Serbia: Organizacje pozarządowe krytykują rząd ws. braku reform

Flaga państwowa Serbii i Unii Europejskiej (źródło: europa.rs)

Koalicja serbskich organizacji pozarządowych monitorujących proces przystąpienia Serbii do UE ostrzega, że Belgrad nie wprowadza reform prawnych niezbędnych do członkostwa.

 

Serbskie organizacje pozarządowe skupione w koalicji prEUgovor przygotowały raport, w którym oceniły postępy Serbii w procesie akcesyjnym do UE, w tym dotyczące negocjacyjnych rozdziałów 23 i 24 w zakresie sądownictwa, praw podstawowych, sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, w okresie od kwietnia do września 2018 r.

W dokumencie organizacje zwracają uwagę na brak działań serbskiego rządu w zakresie wprowadzania reform w obszarze praworządności. Koalicja prEUgovor wskazuje, że proponowane poprawki serbskiego rządu do konstytucji dotyczące wymiaru sprawiedliwości, nawet po przyjęciu minimalnych standardów Komisji Weneckiej Rady Europy, nie spełniają kryteriów dla stworzenia niezależnego sądownictwa, wolnego od wpływów politycznych.

Zbyt mało skutecznej walki z korupcją

Organizacje skrytykowały również rząd w kwestii korupcji w Serbii, dodając, że nie ma wyraźnej woli politycznej ze strony rządu do przeciwdziałania jej. Władze wycofały się też z reformy policji, mimo że w ostatnim czasie policja i prokuratora nie zareagowały w odpowiedni sposób na rekordową liczbę morderstw związanych z przestępczością zorganizowaną.

Jelena Pejić z Belgradzkiego Centrum Polityki Bezpieczeństwa podkreśla, że doszło do wzrostu trendu koncentracji władzy, zwłaszcza w rękach ministra obrony i policji oraz ​​odnotowano wzrost nadzoru przez policję nad społeczeństwem (tzn. liczba osób sprawdzanych bez zgody przez organy policyjne rośnie).

Nemanja Nenadić z Transparency Serbia ocenia, że zapisy w projekcie ustawy o zapobieganiu korupcji, które zostały przyjęte w tym roku przez serbski rząd, są gorsze niż propozycja ustawy z października 2017 r.

Koalicję prEUgovor tworzą organizacje: Anti Trafficking Action,  Autonomus Women’s Center, Belgrade Centre for Security Policy, Center for Applied European Studies, Center for Investigative Reporting in Serbia, Group 484 i Transparency Serbia. Ich misją jest nadzór nad wdrażaniem polityk w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i praw podstawowych oraz sprawiedliwością, wolnością i bezpieczeństwem, w celu dalszej demokratyzacji Serbii oraz przystąpienia tego państwa do UE.

Serbia a rozdziały akcesyjne

Serbia jest krajem kandydującym do UE od marca 2012 r. Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w styczniu 2014 r. Od tego czasu otwarto 12 z 35 rozdziałów akcesyjnych do UE.

W ostatnim sprawozdaniu Komisji Europejskiej z czerwca 2018 r. stwierdzono, że ogólne tempo negocjacji będzie nadal zależało od postępów Serbii w zakresie reform w obszarze praworządności oraz normalizacji stosunków z Kosowem.

Vučić chce gwarancji wejścia Serbii do UE w 2025 roku

Prezydent Serbii chciałby, aby częścią ewentualnego porozumienia z Kosowem była gwarancja przyjęcia jego kraju do Unii Europejskiej w 2025 roku.
 

,,Jeśli osiągniemy porozumienie Serbia potrzebowałby dostać klarowny sygnał, że stanie się państwem członkowskim organizacji w 2025 roku” – powiedział prezydent Serbii …