Ciernista droga Serbii i Kosowa do Unii Europejskiej

Budynek Parlamentu Europejskiego w Brukseli, źródło: Wikipedia, fot. Steven Lek

Budynek Parlamentu Europejskiego w Brukseli, źródło: Wikipedia, fot. Steven Lek

Parlament Europejski przyjął rezolucje dotyczące postępów Serbii i Kosowa na drodze do integracji z UE. Za „znaczne postępy” w tej kwestii został pochwalony Belgrad. Wciąż pozostaje jednak problem związany z nieuznawaniem niepodległości Kosowa przez część państw członkowskich.

 

W pierwszej rezolucji pochwalono serbskie zaangażowanie w zbliżanie się do UE oraz doceniono starania w kierunku normalizacji stosunków z Kosowem. Europosłowie wezwali jednak władze w Belgradzie do promocji integracji europejskiej wśród serbskiego społeczeństwa. Duża część Serbów jest bowiem przeciwna członkostwu w UE.

Ale europosłowie nie tylko chwalili Serbię. Wytknęli bowiem Belgradowi zbyt słabe wysiłki we wdrażaniu reform mających na celu wzmocnienie praworządności oraz unowocześnienie administracji publicznej. Wezwali też serbskie władze do wzmożenia walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną.

„Serbia zrobiła duże postępy w realizacji strategicznego celu, jakim jest przystąpienie do UE. Ponieważ cała energia koncentruje się na przyjmowaniu i wdrażaniu reform, w szczególności w rozdziałach dotyczących praworządności i normalizacji stosunków z Kosowem, kolejne rozdziały mogą zostać otwarte w nadchodzących miesiącach. PE jest gotowy do dalszego wspierania Serbii na europejskiej ścieżce” – mówił autor sprawozdania niemiecki europoseł David McAllister (EPL).

Za przyjęciem rezolucji dotyczącej Serbii głosowało 503 eurodeputowanych, przeciw było 85, zaś 47 wstrzymało się od głosu.

Kosowo i Serbia coraz bliżej porozumienia? – WYWIAD

Dziś Federica Mogherini spotyka się w Brukseli z prezydentami Serbii i Kosowa Aleksandarem Vučiciem i Hashimem Thaçi. 25 sierpnia obaj prezydenci ogłosili propozycję korekty granic, która miałaby otworzyć drogę do historycznego porozumienia między dwoma krajami. Może też jednak otworzyć zadawnione …

Apel o uznanie Kosowa

W sprawozdaniu dotyczącym Kosowa pochwalono wprowadzone dotychczas reformy, ale podkreślono też, że władze w Prisztinie mają jeszcze wiele do zrobienia. Wskazano, że pierwszym etapem zbliżenia z UE musi być liberalizacja reżimu wizowego, a to wymaga ze strony kosowskich władz przezwyciężenia problemu przestępczości zorganizowanej. Podkreślono także duży problem z korupcją na wszystkich szczeblach życia w Kosowie oraz poważną niewydolność systemu sądowniczego.

Odnotowano jednak fakt, że Komisja Europejska uznała niedawno, że wiele warunków niezbędnych dla złagodzenia reżimu wizowego wobec obywateli Kosowa zostało już spełnionych. Dodatkowo zwrócono uwagę na to, że 5 państw członkowskich UE wciąż nie uznało kosowskiej państwowości, co jest poważnym problemem na drodze do integracji europejskiej tego kraju. Niepodległości Kosowa nie uznają Hiszpania, Słowacja, Grecja, Cypr oraz Rumunia, które nie chcą inspirować tym ruchów separatystycznych na własnym terytorium.

PE zachęca jednak powyższe kraje, aby uznały kosowską państwowość jako wyraz poparcia dla postępów w serbsko-kosowskich rozmowach. Za rezolucją dotyczącą Kosowa głosowało 393 eurodeputowanych, zaś 139 było przeciw a 71 wstrzymało się od głosu.

Kosowo nakłada 100% cła na import z Serbii oraz Bośni i Hercegowiny

„Agresywną kampanią międzynarodową Belgradu zostaliśmy zmuszeni do podjęcia stanowczych, ekonomicznych działań” – tak nałożenie 100-proc. ceł na towary importowane z Serbii oraz Bośni i Hercegowiny (BiH) argumentuje Ramush Haradinaj, szef kosowskiego rządu.
 

Wprowadzone 21 listopada cło jest drugą barierą wdrożoną w …