UE: Bałkany Zachodnie i Turcja bliżej Unii?

Komisja Europejska, Unia Europejska, Bałkany Zachodnie, Várhelyi, Borrell,

Komisja Europejska zaproponowała we wtorek (6 października) kompleksowy plan gospodarczy i inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich o wartości 9 mld euro. "Plan ten pomoże Bałkanom Zachodnim przekształcić się w jeden z najbardziej atrakcyjnych dla inwestycji regionów na świecie", twierdzi unijny komisarz ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Olivér Várhelyi (na zdj.). / Foto via Twitter [@OliverVarhelyi]

Państwa Bałkanów Zachodnich nie poczyniły żadnych postępów (lub są one niewielkie) w zakresie stanu demokracji oraz reform systemu sądownictwa, wynika z dorocznego raportu Komisji Europejskiej nt. postępów państw objętych programem rozszerzenia UE. Jednocześnie KE zapowiada przekazanie 9 mld euro na rzecz państw Bałkanów Zachodnich.

 

 

 

Komisja Europejska zaprezentowała we wtorek (6 października) doroczny raport ws. polityki rozszerzenia UE. To sprawozdanie oceniające realizację podstawowych reform na Bałkanach Zachodnich i w Turcji, państw kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej.

„Obywatele Bałkanów Zachodnich są częścią Europy i ich miejsce jest w Unii Europejskiej”,  powiedział wiceprzewodniczący KE Josep Borrell prezentując doroczny raport, ale jego konkluzje nie są zbyt optymistyczne dla państw regionu oraz Turcji.

Komisja wytyka głównie braki w reformowaniu systemów sądownictwa oraz niewystarczające przestrzeganie praworządności.

Bałkany Zachodnie i Turcja: Problem w praworządności

„W regionie Bałkanów Zachodnich utrzymuje się powolne tempo rozwoju kultury sądowej i brakuje wystarczającego zaangażowania na rzecz zasady niezależności sądów. Ogólne tempo walki z korupcją spadło, a w większości krajów partnerskich wyniki są dalekie od spełnienia wymogów członkostwa. Najmniejsze postępy w zeszłym roku odnotowano w dziedzinie wolności słowa i pluralizmu mediów”, pisze w komunikacie KE

Z kolei Turcja, która – jak podkreśla KE – nadal jest jednym z najważniejszych partnerów UE, oddala się od Wspólnoty ze względu na regres w dziedzinie demokracji, praworządności oraz niezależności sądownictwa.

W 2018 r. i 2019 r. Rada UE stwierdziła, że negocjacje w sprawie przystąpienia Turcji utknęły w martwym punkcie i nie można rozważać otwarcia ani zamknięcia żadnych kolejnych rozdziałów negocjacyjnych. Nowa edycja sprawozdania tylko potwierdziła wcześniejsze wnioski, które przyczyniły się do rzeczywistego zamknięcia negocjacji.

"Chcemy dialogu z Turcją". Pierwsza rozmowa Macrona i Erdoğana od czasu sporu na Morzu Śródziemnym

Emmanuel Macron wezwał Ankarę do poszanowania prawa międzynarodowego oraz zaprzestania prowokacji. Przywódcy obu krajów rozmawiali po raz pierwszy od początku sporu o surowce na Morzu Śródziemnym.

Serbia: Deficyt praworządności

Jednym z państw Bałkanów Zachodnich, które nie poczyniły postępów w analizowanych dziedzinach jest Serbia. Rząd w Belgradzie nie poczynił żadnych postępów w zakresie poprawy procesów wyborczych ani systemu sądownictwa, podczas gdy postępy w walce z korupcją, przestępczością zorganizowaną i reformą administracji publicznej są ograniczone, napisała Komisja Europejska w sprawozdaniu z postępów Serbii na drodze integracji z UE.

W dokumencie stwierdzono, że w okresie objętym sprawozdaniem Serbia osiągnęła bardzo ograniczone postępy w dziedzinie praw podstawowych i „pewien postęp” w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości.

Komisja Europejska podkreśla, że stosunki między Prisztiną a Belgradem nadal stanowią wyzwanie, chociaż – jak zaznaczono – wznowienie dialogu pod auspicjami UE w lipcu br. było bardzo pozytywnym krokiem.

W dokumencie stwierdza się również, że chociaż przyjęto nową strategię medialną, jej wdrażanie jeszcze się nie rozpoczęło i nie poczyniono żadnych postępów w zakresie poprawy stanu wolności słowa. We wnioskach i zaleceniach dla Serbii Komisja zauważyła również, że scena polityczna w tym kraju ulega coraz większej polaryzacji.

Władza wykonawcza UE wezwała również Serbię do przestrzegania norm i zasad UE w zakresie inwestycji, pomocy państwa i szacowania wpływu inwestycji na środowisko.

Serbia pod presją UE? Belgrad zmienia decyzję ws. ćwiczeń wojskowych na Białorusi

Serbia nie weźmie udziału w białoruskich manewrach przy polskiej granicy.

KE: Miliardy dla Bałkanów Zachodnich

Komisja Europejska zaproponowała we wtorek (6 października) także kompleksowy plan gospodarczy i inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich o wartości 9 mld euro. Jego celem jest pobudzenie długoterminowego ożywienia gospodarczego w regionie, udzielenie wsparcia transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz wniesienie wkładu w regionalną integrację i konwergencję z Unią Europejską.

Środki z planu gospodarczo-inwestycyjnego dla Bałkanów Zachodnich zostaną udostępnione w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) na lata 2021-2027 i będą wymagały zatwierdzenia w ramach unijnego budżetu.

Komisarz UE ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Oliver Varhelyi powiedział, że jest to droga do udanej integracji regionalnej, która pomoże przyspieszyć konwergencję państw Bałkanów Zachodnich z UE i zmniejszyć różnice rozwojowe.

„Plan ten pomoże Bałkanom Zachodnim przekształcić się w jeden z najbardziej atrakcyjnych dla inwestycji regionów na świecie, twierdzi unijny komisarz. Jego realizacja musi oczywiście iść w parze z reformami”, podkreślił Varhelyi.

Posłuży on jako wsparcie zrównoważonej łączności, kapitału ludzkiego, konkurencyjności i wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz podwójnej transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Trump ogłasza sukces. Serbia i Kosowo zdecydowały się na normalizację stosunków gospodarczych

Serbia i Kosowo po wielu latach wrogich relacji zgodziły się na normalizację stosunków gospodarczych. Prezydent USA Donald Trump określił tę decyzję jako „wielki przełom” w stosunkach między Belgradem a Prisztiną.

Kto się ubiega o członkostwo w UE?

Obecny program rozszerzenia obejmuje państwa z Bałkanów Zachodnich i Turcję. Negocjacje akcesyjne otwarto z Czarnogórą (2012 r.), Serbią (2014 r.) i Turcją (2005 r.). W marcu 2020 r. państwa członkowskie zgodziły się rozpocząć negocjacje akcesyjne z Macedonią Północną i Albanią.

Potencjalnymi kandydatami są Bośnia i Hercegowina (wniosek o członkostwo w UE złożyła w lutym 2016 r.) i Kosowo (w kwietniu 2016 r. wszedł w życie układ o stabilizacji i stowarzyszeniu).

 

Więcej informacji:

Sprawozdanie dotyczące postępów Serbii w procesie integracji europejskiej

Plan dla Bałkanów Zachodnich