Przedterminowe wybory w Armenii jeszcze w tym roku

Parlament Armenii; źródło: https://massispost.com/2015/03/

Parlament Armenii zdecydował wczoraj (1 listopada) o rozpisaniu przedterminowych wyborów parlamentarnych, które mogą się odbyć jeszcze w tym roku. Rząd z premierem Nikolem Paszynianiem na czele w dalszym ciągu pełni swoje obowiązki.

 

Agencja dpa zwróciła uwagę, że taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy w historii tej byłej republiki ZSRR.

Według konstytucji Armenii przedterminowe wybory mogą być rozpisane jedynie wtedy, gdy premier złoży dymisję, a parlament w ciągu dwóch tygodni nie zdoła w najwyżej dwóch głosowaniach wybrać jego następcy. W takim wypadku wybory powinny odbyć się nie wcześniej niż 30 i nie później niż 45 dni od ich rozpisania. Jako orientacyjną datę głosowania media podają 9 grudnia.

Erywań ponownie protestuje

Około 50 tysięcy ludzi demonstrowało przed budynkiem parlamentu w stolicy Armenii domagając się rozpisania przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Wcześniejsze wybory to jeden z głównych politycznych celów premiera mniejszościowego rządu Armenii Nikola Paszinjana, który na fali wiosennych protestów przeciwko byłemu prezydentowi i …

Zgodnie z konstytucją

W Armenii wszystkie zapisane w konstytucji warunki rozpisania przedterminowych wyborów zostały spełnione: parlament po raz drugi w czasie dwóch tygodni nie zdołał wybrać następcy Nikola Paszyniana (który 16 października podał się do dymisji) i po nieudanym głosowaniu w czwartek rozwiązał się, wymuszając w ten sposób rozpisanie przyspieszonych wyborów. Mimo dymisji całego rządu zarówno Paszynian, jak i ministrowie, będą w dalszym ciągu pełnić swoje obowiązki.

Apel Paszyniana

Podając się w październiku do dymisji, Paszynian zaapelował do deputowanych, aby nie wybierali jego następcy i nie wystawiali własnych kandydatów, wymuszając w ten sposób rozpisanie przedterminowych wyborów. Wczoraj był on jedynym kandydatem na stanowisko premiera i przekonywał, że prodemokratyczna „aksamitna rewolucja”, w wyniku której doszedł w maju do władzy, musi zostać dokończona.

Rumuński parlament ratyfikuje umowę UE-Armenia

Rumuński parlament sfinalizował ratyfikację kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie  Unii Europejskiej z Armenią, która została podpisana 24 listopada 2017 r.
 

Rumuński Senat ratyfikował umowę jednogłośnie, a niższa izba parlamentu ratyfikowała ją już w czerwcu tego roku.
Wielowymiarowa współpraca
Jak do tej pory …

Paszynian argumentował, że obecny skład armeńskiego parlamentu nie stanowi reprezentacji całej ludności kraju. Większość ma w nim bowiem rządząca do niedawna Republikańska Partia Armenii, która popierała poprzedniego premiera Serża Sarkisjana, a później przeszła do opozycji i blokowała niektóre inicjatywy nowego szefa rządu.

Paszynian został premierem ósmego maja w efekcie masowych protestów przeciwko korupcji i kumoterstwu. Demonstrujący domagali się m. in. dymisji premiera Sarkisjana, który rządził krajem przez ponad 10 lat. Nowy rząd utworzono 12 maja, a Nikol Paszynian już wtedy zapowiadał, że jednym z jego priorytetów jest przeprowadzenie wcześniejszych wyborów parlamentarnych.

Putin składa gratulacje, UE liczy na bliższą współpracę. Armenia i reakcje na polityczne zmiany

Już w ciągu kilku godzin po wczorajszym (8 maja) wyborze lidera opozycji Nikola Paszyniana na nowego szefa armeńskiego rządu, zaczęły do Erywania napływać gratulacje i oferty zacieśnienia współpracy. Czy Moskwa i Bruksela znów będą na zmianę przeciągać w swoją stronę …