapeszt uznał natomiast za eskalację sporu. Minister Szijjarto rozmawiał na temat konfliktu dyplomatycznego ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Pawło Klimkinem podczas niedawnej 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Po tym spotkaniu poinformowano jednak, że nie osiągnięto porozumienia.

Węgry ostro krytykują Ukrainę ws. Zakarpacia

Szef węgierskiej dyplomacji w ostrych słowach odniósł się do zapowiedzi wydalenia z Ukrainy jednego z konsulów Węgier. Chodzi o kwestię potajemnego wydawania węgierskich paszportów obywatelom ukraińskim. Budapeszt odpowiada na to: „Potępiamy próby zastraszania węgierskiej mniejszości!”
 
Najnowsza odsłona toczonego przez Węgry i …