Nie będzie Nadzwyczajnego Funduszu Powierniczego dla Afryki

źródło: https://www.flickr.com/photos/gemmagj/

Nie udało się zebrać funduszy do udzielenia pomocy Afryce. Komisja Europejska i Parlament obwiniają państwa członkowskie i szukają wspólnego rozwiązania.

 

Państwa członkowskie UE nie poparły uruchomienia Nadzwyczajnego Funduszu Powierniczego dla Afryki (Emergency Trust Fund for Africa, ETFA).

ETFA jest funduszem powierniczym Unii Europejskiej, mającym na celu, dostarczenie pomocy finansowej 106 różnym obszarom  w regionie Sahelu i Jeziora Czadu, Rogu Afryki i Afryce Północnej – czyli miejscom, z których pochodzi większość migrantów przybywających do Europy. Unia Europejska uważa, że dzięki funduszowi uda się ustabilizować sytuację w regionie. To pozwoli na kontrolę ruchów migracyjnych – od 2015 r. instytucje wykonawcze UE uruchomiły już kilka takich funduszy.

Tajani: Europa jest zagrożona kolejną „biblijną wędrówką ludów z Afryki”

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani podczas swojej ostatniej wizyty we Włoszech (7 lipca) ostrzegł, że Europa jest zagrożona „biblijną wędrówką ludów z Afryki”. Tajani stwierdził: „Nasz kontynent może zostać zalany przez falę uchodźców”. Prognozuje, że może się to stać „w …

Trudne losy Funduszu

Zainicjowany w listopadzie 2015 r. fundusz, napotykał znaczne trudność w pozyskaniu finansowych deklaracji. Oprócz 1.8 miliarda euro z funduszy europejskich, dość obciążających unijny budżet na rzecz rozwoju, ETFA zakładała również wpłaty od państw członkowskich – nie udało się ich jednak uzyskać.

„Państwa członkowskie nie podejmują wystarczających wysiłków, aby wywiązać się z zobowiązań podjętych wobec Funduszu” – powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Przewodniczący wyraził rozżalenie brakiem zaangażowania i oddania sprawie przez państwa członkowskie – miał nadzieję, że do 1.8 miliarda euro od Komisji, rządy krajowe dołożą drugie tyle. „Państwa członkowskie oczywiście nic nie dały i KE musiała zwiększyć swój udział do 2.6 mld euro” – narzekał.

Od 2015 r. państwa powiększyły fundusz jedynie o 89 milionów euro.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego

Zdaniem Parlamentu Europejskiego odrobina dobrej woli państw członkowskich mogłaby przynieść rozwiązanie afrykańskich problemów. W raporcie z lipca br. eurodeputowani proponowali, by ETFA została zasilona niewykorzystanymi środkami z unijnego budżetu na 2016 r. (ok. 6.4 miliarda). W innym wypadku pieniądze będą zalegać nieruszone na unijnych kontach.

Państwa powinny „uszanować swoje zobowiązania związane z kryzysem uchodźczym – idealną do tego okazją jest przeznaczenie nadwyżki budżetowej z 2016 r. na rzecz unijnych funduszy powierniczych i nowego europejskiego funduszu zrównoważonego rozwoju” – stwierdzili w rezolucji z 4 lipca europarlamentarzyści.

Zdaniem źródła z PE nadwyżka budżetowa wynika z wielu nieudanych projektów spójnościowych, a „państwa członkowskie zapłaciły mniej niż planowały, ponieważ i Unia wydała mniej, niż planowała”.