Szczyt Grupy V4 m.in. na temat gospodarki o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym, źródło Wikipedia

Gospodarka o obiegu zamkniętym, źródło Wikipedia

Integracja europejska Bałkanów Zachodnich, gospodarka o obiegu zamkniętym oraz budowa jednolitego rynku cyfrowego – takie tematy zaplanowano na doroczne spotkanie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Tym razem rozmawiano w węgierskim mieście Szekszard. Spotkanie prezydentów poprzedziły rozmowy na poziomie ministerialnym.

 

Inicjatorem szczytu był węgierski prezydent Janos Adar. To właśnie Węgry sprawują obecnie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej (V4). Prezydent Polski Andrzej Duda, prezydent Czech Milosz Zeman oraz prezydent Słowacji Andrej Kiska rozmawiali ze swoim gospodarzem o przyszłości relacji UE z krajami Bałkanów Zachodnich. Z państw, które wchodziły niegdyś w skład Jugosławii dwa należą już do Unii Europejskiej. Słowenia weszła do UE w tym samym roku co Polska. Chorwacja, najmłodszy stażem członek Unii, w 2013 r. Serbia, Czarnogóra, Albania i Macedonia mają już status kandydatów do UE. Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo jeszcze się o to starają.

Brexit: Bałkany zamiast Wlk. Brytanii

Akcesja państw bałkańskich przysporzy UE atrakcyjności – twierdzi Macedonia. Jako że sama widzi się w gronie przyszłych członków UE, słowa jej ministra spraw zagranicznych nie są pozbawione elementu zabiegania o własny interes.
 

Macedonia stara się przekonać Unię Europejską o swojej atrakcyjności jako przyszłego …

Integracja Bałkanów Zachodnich z UE niezbędna

Zdaniem państw Grupy Wyszehradzkiej rozszerzenie się UE na Bałkany Zachodnie jest konieczne, bowiem perspektywa europejskiej akcesji stabilizuje ten region, którym 25 lat temu wstrząsnęła krwawa wojna. Jak mówił szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski, prezydenci rozmawiali w Szekszard o „skutecznym wykorzystaniu instrumentów będących w posiadaniu państw V4, które mogłyby pomóc we wzroście efektywności i przyspieszeniu procesu integracji europejskiej państw tego regionu.”

W czwartek o relacjach Bałkanów Zachodnich z UE i NATO rozmawiali natomiast w Budapeszcie ministrowie spraw zagranicznych państw grupy V4. „Przyśpieszenie procesu akcesyjnego jest gwarancją bezpieczeństwa. Niestabilne i obciążone napięciami Bałkany Zachodnie stanowią poważne zagrożenie dla całej Europy” – mówił gospodarz spotkania, szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto. Polski minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zwracał z kolei uwagę na wspólne problemy Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich. „Wyzwania takie jak nielegalna migracja, przestępczość zorganizowana, radykalizacja, terroryzm czy zagrożenia hybrydowe nie znają granic – współpraca między Unią, jej krajami członkowskimi i regionem Bałkanów Zachodnich jest kluczowa, by stawić im czoło”- podkreślał. Dodał jednak, że Polska widzi konieczność wzmożenia integracji europejskiej szerzej i apelował o dalsze zbliżanie do UE także Ukrainy oraz państw Zakaukazia. Ministrom z grupy V4 towarzyszyli w Budapeszcie także szefowie dyplomacji Serbii, Albanii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Macedonii,  Bułgarii oraz Rumunii, a także delegacje ze Słowenii, Chorwacji oraz kierującej obecnie pracami UE Estonii.

Tworzywa sztuczne w planie działania UE dot. gospodarki o obiegu zamkniętym

Jakie miejsce w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ) zajmują tworzywa sztuczne? W jaki sposób skutecznie i efektywnie je przetwarzać? Jaki zyski płyną z wdrażania zasad GOZ dla przemysłu, a jakie dla konsumentów? I jakie wreszcie zadania stają przed ustawodawcami, zarówno tymi na szczeblu krajowym, jak i unijnym? Na te pytania szukali odpowiedzi uczestnicy zorganizowanego w Warszawie przez EURACTIV.PL okrągłego stołu na temat tworzyw sztucznych w GOZ.

Grupa Wyszehradzka a gospodarka o obiegu zamkniętym

Podczas piątkowego, pierwszego dnia prezydenckiego spotkania w Szekszard poruszono także kwestię gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy), a więc takiej, w której możliwie duża część odpadów nie trafia na wysypiska, ale jest skutecznie odzyskiwana, przerabiana i na powrót wykorzystywana jako surowce. Komisja Europejska jest obecnie w trakcie opracowywania pakietu propozycji, które zawierać będą konkretne regulacje odnośnie tego typu modeli gospodarczych. KE ma przy tym uwzględnić specyfikę poszczególnych państw członkowskich oraz ich sytuację gospodarczą. Szczegóły dotyczące pakietu mają być znane do końca roku. Wiadomo już jednak, że wiele miejsca zostanie poświęcone tworzywom sztucznym oraz wytwarzaniu bioenergii i bioproduktów z tworzyw sztucznych.

Organizator ministerialnego szczytu, szef węgierskiego resortu środowiska Sandor Fazekas mówił, że dla Węgier jest ważne, aby UE „stawiała przed sobą cele, które są osiągalne”. Przyznał jednak, że jego kraj w coraz większym stopniu inwestuje w selekcję i recykling odpadów. Polski minister Jan Szyszko zwracał natomiast uwagę, że Warszawa wspólnie z przedstawicielami biznesu zajmującego się gospodarowaniem odpadami, opracowuje już „mapę drogową” w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Pilotażowym programem objętych jest także pięć polskich gmin. W zorganizowanym w Miszkolcu środowym spotkaniu ministrów odpowiedzialnych w państwach grupy V4 za kwestie środowiska wzięli udział również przedstawiciele Bułgarii, Chorwacji i Ukrainy.

Spotkanie prezydentów państw grupy V4 potrwa do soboty. Drugiego dnia omówione zostaną kwestie nowych technologii oraz cyfryzacji. Prezydenci Polski, Węgier, Czech i Słowacji rozmawiać będą m.in. o budowie w UE jednolitego rynku cyfrowego.

Sondaż: Polacy najbardziej proeuropejscy w V4

Obywatele wszystkich czterech państw Grupy Wyszehradzkiej: opowiadają się za członkostwem w UE, ale Polacy w zdecydowanej większości. Z sondażu przeprowadzonego przez instytuty badawcze w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech wynika także, że Polacy częściej chcą też, żeby ich kraj należał do grona państw-decydentów w przypadku podziału UE na dwie prędkości, a nawet stosunkowo często deklarują gotowość do ograniczania niezależności państw na rzecz skutecznego działania UE.