Malmström musi się tłumaczyć z umów handlowych

Cecilia Malmström, komisarz ds. handlu// Źródło: Komisja Europejska

Nigeria nie jest zadowolona z umów handlowych zawieranych przez UE w Afryce. Wczoraj musiała się z tego publicznie tłumaczyć komisarz Cecilia Malmström.

 

Wczoraj (24 stycznia) komisarz ds. handlu Cecilia Malmström musiała się zmierzyć z krytyką umów handlowych zawieranych przez Unię Europejską z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Miało to miejsce podczas jej wystąpienia na konferencji zorganizowanej przez ActionAid i Syndicat – European Trade Union Confederation. Konferencja dotyczyła wsarcia, jakie udziela Unia przy tworzeniu miejsc pracy w krajach rozwijających się.

Malmström została publicznie skrytykowana przez Suleimana Umara, charge d’affaires w ambasadzie Nigerii w Belgii. Chciał on skorzystać z okazji, by publicznie skrytykować formę umów o partnerstwie gospodarczym (EPA), po tym, jak jego poprzednie skargi nie były wysłuchiwane.

EPA i ACP

EPA są specjalnym rodzajem umowy handlowej, które UE przedkłada państwom z regionu Afryki Karaibów i Pacyfiku (ACP). Jak podkreśla Komisja Europejska, w tym regionie mieszka prawie 1,5 mld ludzi, ale jest tam 39 z 49 najmniej rozwiniętych państw na świecie. Łącznie wszystkie państwa w ACP odpowiadają za 5 proc. unijnego handlu.

Z tego powodu, według KE, kraje z ACP potrzebują specjalnego rodzaju umów handlowych, które ułatwią im handel z UE i pomogą się rozwijać, nie stanowiąc jednocześnie zagrożenia dla ich gospodarek. Z tego powodu powstały właśnie EPA, które Bruksela negocjuje zarówno z organizacjami regionalnymi, jak i indywidualnymi państwami. Aktualizowana w bieżącym miesiącu (styczeń 2017 r.) lista postępów prac z podziałem na regiony i państwa jest dostępna TUTAJ.

EPA są dostosowywane do lokalnych warunków, ale w ogólnym zarysie polegają na otwarciu rynku europejskiego na produkty tych państw przy jednoczesnym zapewnieniu długiego okresu przejściowego, zanim dane państwo czy państwa ACP będą musiały otworzyć swój rynek dla UE. Jednocześnie zawierają one specjalne postanowienia mające wspierać rozwój poszczególnych państw (unijne podsumowanie EPA TUTAJ).

Zastrzeżenia Nigerii

Nie wszyscy jednak są zadowoleni z tego typu umów, poddając w wątpliwość szczegóły ich wprowadzania. Jedną z tych osób jest właśnie Umar.

Twierdzi on, że chciałby renegocjować kształt umowy proponowanej Nigerii. Zwrócił uwagę na dużą ilość nieprzetworzonych surowców dostępnych w jego kraju. W związku z tym chciałby, by w EPA znalazły się odpowiednie klauzule zachęcające przedsiębiorców do inwestycji w Nigerii, by mogły tam powstawać nowe miejsca pracy, a także by rozwijała się infrastruktura.

Umar powiedział, że zgłaszał już swoje wątpliwości na spotkaniu Dyrekcji Generalnej ds. Handlu (DG Trade) Komisji Europejskiej z ministrami ds. handlu państw ACP. Zgodnie z jego słowami, przedstawiciele DG Trade mieli mu odpowiedzieć, że „Malmström powiedziała, że nie ma miejsca na renegocjacje EPA – albo się na nie zgadzamy, albo ich nie będzie”.

Nigeria i region

Nigeria w ramach ACP jest w regionie Afryki Zachodniej. Negocjacje kształtu EPA z państwami tego regionu zakończyły się w 2014 r. i obecnie trwa zbieranie podpisów rządów wszystkich krajów. EPA jest już prowizorycznie stosowana w Ghanie i na terytorium Wybrzeża Kości Słoniowej.

>> Czytaj więcej o EPA z Afryką Zachodnią

Umar przyznał, że część państw regionu już podpisała EPA. Dodał jednak, że nie chce „spychać” na nie problemów Nigerii, jednak jego państwu bardzo zależy na tej kwestii.

Odpowiedź komisarz

Malmström odpowiedziała na oskarżenia Umara, stwierdzeniem, że „13 państw Afryki Zachodniej już podpisało swoje EPA, licząc na ich wejście w życie najszybciej, jak to będzie możliwe. Rozpoczęcie ich renegocjacji w tym momencie, z powodu kilku problemów Nigerii, nie jest możliwe” – tłumaczyła komisarz.

Nie oznacza to jednak, że dla Nigerii nie ma żadnej nadziei. Malmström podkreśliła, że „po wejściu w życie, jest naturalnie mechanizm kontroli i przeglądu tych umów, czyli jakiś sposób na ich poprawę […] mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie, które umożliwi Nigerii dołączenie do tej umowy” – powiedziała.