Turkmeński gaz popłynie do Europy?

Coraz bliżej zakończenia jest spór o status prawny Morza Kaspijskiego, co może sprawić, że w przyszłości gazociągiem Transkaspijskim popłynie do Europy gaz z Turkmenistanu. Źródło: https://en.kremlin.ru/events/president/news/46686

Coraz bliżej zakończenia jest spór o status prawny Morza Kaspijskiego, co może sprawić, że w przyszłości gazociągiem Transkaspijskim popłynie do Europy gaz z Turkmenistanu. Źródło: http://en.kremlin.ru/events/president/news/46686

Coraz bliżej zakończenia jest spór o status prawny Morza Kaspijskiego, co może sprawić, że w przyszłości gazociągiem Transkaspijskim popłynie do Europy gaz z Turkmenistanu. Wszystko zależy od Rosji, która może pójść na kompromis. Ale pod pewnymi warunkami.

 

Budowa nowego gazociągu umożliwi podłączenie Turkmenistanu do Południowego Korytarza Gazowego (PKG) i przesyłanie za jego pomocą „błękitnego paliwa” na rynek europejski.

Kaspijska kwadratura

Państwa basenu Morza Kaspijskiego przez lata toczyły spór o to, czy nowe inwestycje infrastrukturalne mogą powstać na nim bez jednoczesnej zgody wszystkich zainteresowanych państw. Największymi oponentami, którzy wykorzystywali niejasny status akwenu były Rosja i Iran.

Gazociąg Transkaspijski (o przepustowości 30 mld m3rocznie) połączyłby Azerbejdżan z Turkmenistanem, co spowodowałoby doprowadzenie gazu turkmeńskiego przez infrastrukturę PKG do Europy. Planowana inwestycja ma wsparcie Komisji Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.Negocjacje między Unią Europejską, Azerbejdżanem i Turkmenistanem w sprawie Gazociągu Transkaspijskiego trwają od września 2011 roku.

Raj gazowy

Całkowite zasoby gazu w Turkmenistanie szacowane są na 50 bln m3 – poinformował prezes państwowej spółki Turkmengas Myrat Archayev.

Jakóbik: Rosja chce użyć Kaspijskiej Piątki by zablokować gaz dla Europy

W poniedziałek 8 sierpnia br. Putin odwiedzi Baku, gdzie będzie rozmawiał z przedstawicielami Azerbejdżanu i Iranu. Szczyt odbędzie się po bilateralnych spotkaniach Putina z prezydentem Ilhamem Alijewem i Hassanem Rouhanim.Strony mają rozmawiać o współpracy gospodarczej, walutowej i …

Rezerwy tego paliwa w Turkmenistanie stanowią 10 proc. światowych zasobów, mimo że kraj z Azji Centralnej odpowiada tylko za 2 proc. światowego wydobycia tego surowca. Aszchabad sprzedaje obecnie gaz chociażby do Iranu, Pakistanu i Afganistanu. Jest także największym dostawcą surowca do Chin.

Gazprom zagrożony

Chociaż 22 czerwca bieżącego roku Moskwa przyznała, że prezydent Władimir Putin zamierza podpisać nowe porozumienie, a nawet opublikowała jego szkic w internecie, niedługo potem został on usunięty. Artykuł 14 porozumienia miał pozwolić państwom na budowę gazociągów pod dnem morskim za zgodą wyłącznie tych krajów, przez których wody terytorialne będzie przebiegać nowe połączenie.

Dawałoby to szansę na budowę Gazociągu Transkaspijskiegow taki sposób, aby nie była konieczna zgoda jego oponentów – Moskwy i Teheranu. Dostawy gazu z państwa basenu Morza Kaspijskiego do Europy to jedno z zagrożeń dla pozycji rosyjskiego Gazpromu.

Moskwa stawia na bezpieczeństwo

Financial Times ustalił, że Moskwa zgodziła się zmienić swoją politykę wobec budowy nowego gazociągu w zamian za uznanie jej dominacji militarnej na Morzu Kaspijskim przez wszystkie kraje-sygnatariuszy porozumienia. Gazeta ustaliła, że dla Rosjan wyparcie z regionu rosnących wpływów amerykańskich i chińskich okazało się ważniejsze od blokowania budowy gazociągu.

 

Mapa Południowego Korytarza Gazowego

Mapa Południowego Korytarza Gazowego

Do podpisania nowej konwencji ma dojść 12 sierpnia w kazachskim porcie Aktau. Sygnatariuszami porozumienia będą Azerbejdżan, Iran, Kazachstan, Turkmenistan i Rosja.

Nietypowy status

Zgodnie z Konwencją o statusie prawnym Morza Kaspijskiego, która ma zostać podpisana na szczycie przywódców państw regionu Kaspijskiego w Aktau, zbiornik wodny nie zostanie uznany ani za jezioro, ani za morze – powiedział mediom 8 sierpnia wiceminister spraw zagranicznych Rosji Grigorij Karasin.

„Morze Kaspijskie będzie miało specjalny status prawny. Wynika to z zestawu określonych cech geograficznych, hydrologicznych i innych. Jest to śródlądowy zbiornik wodny, który nie ma bezpośredniego połączenia z oceanami i dlatego nie można go uznać za morze „- zauważył Karasin.

Jednocześnie, ze względu na rozmiar, skład wody i cechy denne, Morza Kaspijskiego nie można uznać za jezioro – dodał.