Nowi niestali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Kanada wielkim przegranym

Rada Bezpieczeństwa ONZ, fot. Thomas Hawk [Flickr]

Rada Bezpieczeństwa ONZ, fot. Thomas Hawk [Flickr]

Zgromadzenie Ogólne ONZ wybrało czterech nowych niestałych członków Rady Bezpieczeństwa. Największą niespodzianką jest porażka Kanady.

 

Ambasadorowie państw Organizacji Narodów Zjednoczonych wybrali czterech nowych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Państwa, które będą zasiadać w Radzie w latach 2021-2022 to Indie, Norwegia, Irlandia oraz Meksyk.

Indie były jedynym kandydatem do RB ONZ z regionu Azji i Pacyfiku. W uzyskaniu dwuletniego członkostwa w jednym z najważniejszych organów Organizacji Indiom nie przeszkodziły spory graniczne z Chinami i Pakistanem. Kraj otrzymał aż 184 głosy.

Andrzej Duda spotka się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Na cztery dni przed wyborami

Obronność, energetyka, handel oraz bezpieczeństwo w dziedzinie telekomunikacji – to główne tematy rozmów prezydentów Polski i USA – przekazał Andrzej Duda.

Kontrowersje wokół Indii

Najwięcej emocji wzbudził wybór Indii. Za najważniejszy z priorytetów swojego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa kraj postawił sobie walkę z terroryzmem, o który oskarża m.in. Pakistan. W lutym 2019 r. Indie zaatakowały z powietrza okolice miejscowości Balakot w pakistańskiej części Kaszmiru. To właśnie tam zdaniem indyjskiego wywiadu miały się znajdować obozy grupy terrorystycznej, odpowiedzialnej za samobójczy atak na konwój sił bezpieczeństwa w Pulwamie, w którym zginęło 46 funkcjonariuszy.

Indie i Pakistan od lat prowadzą spór o terytorium Kaszmiru. W sierpniu 2019 r. Indie przekształciły stan Dżammu i Kaszmir w terytorium związkowe, faktycznie odbierając Kaszmirowi jego specjalny status i integrując jego indyjską część z resztą kraju. Decyzja wywołała konflikt dyplomatyczny i doprowadziła do zawieszenia relacji handlowych między Indiami i Pakistanem.

Indie toczą również spór z Chinami nieuregulowaną granicę w Himalajach od wojny w 1962 r. Od maja oba państwa oskarżają się wzajemnie o naruszenie granicy. W nocy z poniedziałku na wtorek w Dolinie Galwanu doszło do konfrontacji między żołnierzami obu stron.

Wielu ekspertów jest zdania, że członkostwo Indii w RB ONZ może służyć przeciwdziałaniu rosnącym wpływom Chin w regionie Azji i Pacyfiku, do czego dążą Stany Zjednoczone.

Porażka Kanady

Za największe zaskoczenie głosowania uważa się brak nominacji do Rady dla Kanady, która otrzymała 108 głosów. To o 22 głosy mniej od Norwegii i 20 mniej od Irlandii. Według oficjalnych informacji kanadyjski rząd wydał na kampanię ponad 1,7 mln dolarów, a więc około dwukrotnie więcej od Norwegii i kilkukrotnie więcej niż Irlandia.

Kanada przegrała głosowanie już drugi raz. Poprzednia porażka miała miejsce w 2010 r. Będący w opozycji liberałowie ostro krytykowali wówczas rządzących konserwatystów, określając nieudane głosowanie mianem porażki na skalę światową. Dziś role się odwróciły. Lider Konserwatystów Andrew Sheer zarzucił liberalnemu premierowi Justinowi Trudeau, że ubiegając się o głosy państw łamiących prawa człowieka, przyczynił się do splamienia reputacji kraju.

Minister spraw zagranicznych François-Philippe Champagne starał się jednak znaleźć pozytywne strony sytuacji. Podkreślił, że ostateczny wynik jest niezadowalający, to ważne są relacje bilateralne, jakie udało się nawiązać w czasie kampanii. Pogratulował również krajom, które uzyskały miejsca w Radzie Bezpieczeństwa.

Suwerenność po pandemii koronawirusa – iluzja czy realna alternatywa?

Pandemia koronawirusa ożywiła dyskusję na temat roli państw narodowych i suwerenności.

Priorytety nowych członków Rady

Norwegia

„Chcemy podziękować państwom członkowskim ONZ za zaufanie, jakim nas obdarzyli”, powiedziała premier Norwegii Erna Solberg. Oslo wymienia cztery główne priorytety członkostwa w Radzie. Pierwszym z nich jest wspieranie pokojowej dyplomacji na świecie, zwłaszcza w rozwiązywaniu konfliktów i zapobieganiu nowym sporom. Drugim celem będzie podjęcie działań na rzecz większej równości płci. Norwegia zamierza wykorzystać swoje doświadczenie w tej dziedzinie dla wzmacniania roli kobiet w procesach pokojowych i działaniach na rzecz bezpieczeństwa, m.in. poprzez zwiększenie ich udziału w pracach Rady. Trzeci priorytet to ochrona praw ludności cywilnej poprzez monitorowanie przestrzegania praw człowieka, zapewnienie skutecznej pomocy humanitarnej, a także przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu w strefach konfliktów. Ostatnim z głównych punktów norweskiej agendy są zmiany klimatu i ich wpływ na kwestie bezpieczeństwa.

Dotychczas Norwegia zasiadała w Radzie Bezpieczeństwa czterokrotnie: w latach 1949-1950, 1963-1964, 1979-1980 i 2001-2002.

Irlandia

„Dzisiejsze zwycięstwo umacnia pozycję naszego kraju jako wyspy zorientowanej na globalne problemy, kraju o jasnych i rzeczywistych ambicjach, by odgrywać kluczową rolę w działaniach na rzecz pokoju i bezpieczeństwa,” powiedział w Nowym Jorku premier Leo Varadkar.

Irlandzka kampania opierała się na trzech hasłach: empatia, partnerstwo i niezależność. Wśród głównych zadań członkostwa w Radzie wymieniano zapobieganie klęskom głodu i ubóstwa na świecie, pomoc uchodźcom, zapobieganie konfliktom. W dziedzinie partnerstwa Irlandia zamierza skoncentrować się na promowaniu multilateralizmu oraz zapewnianiu odpowiedniego wsparcia krajom najsłabiej rozwiniętym. Cele związane z niezależnością to przede wszystkim wdrażanie Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz Deklaracji Nowojorskiej w Sprawie Uchodźców i Migrantów.

Dla Irlandii będzie to czwarta kadencja w roli członka RB ONZ. Kraj sprawował już tę funkcję w roku 1962, w latach 1981-1982 i 2001-2002.

Ławrow: Nie forsujmy "uregulowania kwestii Kosowa"

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow odwiedził serbską stolicę – Belgrad. Po spotkaniu z prezydentem Serbii stwierdził, że „nie należy przyspieszać normalizacji relacji serbsko-kosowskich”.

Indie

„Jesteśmy bardzo wdzięczni za ogromne poparcie okazane przez społeczność międzynarodową naszej kandydaturze do Rady Bezpieczeństwa ONZ”, napisał na Twitterze premier Indii Narendra Mori. „Indie będą współpracować z innymi krajami członkowskimi na rzecz promowania światowego pokoju, bezpieczeństwa, wytrzymałości oraz sprawiedliwości”.

Kampania Indii została zorganizowana wokół dwóch głównych priorytetów. Pierwszy z nich to walka z międzynarodowym terroryzmem „we wszystkich jego formach i przejawach”, m.in. poprzez przeciwstawianie się działalności terrorystycznej w cyberprzestrzeni oraz niszczenie zorganizowanych sieci przestępczych. Drugim celem jest szerzenie i wdrażanie postulatu reformy systemu międzynarodowego, tak, by były one zdolne skutecznie odpowiadać na współczesne problemy. Odnosi się to wprost do ważniejszej roli, jaką Indie chcą odgrywać na arenie międzynarodowej – m.in. lobbują na rzecz swojej stałej obecności w RB ONZ.

Ponadto Indie chcą działać na rzecz większego wykorzystania nowoczesnych technologii dla zapobiegania klęskom humanitarnym oraz podnoszenia standardu życia.

Indie zasiadały w Radzie Bezpieczeństwa już siedmiokrotnie: w latach 1950-1951, 1967-1968, 1972 -1973, 1977-1978, 1984-1985, 1991-1992 i 2011-2012.

Meksyk

“Mam zaszczyt poinformować, że 187 głosami Meksyk został wybrany na członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to wyraz wielkiego uznania dla naszego kraju na całym świecie”, napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Marcelo Ebrard.

Głównymi priorytetami Meksyku jako państwa członkowskiego Rady Bezpieczeństwa będą promowanie współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, walka z klęskami głodu, przeciwdziałanie rasizmowi, ksenofobii, seksizmowi i innym rodzajom dyskryminacji oraz rozwiązywanie konfliktów. Kraj zamierza również pochylić się nad problemem ubóstwa w wielu zakątkach świata oraz zjawiskiem migracji i potrzebą wsparcia uchodźców.

Meksyk był niestałym członkiem RB już czterokrotnie: w 1946 r., w latach 1980-1981, 2001-2002 i 2009-2010. 

Rada Bezpieczeństwa ONZ

Rada Bezpieczeństwa jest jednym z sześciu najważniejszych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołanym na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Jej zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz utrzymywania pokoju i bezpieczeństwa na świecie. W jej skład wchodzi pięciu stałych członków (Stany Zjednoczone, Rosja, Wielka Brytania, Chiny i Francja) oraz dziesięciu niestałych członków, wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na dwuletnią kadencję.

Polska kadencja w Radzie 2018-2019

Polska dotychczas pełniła funkcję członka Rady Bezpieczeństwa ONZ aż sześciokrotnie: w latach 1946-1947, w 1960 r., następnie w latach 1970-1971, 1982-1983, 1996-1997 oraz 2018-2019. Polska reprezentowała w Radzie Europę Wschodnią. W czasie ostatniej kadencji, zakończonej wraz z końcem ubiegłego roku, Na przestrzeni dwóch lat Polska współpracowała – oprócz stałych członków Rady – także z Etiopią, Gwineą Równikową, Wybrzeżem Kości Słoniowej i Republiką Południowej Afryki (reprezentującymi Afrykę), Boliwią, Peru i Dominikaną (Ameryka Łacińska), Kazachstanem, Kuwejtem i Indonezją (jako reprezentantami Azji i Pacyfiku) oraz Niderlandami, Szwecją, Belgią i Niemcami (Europa Zachodnia).

Wśród osiągnięć polskiej kadencji w Radzie należy wymienić przyjęcie opracowanej z inicjatywy naszego kraju pierwszej w historii ONZ rezolucji na rzecz osób z niepełnosprawnościami w konfliktach zbrojnych oraz ustanowienie na wniosek Polski 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Przemocy z Powodu Religii lub Wiary.

Nasze podsumowanie polskich działań w Radzie Bezpieczeństwa ONZ (artykuł ze stycznia b.r.):

Kadencja Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ: Ostrożnie z pochwałami?

Sukces czy „urzędowy optymizm”? W jaki sposób ocenić zakończoną niedawno kadencję Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych?

 

 

Ostatnim razem Polska był niestałym członkiem RB ONZ w latach 1996-1997, a zakończona 31 grudnia ubiegłego roku kadencja była szóstą w …