NATO potwierdza jedność i zobowiązanie z art. 5

Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO// Źródło: NATO

Mimo wewnętrznych napięć, wywołanych m.in. niespodziewanym wycofaniem wojsk USA z północnej Syrii i wypowiedzią prezydenta Francji Emmanuela Macrona o „śmierci mózgu” NATO, uczestnikom jubileuszowego szczytu Sojuszu w Londynie udało się wczoraj przyjąć wspólną deklarację.

 

W środę (4 grudnia) w stolicy Wielkiej Brytanii zakończyło się dwudniowe spotkanie przywódców państw członkowskich NATO, zorganizowane z okazji 70. rocznicy utworzenia Sojuszu.

Macron: NATO wchodzi w stan śmierci mózgowej

Prezydent Francji stwierdził w wywiadzie dla „The Economist”, że Sojusz Północnoatlantycki przeżywa najpoważniejszy kryzys od początku istnienia. „USA wykazują oznaki odwracania się od nas plecami. Nie wiem, czy wierzę jeszcze w artykuł 5. traktatu” – powiedział Emmanuel Macron.

 

Francuski prezydent został …

W tekście wspólnej deklaracji opublikowanym po zakończeniu spotkania szefowie państw i rządów 29 państw wchodzących w skład NATO potwierdzili jedność paktu i zobowiązanie zapisane w artykule 5. Traktatu Waszyngtońskiego stwierdzające, że atak na jednego sojusznika będzie uważany za atak na wszystkich.

“Solidarność, jedność i spójność są podstawowymi zasadami naszego Sojuszu. Gdy współpracujemy, aby zapobiegać konfliktom i zachować pokój, NATO pozostaje fundamentem naszej zbiorowej obrony i podstawowym forum konsultacji oraz decyzji w sprawie bezpieczeństwa wśród sojuszników” – napisano w deklaracji.

Niemiecka propozycja reform NATO

Niemcy wychodzą z własną propozycją dotyczącą przyszłości Sojuszu Północnoatlantyckiego.
 

 

Niedawna wypowiedź prezydenta Francji „o śmierci mózgowej NATO” wywołała falę komentarzy wśród najważniejszych polityków państw członkowskich Sojuszu. Prezydenci Polski i Litwy nie podzielają zdania Emmanuela Macrona, tymczasem minister spraw zagranicznych Niemiec …

Wszyscy za jednego

Sojusznicy potwierdzili w niej „trwałą więź transatlantycką między Europą i Ameryką Północną, przestrzeganie celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, a także uroczyste zobowiązanie zapisane w artykule 5. Traktatu Waszyngtońskiego, że atak na jednego sojusznika będzie uważany za atak na nas wszystkich”.

Podkreślili też m.in., że Sojusz gwarantuje bezpieczeństwo terytorium państw członkowskich i miliardowi ludzi, a także wolność i wartości, które podzielają państwa członkowskie, w tym demokrację, wolność jednostki, prawa człowieka i praworządność. „W trudnych czasach jesteśmy silniejsi jako Sojusz, a nasi obywatele są bezpieczniejsi. Nasza więź i wzajemne zaangażowanie gwarantują nasze wolności, nasze wartości i nasze bezpieczeństwo od 70 lat. Pracujemy nad tym, aby zapewnić, że NATO gwarantuje te wolności, wartości i bezpieczeństwo dla przyszłych pokoleń” – głosi deklaracja Sojuszu.

Większe nakłady na obronność

Przywódcy potwierdzili także w deklaracji “konieczność dzielenia się kosztami” odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo zwracając uwagę, że wydatki na obronę państw poza USA wzrosły w ostatnich pięciu latach, dzięki czemu na inwestycje w obronność wydano dodatkowo ponad 130 miliardów dolarów. „Zgodnie z naszym zobowiązaniem zapisanym w artykule 3. Traktatu Waszyngtońskiego, nadal wzmacniamy naszą indywidualną i zbiorową zdolność do przeciwstawiania się wszelkim formom ataku. Robimy duże postępy. Musimy i zrobimy więcej” – głosi deklaracja.

USA straszą Niemców wizją przeniesienia części wojsk do Polski

Waszyngton coraz bardziej otwarcie wyraża niezadowolenie z powodu niewystarczających nakładów przeznaczanych przez niemiecki rząd na cele wojskowe. Od kilku miesięcy mówi się o możliwej relokacji wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski.
 

Na terenie Niemiec stacjonuje obecnie największa w całej Europie, bo …

Kwestię zbyt niskich wydatków państw sojuszniczych w Europie wielokrotnie krytykował prezydent USA Donald Trump. “To piąty rok rosnących inwestycji w obronę. W rzeczywistości europejscy sojusznicy i Kanada wydali 130 miliardów dolarów więcej, a do końca 2024 roku liczba ta wzrośnie do 400 miliardów dolarów” – informował w Londynie również sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. “To jest niespotykane. I to czyni NATO silniejszym” – ocenił.

Jednak według danych za 2019 r. jedynie dziewięć z 29 państw członkowskich NATO spełniło zobowiązanie przeznaczając co najmniej dwa procent PKB na cele obronne: USA, Bułgaria, Wielka Brytania, Grecja, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia i Polska.

Krytyka Rosji

W przyjętym wczoraj dokumencie przywódcy państw NATO skrytykowali także działania podejmowane przez Rosję uznając, że jej „agresywne działania stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego”. Podkreślili przy tym, że „terroryzm we wszystkich jego postaciach i przejawach” stanowi stałe zagrożenie dla całego Sojuszu. “Podmioty państwowe i niepaństwowe kwestionują porządek międzynarodowy oparty na regułach. Brak stabilności poza naszymi granicami przyczynia się również do nielegalnej migracji. Stoimy w obliczu zagrożeń cybernetycznych i hybrydowych” – głosi deklaracja.

Rosja ostrzega, NATO deklaruje gotowość do obrony, a Turcja stawia ultimatum

Prezydent Putin ostrzegł, że zbliżanie infrastruktury wojskowej NATO do granic Rosji zostanie potraktowane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju, a szef NATO zapewnił, że na atak na Polskę czy kraje bałtyckie odpowie cały Sojusz.

Stoltenberg przekazał w związku z tym na wczorajszej konferencji prasowej, że w Londynie zapadła decyzja o zwiększaniu gotowości sił Sojuszu “do odpowiedzi na każde zagrożenie, o każdej godzinie, z każdej strony”. Wcześniej zapewniał, że NATO wierzy w dialog z Rosją, która jest największym sąsiadem Sojuszu. „Nawet jeśli nie będziemy w stanie poprawić relacji z Rosją w najbliższej przyszłości, musimy zarządzać tymi trudnymi sprawami” – podkreślił szef NATO. Ostrzegł też jednak, że Sojusz nie będzie obojętny na rozmieszczenie przez Rosję nowych rakiet średniego zasięgu, które stanowią znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego.

Bezpieczeństwo dla wszystkich

W przyjętej deklaracji przywódcy państw członkowskich podkreślili, że Sojusz „pracuje, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim”. „Wzmocniliśmy partnerstwo z naszymi sąsiadami i innymi państwami. Pogłębiamy dialog polityczny, wsparcie i zaangażowanie wobec krajów partnerskich i międzynarodowych organizacji” – napisali zwracając uwagę m.in. na współpracę z UE i ONZ, a także na misję stabilizacyjną w Afganistanie.

„Potwierdzamy naszą NATO-wską politykę otwartych drzwi, która czyni silniejszym Sojusz i zapewnia bezpieczeństwo milionom Europejczyków” – głosi wspólna deklaracja wskazując na reprezentowana już w Londynie Macedonię Północną w Londynie, która – jak napisano –  “wkrótce stanie się nowym członkiem naszego Sojuszu”. NATO potwierdziło również skuteczność „wszystkich naszych operacji i misji”.

Kolejne NIE dla negocjacji akcesyjnych z Macedonią Płn. i Albanią

Decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z dwom krajami Bałkanów Zachodnich została odłożona. Przeciwne temu były Francja, Holandia i Dania. Większość państw członkowskich obawia się, że taki obrót spraw podkopie pozycję UE w regionie.

 

Na rozmowy akcesyjne z Albanią i Macedonią Północną …

„Chylimy głowy przed wszystkimi mężczyznami i kobietami, którzy służą NATO i oddajemy honor wszystkim tym, którzy poświęcili swoje życie dla zachowania naszego bezpieczeństwa” – czytamy w tekście wspólnej deklaracji zakończonego wczoraj szczytu NATO w stolicy Wielkiej Brytanii. Przywódcy zdecydowali też, że przestrzeń kosmiczna zostanie piątą domeną operacyjną dla NATO – obok lądu, powietrza, morza i cyberprzestrzeni.