Rehn: niebawem propozycje Komisji Europejskiej ws. Partnerstwa Wschodniego

Idea Partnerstwa Wschodniego – zgłoszona przez Polskę wspólnie ze Szwecją – to propozycja rozwijania wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, która ma wzmocnić politykę UE wobec jej wschodnich partnerów. Przewiduje utworzenie forum regionalnej współpracy 27 państw UE z jej pięcioma wschodnimi sąsiadami: Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią oraz – na poziomie technicznym i eksperckim – z Białorusią. Chodzi zarówno o współpracę między UE i całym regionem, jak i osobno – w dwustronnych stosunkach z każdym z tych państw.

„Polsko-szwedzką inicjatywę traktujemy jako cenny wkład w nasze działania” – podkreślił Rehn po spotkaniu z polskim ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.

Szef polskiej dyplomacji wyraził nadzieję, że do 2012 roku zostanie utworzona strefa wolnego handlu między UE i krajami Partnerstwa Wschodniego. W jego opinii, wschodni sąsiedzi Unii, powinni też jak najszybciej zostać objęci ułatwieniami wizowymi lub wręcz ruchem bezwizowym.

Unijny komisarz przewiduje, że negocjacje z Chorwacją powinny się zakończyć w przyszłym roku, a Serbia i pozostałe kraje bałkańskie mogłyby – po spełnieniu warunków – uzyskać status krajów kandydackich. „Będziemy prowadzić negocjacje techniczne i zamierzamy je zakończyć w roku 2009, o ile Chorwacja spełni wszystkie wymagania” – zapowiedział Rehn.

Sikorski zadeklarował ze swej strony, że „Polska popiera wysiłki komisarza Rehna, jeśli chodzi o rozszerzenie naszej Wspólnoty o region Bałkanów”. Podkreślił, że „szczególnie silnie popieramy aspiracje Chorwacji”.

W odpowiedzi na pytania dziennikarzy czy perspektywa recesji gospodarczej nie osłabi poparcia dla rozszerzenia UE o Bałkany Zachodnie i Ukrainę, Rehn przyznał, że „obecny kryzys budzi oczywisty niepokój, jako że wpływa na sytuację gospodarczą państw i wszystkich obywateli UE, niemniej rozszerzenia UE nie należy traktować jako problemu”. Zwrócił jednak uwagę, że „nowe kraje członkowskie i kraje bałkańskie miały najszybciej rozwijające się gospodarki w Europie, przyczyniając się tym samym do dynamiki wzrostu europejskiej gospodarki”.

Odpowiadając na pytanie czy brak ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego utrudni dalsze  rozszerzenie Unii, komisarz stwierdził, że traktat jest potrzebny, „by UE była bardziej efektywna i demokratyczna, żeby usprawnić politykę zagraniczną oraz stosunki zewnętrzne oraz żeby promować europejskie wartości i interesy.” Według niego, nie ma sprzeczności między pogłębianiem integracji europejskiej i reformą instytucjonalną UE z jednej, a stopniowym i rozważnie prowadzonym rozszerzaniem UE  z drugiej strony.

Komisarz Rehn wyraził też nadzieję, że wszystkie państwa członkowskie, w tym Polska, w niedługim czasie ratyfikują Traktat Lizboński, dzięki czemu możliwe będzie przystąpienie do UE państw Bałkanów Zachodnich i zniknie pretekst dla spowolnienia rozszerzenia.

W trakcie jednodniowej wizyty Warszawie Komisarz Olli Rehn rozmawiał także z szefem UKIE Mikołajem Dowgielewiczem oraz uczestniczył w spotkaniu sejmowych i senackich komisji ds. UE i zagranicznych.

Ponadto unijny komisarz ds. rozszerzenia wziął udział w konferencji „EU foreign policy – and the quest for ledership” (Polityka zagraniczna UE – w poszukiwaniu przywództwa), organizowanej przez demosEuropa i Bertelsmann Stiftung, gdzie wygłosił wykład „2009 – Year of the Western Balkans and Eastern Partnership” (2009 – Rok Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego). (bea)