Pokojowy Nobel za pomoc kobietom – ofiarom wojennych gwałtów

Nadia Murad, źrodło: Flickr/U.S. Department of State

Nadia Murad, źrodło: Flickr/U.S. Department of State

Norweski Komitet Noblowski przyznał w tym roku nagrodę dwóm osobom – pochodzącej z Iraku Jazydce Nadii Murad oraz kongijskiemu lekarzowi Denisowi Mukwege. Oboje tegoroczni laureaci byli też już za swoją działalność nagradzani przez Parlament Europejski Nagrodą im. Andrieja Sacharowa.

 

W uzasadnieniu dla przyznania Pokojowej Nagrody Nobla napisano, że Nadię Murad i Denisa Mukwege wyróżniono za starania, aby „położyć kres przemocy seksualnej jako broni w konfliktach zbrojnych”.

Kim są laureaci?

Nadia Murad urodziła się w 1993 r. w północnym Iraku. W sierpniu 2014 r. została w okolicy Mosulu porwana przez bojowników Państwa Islamskiego. Była nie tylko więziona, ale także wielokrotnie gwałcona. Po niespełna czterech miesiącach udało jej się uciec. Dziś mieszka w Niemczech i znajduje się pod ochroną niemieckich służb. Od 2015 r. Murad działa na rzecz religijnej mniejszości, z której się wywodzi – Jazydów. Byli oni szczególnie atakowani przez Państwo Islamskie, ponieważ są przez radykalnych muzułmanów uznawani za heretyków. Ale nagrodzona właśnie Noblem Jazydka walczy także o prawa kobiet – ofiar wojen. Sekretarz Generalny ONZ mianował ją specjalną ambasadorką ONZ do spraw ofiar handlu ludźmi. Murad od trzech lat apeluje na całym świecie o pomoc i wsparcie dla gwałconych podczas wojen kobiet. Uchodzi dziś za jedną z najważniejszych obrończyń praw człowieka na Bliskim Wschodzie.

Denis Mukwege to lekarz ginekolog z Demokratycznej Republiki Konga. W mieście Bukavu na wschodzie kraju prowadzi klinikę, w której leczy kobiety – ofiary gwałtów. Szczególnie wielu z nich pomagał podczas trwającej w jego kraju wiele lat wojny domowej. Od 1999 r. pomaga ponad tysiącowi kobiet rocznie. Działa nie tylko jako lekarz, ale także aktywista nawołujący do położenia kresu stosowaniu przemocy seksualnej jako broni podczas konfliktów zbrojnych. Stworzył przez prawie 20 lat swojej działalności zespół lekarzy, którzy nieraz uratowali zgwałconym kobietom życie. W 2012 r. grupa bojówkarzy napadła jego dom. Usiłowano go uprowadzić lub zabić na miejscu. Doktorowi Mukwege udało się jednak wówczas uciec.

Kongijski lekarz laureatem Nagrody im. Sacharowa

Decyzję w tej sprawie podjął we wtorek Konferencja Przewodniczących PE, czyli szef Parlamentu Martin Schulz wraz z liderami grup politycznych w unijnym zgromadzeniu. "Konferencja Przewodniczących PE zadecydowała jednogłośnie o przyznaniu nagrody ginekologowi z Demokratycznej Republiki Konga, za jego walkę o …

Oboje laureaci nagrodzeni wcześniej przez PE

Oboje dzisiaj (5 października) ogłoszeni laureaci podzielą się nagrodą liczącą w tym roku 9 mln koron szwedzkich. To około 1 mln dolarów. Nagroda zostanie im wręczona podczas uroczystej gali w Oslo 10 grudnia.

Działalność zarówno Murad, jak i Mukwege została wcześniej dostrzeżona przez Parlament Europejski, który obojgu przyznał już Nagrodę Sacharowa. Kongijczyk otrzymał ją w 2014 r., Jazydka – w 2016 r. wspólnie z inną jazydzką działaczką Lamiją Adżi Baszar. „Wierzę, że mogę być głosem ofiar. Ta nagroda daje mi wielką siłę do działania i to dlatego podjęłam decyzję, że będę głosem tych, którzy są niesłyszani” – mówiła Murad, odbierając nagrodę na forum PE w grudniu 2016 r.

Nagroda im. Sacharowa dla jazydzkich prawniczek

Nadia Murad i Lamiya Aji Bashar otrzymały właśnie Nagrodę im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli. Nagroda przyznawana jest co roku przez Parlament Europejski.

 

Dziś w południe dwie jazydzkie prawniczki Nadia Murad Basee Taha (23 lata) i Lamiya Aji Bashar (18 lat) odebrały Nagrodę im. Sacharowa. Pozostali …