Serbia utworzy strefę wolnego handlu z Euroazjatycką Unią Gospodarczą

Prezydent Serbii Aleksandr Vucić (z prawej) oraz ambasador Rosji w Serbii, Aleksandr Bocan-Charczenko wizytują budowę połączenia kolejowego Belgrad-Budapeszt / Zdjęcie via twitter @@ABocanHarcenko

W październiku dojdzie do podpisania umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu między Euroazjatycką Unią Gospodarczą (EAEU) a Serbią. Taką informację zamieścił w mediach społecznościowych rosyjski ambasador w Belgradzie Aleksandr Bocan-Charczenko.

 

 

Według Aleksandra Bocana-Charczenki do zawarcia umowy dojdzie 25 października. Przystąpienie do EAEU zapewni Serbom dostęp – jak podkreślił rosyjski dyplomata – do rynku liczącego 182 mln konsumentów o łącznym PKB przekraczającym 1,9 bln dolarów. Organizacja założona w 2015 r. zrzesza Rosję, Armenię, Białoruś, Kazachstan i Kirgistan.

Serbia uruchomi ośrodek badań jądrowych przy wsparciu Rosjan

Rosyjsko-serbska współpraca zostanie powiększona o kolejną dziedzinę. W zaawansowaną fazę wkraczają rozmowy na temat uruchomienia Centrum Nauki Jądrowej. Wsparcie Belgradowi zapewni rosyjskie przedsiębiorstwo Rosatom.
 

 

Początek współpracy w dziedzinie energii jądrowej między Serbią i Rosją można datować na styczniową wizytę prezydenta Rosji …

Między dwiema Uniami

Jeszcze w czerwcu tego roku wydawało się, że do podpisania umowy dojdzie z dniem 1 października. Termin ten został zadeklarowany przy okazji odbywającego się w wówczas w Petersburgu Międzynarodowego Forum Ekonomicznego. Serbia aspiruje także do wstąpienia do Unii Europejskiej, chociaż Belgrad utrzymuje zdecydowanie lepsze stosunki dwustronne z Moskwą niż z Brukselą. Decydują o tym zarówno kwestie kulturowe, jak i polityczne. Rosja np. nie uznaje Kosowa, które Belgrad wciąż uznaje za swoją prowincję mimo ogłoszenia formalnej niepodległości w 2008 r.

Serbia wystąpiła w 2009 r. o członkostwo w UE. Trzy lata później Rada Europejska przyznała Serbii status państwa kandydującego a w styczniu 2014 r. wystartowały negocjacje akcesyjne. Obecnie na 35 rozdziałów negocjacyjnych, jak dotąd otwarto 16, a 2 z nich tymczasowo zamknięto. Według rosyjskiego dyplomaty „w przyszłości Serbia może stać się jednym z ogniw w przestrzeni między UE a EAEU”. Jednak Serbowie wcale nie są wielkimi euroentuzjastami. Ostatnie badanie Eurobarometru wskazuje, że prawie co trzeci mieszkaniec kraju (27 proc.) negatywnie postrzega UE, podczas gdy 37 proc. mieszkańców dostrzega we Wspólnocie „pozytywne aspekty”. Pozostali mają do UE stosunek neutralny.

Serbia: 20. rocznica bombardowania NATO

24 marca 1999 r. rozpoczęła się operacja lotnicza Sojuszu Północnoatlantyckiego – Allied Force na terenach byłej Federalnej Republiki Jugosławii, która miała powstrzymać konflikt zbrojny w Kosowie. W tym dniu w Serbii obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Bombardowania NATO.
 
78 dni bombardowania …

Różnice i podobieństwa

EAEU rozpoczęła funkcjonowanie w 2015 r. z połączenia Unii Celnej i Jednolitego Obszaru Gospodarczego, które zrzeszały Rosję, Kazachstan i Białoruś. Państwa członkowskie organizacji są zobowiązane do zapewnienia swobodnego przepływu towarów, kapitału, usług i siły roboczej. EAEU jest więc częściowo wzorowana na Unii Europejskiej. Ponadto kraje stowarzyszone zobowiązują się do uzgadniania polityki w najważniejszych dziedzinach gospodarki: w energetyce, przemyśle, rolnictwie i transporcie. Początkowo w planach było także wprowadzenie wspólnej waluty, jednak weto Białorusi zdecydowało o porzuceniu tego pomysłu. Być może będzie on przywrócony, jednak nie wcześniej niż pod koniec przyszłej dekady.

Euroazjatycka Unia Gospodarcza różni się od Wspólnoty Europejskiej w innych, nieekonomicznych aspektach. W związku ze sprzeciwem Kazachstanu w traktacie założycielskim nie zawarto takich zagadnień, jak wspólne obywatelstwo, polityka zagraniczna, wspólna ochrona granic czy współpraca międzyparlamentarna. Inicjatorem powstania EAEU był jeszcze w latach 90 były prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew. To właśnie Kazachstan zgłasza najambitniejsze projekty odnośnie rozwoju organizacji. W styczniu br. wiceszef kazachskiego MSZ, Romana Wasilienko, zaapelował o ściślejszą współpracę między EAEU a UE, tak by w przyszłości powstał jednolity obszar gospodarczy od Portugalii po Rosję.

Serbia jest trzecim państwem, po Wietnamie (2016 r.) i Chinach (2018 r.), które zawarło umowę o wolnym handlu z EAEU. Obecnie trwają negocjację z Egiptem, Izraelem, Indiami i Singapurem. Jak na razie, największym partnerem handlowym EAEU jest UE. Obroty z państwami Wspólnoty w 2018 r. sięgnęły niemal 50 proc.

Węgry pomogły Rosji dostarczyć broń do Serbii

Węgry wyświadczyły Rosji przysługę. Budapeszt pomógł Moskwie dostarczyć pojazdy wojskowe do Serbii. Wcześniej ze względu na obowiązujące sankcje UE, odmówiły Rumunia i Bułgaria.
 

 

Rosji udało się dostarczyć zamówione przez Belgrad 10 rozpoznawczych transporterów opancerzonych BRDM-2M w ramach dwustronnej umowy zbrojeniowej w …