Prezydenci Polski, Litwy i Rumunii: UE powinna pomóc Białorusi

Opozycyjny wiec na Białorusi, źródło: Wikipedia, fot. Homoatrox (CC BY-SA 3.0)

Opozycyjny wiec na Białorusi, źródło: Wikipedia, fot. Homoatrox (CC BY-SA 3.0)

Wprowadzenie ułatwień w handlu UE z Białorusią, unijna pomoc w dywersyfikacji energetycznej tego kraju oraz dostęp do środków na restrukturyzację gospodarki postulują prezydenci Polski, Litwy i Rumunii. Zaapelowali też do społeczności międzynarodowej o przyłączenie się do UE w przygotowaniu pozytywnego programu dla Białorusi.

 

W wydanym wczoraj (21 września) wspólnym oświadczeniu Andrzej Duda, Gitanas Nausėda i Klaus Iohannis podkreślają, że Unia Europejska powinna rozszerzyć pakiet pomocy dla Białorusi w demokratycznych przemianach gospodarczych tego kraju.

Swiatłana Cichanouska w Brukseli apeluje o sankcje wobec władz Białorusi

Swiatłana Cichanouska rozmawiała z szefami dyplomacji państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wolne i uczciwe wybory

Trzej prezydenci podkreślili, że opowiadają się za wolnością i rozwojem demokratycznych reguł na Białorusi. Zwrócili uwagę, że „wolne, uczciwe i przejrzyste wybory są podstawowym prawem demokratycznym każdego narodu”, a uznanie ich wyników za zgodne z prawem jest możliwe „tylko wtedy, gdy przeprowadza się je zgodnie z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych oraz pod warunkiem międzynarodowej obserwacji wyborów”

Prezydenci Polski, Litwy i Rumunii podkreślili także, że „nikt inny oprócz narodu białoruskiego nie ma ostatecznego prawa do decydowania o losie swojego kraju”. Zapewnili ponadto, że szanują każdą taką decyzję podjętą na podstawie prawa i podkreślili, że „dobrze prosperująca Białoruś, zbudowana na zaufaniu społecznym i wspólnej wizji, jest warunkiem wstępnym stabilniejszej i bezpieczniejszej Europy”.

Deklaracja woli współpracy

„Deklarujemy wolę współdziałania z narodem białoruskim w budowaniu demokratycznej ścieżki poprzez demokratycznie wybrane przywództwo państwa, wolne społeczeństwo obywatelskie, gospodarkę rynkową i praworządność” – czytamy w oświadczeniu Dudy, Nausėdy i Iohannisa.

Prezydenci zadeklarowali ponadto gotowość swoich krajów do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w dziedzinie „reform politycznych i gospodarczych, budowania niezależnych instytucji i ochrony środowiska, gdzie poszanowanie praw człowieka i wolności słowa byłyby niezachwianą podstawową normą społeczną”.

Protesty na Białorusi tłumione coraz brutalniej

W kolejnych protestach na Białorusi w Mińsku uczestniczyło wczoraj ponad 150 tys. zwolenników zmian w tym kraju, a tysiące innych demonstrowały m.in. Brześciu, Grodnie, Homlu, Mohylewie, Pińsku i Witebsku. Zatrzymano kilkaset osób.

Pomoc w transformacji gospodarczej

„Uważamy, że wspierając naród białoruski, Unia Europejska – jako wielka światowa potęga gospodarcza – powinna rozszerzyć pakiet pomocy dla demokratycznej transformacji gospodarczej Białorusi” – oświadczyli przywódcy Polski, Litwy i Rumunii. Ich zdaniem pakiet powinien obejmować między innymi: ułatwienia w handlu z UE, pomoc w negocjacjach akcesyjnych do WTO i wprowadzenie ruchu bezwizowego po spełnieniu przez Białoruś niezbędnych warunków.

Trzej prezydenci postulują także udzielenie Białorusi pomocy w dywersyfikacji sektora energetycznego i zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz umożliwienie dostępu do funduszy na restrukturyzację i ożywienie białoruskiej gospodarki liberalnej. Wezwali również do zwiększenia obecności i aktywności międzynarodowych instytucji finansowych w procesie reformowania gospodarki i pobudzaniu inwestycji w tym kraju.

„Wzywamy społeczność międzynarodową do przyłączenia się do Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, w przygotowaniu pozytywnego programu dla Białorusi wraz z pakietem wsparcia dla przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w tym kraju” – napisali we wspólnym oświadczeniu prezydenci Polski, Litwy i Rumunii.

Łukaszenka u Putina w Soczi. Rosja udzieli Białorusi 1,5 mld dolarów kredytu

Aleksander Łukaszenka zapewniał, że kontroluje sytuację w swoim kraju, Władimir Putin obiecał 1,5 mld dolarów kredytu i zapewniał, że nie zainterweniuje wojskowo na Białorusi.

Szczerski: Celem Andrzeja Dudy budowanie w Unii poparcia dla polskich propozycji

“Celem apelu prezydentów jest zwrócenie uwagi na potrzebę sformułowania na posiedzeniu Rady Europejskiej pozytywnego programu współpracy z Białorusią w dłuższej perspektywie wraz z warunkami do jego uruchomienia” – powiedział PAP szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Podkreślił, że „prezydenci wyrażają tym samym poparcie dla takich inicjatyw jak ta zgłaszana obecnie przez rządy Grupy Wyszehradzkiej, na czele z Polską”. “Celem prezydenta Andrzeja Dudy jest bowiem wsparcie dla budowania większościowego poparcia w Unii dla naszych propozycji” – podkreślił prezydencki minister.

Polska przedstawi "Plan Marshalla" dla Białorusi?

Premier Morawiecki zapowiedział wczoraj, że na najbliższym szczycie UE przedstawi w imieniu V4 wniosek ws. przygotowania unijnego planu wsparcia dla Białorusi na wzór powojennego Planu Marshalla USA dla Europy.

Według oficjalnej agendy, najbliższy szczyt UE, zaplanowany na 24-25 września, ma być jednak poświęcony jednolitemu rynkowi, przemysłowi, transformacji cyfrowej oraz relacjom z Turcją i Chinami, a także pandemii koronawirusa.

Tymczasem premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w zeszłym tygodniu, że na tym posiedzeniu Rady Europejskiej przedstawi w imieniu Grupy Wyszehradzkiej tzw. Plan Marshalla dla Białorusi. “To szereg rozwiązań, głównie gospodarczych, które wspólnie jako Unia Europejska moglibyśmy zaproponować Białorusi w przypadku przeprowadzenia wolnych wyborów” – tłumaczył wtedy Morawiecki.