UE i Białoruś podpisały umowę o ułatwieniach wizowych

Granica polsko-białoruska w Białowieży, źródło: Wikipedia, fot. Beentree (CC BY-SA 4.0)

UE i Białoruś podpisały umowę o ułatwieniach wizowych. Dzięki porozumieniu wizy schengeńskie dla Białorusinów będą tańsze i łatwiej dostępne.

 

Umowy o ułatwieniach wizowych oraz o readmisji negocjowano 6 lat. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka wydał zgodę na ich podpisanie jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, ale nie było zgody na to wśród państw członkowskich. UE chciała bowiem postawić Białorusi jeszcze ostrzejsze wymogi w kwestii warunków readmisji. Dlatego ostateczne porozumienie osiągnięto dopiero w nowym roku.

UE obiecuje szybką ratyfikację

Według Komisji Europejskiej umowy „stanowią ważny krok w stosunkach między UE a Białorusią i otwierają drogę dla lepszej mobilności obywateli, przyczyniając się do zacieśnienia więzi między Unią Europejską i jej sąsiadami z Partnerstwa Wschodniego.”

„To znaczący krok naprzód w naszej współpracy. Te umowy poprawią mobilność naszych obywateli w dobrze zarządzanym i bezpiecznym otoczeniu oraz pomogą w budowaniu bliższych związków między UE a Białorusią. Od strony europejskiej będziemy teraz szybko działać z procedurami ratyfikacyjnymi, aby obywatele mogli jak najszybciej odczuć korzyści” – powiedziała komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson.

Ze strony białoruskiej porozumienie podpisał minister spraw zagranicznych Uładzimir Makiej. Podkreślał on wagę ułatwień wizowych dla Białorusinów, ale zwrócił także uwagę na to, że negocjacje na temat umowy o readmisji były trudne. „Zaakceptowanie tej umowy to nie była łatwa decyzja. UE postawiła nam wiele dodatkowych wymogów co do procedury readmisji. Ale nasz prezydent wyrażał duże poparcie dla tej umowy i zdecydował się ją podpisać. Nowe regulacje wizowe przyniosą bowiem wiele korzyści Białorusinom i poprawią ich mobilność w Europie. Jestem pewny, że podpisanie tej umowy przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, na czym zależy obu stronom porozumienia” – oświadczył Makiej.

Rosja wstrzymała tranzyt ropy na Białoruś

Jak poinformował białoruski koncern Biełnaftachim, od 1 stycznia Rosja wstrzymała dostawy ropy rurociągiem Przyjaźń.

 

 

W informacji udzielonej agencji Interfax-Zachód, przedstawiciel Biełnaftachimu dodał, że rafinerie  w Mozyrzu i Nowopołocku „pracują na najniższym możliwym poziomie technicznym”. To ogromny problem dla Białorusi, ponieważ produkty …

Co się zmieni?

Nowe ułatwienia wizowe dla Białorusinów dotyczą głównie obniżenia cen wiz typu schengeńskiego oraz skrócenie procedury rozpatrywania wniosku wizowego. „Kiedy tylko to porozumienie wejdzie w życie, w znaczący sposób zmieni na lepsze sytuację. Cena wizy Schengen spadnie dla Białorusinów do 35 euro. Czas oczekiwania na ewentualną rozmowę dyplomaty z aplikującą o wizę osobą będzie skrócony, decyzje będą też podejmowane szybciej. Wiele grup zawodowych i społecznych będzie mieć łatwiejszy dostęp do wiz wielokrotnego wjazdu. Przedłużona będzie także ich ważność. Będzie też potrzeba mniejszej liczby dokumentów, które udowodnią cel podróży danej osoby” – wyjaśniała komisarz Johansson.

Szybsza ścieżka wizowa dotyczyć będzie m.in. dziennikarzy, studentów i członków oficjalnych delegacji. Spadek ceny wizy także jest istotny. Obecnie wizy schengeńskie kosztują 60 euro, ale od 2 lutego ich cena podskoczy do 80 euro. Ale po ratyfikacji umowy Białorusini zapłacą tylko 35 euro. A Białorusini chętnie jeżdżą do krajów UE. W 2018 roku wydano im prawie 700 tys. wiz schengeńskich.

83 proc. z nich to wizy uprawniające do wielokrotnego przekraczania granicy. Około połowy wiz schengeńskich dla Białorusinów wydają polskie konsulaty w tym kraju. Białoruś znajduje się też w grupie państw, które otrzymują najwięcej wiz schengeńskich. Ma też rekordowo niską liczbę odmów ich wydania.

Białoruś: Opozycja znów protestowała przeciw zacieśnianiu integracji z Rosją

Białoruscy opozycjoniści przeprowadzili w Mińsku piątą już w tym miesiącu akcję protestacyjną przeciw pogłębianiu integracji ich kraju z Rosją. Prezydenci obu państw rozmawiali na ten temat w grudniu dwukrotnie.

 

We wczorajszej (29 grudnia) opozycyjnej manifestacji wzięło udział ok. 200 osób. Jej …

Coraz więcej turystów z UE na Białorusi

Także Białoruś wprowadzi kolejne ułatwienia wizowe dla obywateli UE. Dotyczyć one będą m.in. uzyskania możliwości bezwizowego krótkoterminowego pobytu w Mińsku, o ile doleci się tam bezpośrednim samolotem z terenu UE i nie będzie opuszczać miasta i jego okolic. Będzie także trzeba posiadać odpowiednią sumę pieniędzy w gotówce na utrzymanie, ubezpieczenie medyczne na czas pobytu oraz wcześniejszą rezerwacją noclegu.

Pobyt będzie możliwy nawet do 30 dni. Takie przepisy wprowadzono już wobec obywateli niektórych krajów (w tym Polski) w 2018 r. Celem tego rozwiązania jest m.in. przyciągnięcie na Białoruś europejskich biznesmenów i inwestorów.

Już teraz jednak (od listopada 2019 r.) można bezwizowo wjeżdżać turystycznie do graniczących z Polską obwodów brzeskiego i grodzieńskiego na 15 dni. Warunkiem jest uzyskanie (można to zrobić przez internet) odpowiedniego zezwolenia oraz nie poruszanie się poza wyznaczonym obszarem, na którym znajduje się wiele atrakcji turystycznych (m.in. białoruska część Puszczy Białowieskiej, malownicze zakola Niemna czy miasta Grodno i Brześć).

Ułatwienia wizowe dla turystów odczuła białoruska branża turystyczna (Białoruś najchętniej odwiedzają Polacy i Litwini). W 2017 r. Grodno odwiedziły 53 tys. zagranicznych turystów, w 2018 r. 80 tys., a w ubiegłym roku już ponad 100 tys. osób.

Umowy o ułatwieniach wizowych i readmisji trafią teraz do Parlamentu Europejskiego oraz Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi. Jeśli oba parlamenty szybko umowy ratyfikują, będą one mogły wejść w życie 1 czerwca.

Na drodze do wspólnego państwa Białorusi i Rosji?

Już w najbliższy sobotę weekend dojdzie do rocznicowego spotkania prezydentów Białorusi i Rosji, podczas którego mają zostać podpisane dokumenty dotyczące bliższej współpracy obu państw.

 

 

Spotkanie prezydentów zaplanowane na najbliższą sobotę (7 grudnia) odbędzie się w 20 lat po podpisaniu umowy o …