Prezydent i premier o polskiej polityce zagranicznej na naradzie ambasadorów

Doroczna narada ambasadorów 2018, źródło: Tymon Markowski/MSZ.jpg

Doroczna narada ambasadorów 2018, źródło: Tymon Markowski/MSZ.jpg

Prezydent Andrzej Duda podkreślił wczoraj (2 lipca) na spotkaniu z polskimi ambasadorami, że UE bez Polski nie ma przyszłości i polskiej wizji Europy należy się szacunek. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał zaś dyplomatów, że celem polityki zagranicznej jest poprawa sytuacji życiowej Polaków.

 

W poniedziałek szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz zainaugurował tegoroczną naradę ambasadorów. W pięciodniowym spotkaniu w Warszawie uczestniczy ponad 70 ambasadorów i kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych, reprezentujących Polskę na całym świecie, a także kadra kierownicza MSZ i zaproszeni goście. Wczoraj spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim.

Duda: Konieczny jest szacunek dla wizji Europy przedstawianej przez obecny rząd

“Na Polsce spoczywa współodpowiedzialność za przyszłość Unii Europejskiej” – podkreślił prezydent Duda w czasie poniedziałkowego spotkania z uczestnikami dorocznej narady organizowanej przez MSZ. W swoim wystąpieniu zwrócił też uwagę, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, Polska stanie się jej piątym co do wielkości państwem członkowskim.

Królowa Elżbieta II zatwierdziła ustawę o brexicie

Przyjęty przez brytyjski parlament dokument stał się oficjalnym prawem. Ustawa zacznie obowiązywać po tym jak Wielka Brytania opuści już Unię Europejską, czyli po 29 marca 2019 r. Wcześniej ustawę usiłowała złagodzić Izba Lordów, ale ostatecznie przeszła ona w kształcie proponowanym …

“Dziś, gdy zjednoczona Europa wykuwa zręby swoich przyszłych polityk w ramach nowej perspektywy budżetowej, a także zgłaszane są projekty reform wewnętrznych, polski roztropny punkt widzenia oraz proeuropejskie nastawienie polskiego społeczeństwa są ogromnym kapitałem” – ocenił.

Podkreślił przy tym, że Unia nie powinna pozwolić sobie na pominięcie tej wizji lub roztrwonienie, zwłaszcza w czasach kryzysu, ponieważ nie ma przyszłości Europy bez Polski. “Mam nadzieję, że uda się wyjść z trwającego stanu niezgody i osiągnąć porozumienie, które będzie oparte na szacunku dla polskiej demokracji i naszej wizji wspólnej Europy” – powiedział Andrzej Duda.

Rekordowa liczba Europejczyków widzi korzyści z Unii – najnowszy sondaż Eurobarometru

Informacja prasowa

Najnowsze badania Eurobarometru, opublikowane na rok przed wyborami do Parlamentu Europejskiego (maj 2019), potwierdzają rosnące poparcie obywateli dla Unii Europejskiej. Korzyści z Unii widzi rekordowa liczba badanych od 1983 roku.
 

Na zaledwie rok przed zbliżającymi się wyborami europejskimi, przewodniczący Parlamentu …

Zwrócił też uwagę, że Polska pozostaje obrońcą czterech swobód: przepływu osób, kapitału, towarów i usług, a także czterech jedności w zakresie prawa, instytucji, rynku i budżetu. W ocenie polskiego prezydenta, reforma Unii nie może z góry zakładać ich odrzucenia lub im zaprzeczać, ponieważ zamiast odnowić wspólny europejski projekt doprowadzi do jego pogrzebania.

Kierunki debaty nad reformą instytucji UE nowej kadencji – analiza PISM

Proces brexitu ożywił debatę nad reformą unijnych instytucji. Opinie co do kierunku tych zmian są jednak podzielone. O ile część europejskiej klasy politycznej postrzega wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE jako okazję do wzmocnienia ponadnarodowego wymiaru jej instytucji, o tyle inni …

“Chciałbym, aby polscy ambasadorowie w krajach członkowskich spokojnie, rzeczowo i konsekwentnie tłumaczyli naszym europejskim partnerom polskie racje i szukali sprzymierzeńców dla naszych pomysłów. Wiem, że nie jesteśmy osamotnieni w takim spojrzeniu na przyszłość Unii Europejskiej” – przekonywał prezydent.

Mówiąc natomiast o bezpieczeństwie Polski podkreślił, że zależy ono bezpośrednio od sytuacji w najbliższym sąsiedztwie i stanu relacji z sąsiadami. Duda wskazywał też na znaczenie aktywnego uczestniczenia Polski we współtworzeniu decyzji w ramach NATO. “Musimy stanowczo, a przede wszystkim skutecznie, przeciwdziałać wszelkim inicjatywom, które mogą zagrażać stabilności relacji łączących przeciwległe brzegi Atlantyku” – przekonywał.

Andrzej Duda powiedział też, że bezpieczeństwo zarówno Europy, jak i Polski zależy od siły sojuszu z Ameryką Północną. “Europa potrzebuje Ameryki, tak samo jak Ameryka potrzebuje Europy’ – uznał polski prezydent.

Morawiecki: Celem polityki zagranicznej poprawa sytuacji życiowej Polaków

Celem polityki zagranicznej obecnego rządu jest poprawa bezpieczeństwa i realnej sytuacji życiowej Polaków – przekonywał wczoraj polskich ambasadorów premier Mateusz Morawiecki. “Wzrost dobrobytu jest możliwy poprzez już przeprowadzaną modernizację polskiej gospodarki, by stała się integralną częścią światowej rewolucji technologicznej, pierwszej rewolucji przemysłowej, w której Polska może odegrać znaczącą rolę” – stwierdził szef rządu w poniedziałkowym wystąpieniu na naradzie ambasadorów.

“Niezbędnym elementem tej modernizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa, by mogło rozwijać się bez ryzyka oraz zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju przez integrację społeczno-ekonomiczną w ramach UE” – dodał Morawiecki. Zastrzegł przy tym, że jego rząd nie rezygnuje z “dotychczasowych wektorów” budowania pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

“Rozwijanie przyjaznych stosunków sąsiedzkich, aktywny udział w najpotężniejszym sojuszu wojskowym świata, członkostwo w gronie państw przywiązanych do zasad demokracji i praw człowieka pozostają niepodważalnymi aksjomatami polityki zagranicznej naszego państwa” – podkreślił.

Podczas dorocznej narady dyplomatów premier zapewnił też, że Polexitu nie będzie, bo Polska nie zamierza iść w ślady Wielkiej Brytanii. “Wbrew temu, co starają się wmówić nasi polityczni oponenci, nie dążymy do wyjścia ze struktur europejskich, ani nie jesteśmy zagrożeni wykluczeniem z Unii” – zapewniał.

Kończąc swoje wystąpienie na naradzie polskich ambasadorów Morawiecki przyznał, że solidarność z uchodźcami politycznymi i ofiarami konfliktów oraz państwami, które przyjmują setki tysięcy migrantów jest potrzebna i Polska się od takiej solidarności nie uchyla. “Nie zgadzamy się jednak, kiedy pod hasłem solidarności, wiedząc jak to hasło drogie jest Polakom, usiłuje nam się narzucać rozwiązania, które są niepraktyczne i szkodliwe” – zastrzegł szef polskiego rządu.

Miniszczyt UE dot. migracji: polska perspektywa

Spotkanie jedynie części przywódców państw UE ws. migracji zakończyło się wczoraj bez deklaracji końcowej. Tymczasem na Morzu Śródziemnym stoi kolejny statek ratunkowy z 200 imigrantami, których UE nie chce przyjąć. Problem migracji będzie też tematem obrad szczytu UE.