Łukaszenka: Białoruś jest zainteresowana rozwijaniem relacji z UE

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka, źródło: en.kremlin.ru (CC BY 2.0)

Prezydent Białorusi oświadczył, że jego kraj chce zacieśnić relacje z Unią Europejską, ale najpierw oczekuje podpisania porozumienia o ułatwieniach wizowych. „Nie powinno się nam stawiać żadnych warunków wstępnych” – stwierdził Aleksander Łukaszenka.

 

Rada Unii Europejskiej już 14 października zdecydowała, że UE jest gotowa do podpisania z Białorusią umowy o ułatwieniach wizowych. Dokument w tej sprawie został zaś oficjalnie opublikowany 18 listopada.

Jest jednak powszechnie stosowaną praktyką, że ostatecznemu zatwierdzeniu tej umowy przez Parlament Europejski musi towarzyszyć również ostateczne uzgodnienie umowy o tzw. readmisji, czyli odsyłaniu nielegalnych imigrantów czy osób, które dopuściły się przestępstw poza swoim krajem. A na ten temat rozmowy wciąż się toczą. Trwają od 2014 r.

Tego typu warunek musiały spełnić wszystkie kraje, których obywatele mogą uzyskiwać wizy schengeńskie w ramach uproszczonej procedury. W ostatnich latach zrobiły tak m.in. Armenia czy Rosja. Białoruś jednak zaczyna się niecierpliwić.

Ćwierć wieku Łukaszenki u władzy. Jaka przyszłość przed Białorusią?

Aleksandr Łukaszenka jest najdłużej sprawującym obecnie władzę przywódcą w Europie. Mińsk prowadzi rozmowy z Unią Europejską i pożycza pieniądze od Chin, ale 25-lecie prezydenta może zostać „uświetnione” przez ściślejszą integrację z Rosją w ramach „Państwa Związkowego”.
 

 

Kilkanaście dni temu minęło ćwierć …

Łukaszenka: Jesteśmy zainteresowani dobrym sąsiedztwem

Białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka nawiązał do tej sytuacji podczas wczorajszego (25 listopada) spotkania z ministrami spraw zagranicznych Szwecji Ann Linde oraz Finlandii Peeką Haavisto, do którego doszło w Mińsku. Zapewnił przy tym, że „Białoruś jest zainteresowana rozwijaniem relacji z UE oraz korzystaniem z unijnych doświadczeń, ale najpierw trzeba podpisać umowy o uproszczeniu trybu wizowego oraz o readmisji”.

„Musimy zakończyć proces tworzenia podstaw prawnych i podpisać w końcu przygotowane umowy. Byłoby pożądane, by nie stawiano nam już żadnych warunków wstępnych. Trzeba iść w tym kierunku. Skoro już podpisaliśmy odpowiednie umowy i uzgodniliśmy, że trzeba podpisać kolejne, to nie ma co tego wszystkiego przeciągać. Jesteśmy bardzo zainteresowani zbudowaniem dobrosąsiedzkich relacji opartych na wzajemnym szacunku” – stwierdził Łukaszenka.

Ale Bruksela na razie nie chce podawać żadnych terminów ostatecznego zatwierdzenia nowych porozumień z Białorusią. „Nie możemy na razie nic w tej kwestii powiedzieć, ale robimy wszystko, by stało się to jak najszybciej” – odpowiedziało białoruskim dziennikarzom unijne przedstawicielstwo w Mińsku.

Białoruś jako Republika Federacji Rosyjskiej?

Głębsza integracja z Rosją, ale i ponowna wymiana ambasadorów z USA. Ostatnie dni były bogate w wydarzenia polityczne na Białorusi.
 

 

Premierzy Białorusi i Rosji zaakceptowali 6 września projekt pogłębienia integracji obu państw. W ciągu dwóch lat dojdzie do daleko idącego połączenia …

Zastrzeżenia do białoruskich wyborów

Przeszkodą w dalszym zacieśnianiu relacji między UE a Białorusią jest kwestia przestrzegania praw człowieka, swobód obywatelskich i zasad demokracji w tym postsowieckim kraju. Aleksander Łukaszenka funkcję prezydenta sprawuje nieprzerwanie od 1994 r. W tym czasie niemal całkowicie podporządkował sobie media i rozbił demokratyczną opozycję oraz społeczeństwo obywatelskie. Większość przejawów niezależnej od władz działalności politycznej, społecznej czy biznesowej jest najczęściej tłumiona.

Wiele obaw w UE wzbudziły przeprowadzone 17 listopada wybory parlamentarne. Żaden z przedstawicieli opozycji nie wywalczył w nich mandatu, a niezależne organizacje obywatelskie alarmowały o licznych nieprawidłowościach w procesie wyborczym, zwłaszcza na etapie tzw. głosowania przedterminowego, które przeprowadzane jest kilka dni przed właściwym głosowaniem.

W teorii chodzi o umożliwienie oddania głosu osobom, które nie będą tego mogły zrobić we właściwym terminie, ale opozycja alarmuje, że chodzi o łatwiejsze fałszowanie wyników, gdy w kraju nie ma jeszcze wszystkich zagranicznych obserwatorów. Podobne zarzuty są białoruskiej Centralnej Komisji Wyborczej przedstawiane podczas wyborów prezydenckich, które od 25 lat wygrywa zawsze z ogromną przewagą Łukaszenka.

Ministrowie ze Szwecji i Finlandii wytknęli tę kwestię białoruskiemu prezydentowi podczas spotkania w Mińsku. „Podtrzymujemy ocenę wyborów parlamentarnych na Białorusi, uznanych przez OBWE za niespełniające standardów demokratycznych. Niestety, w ostatnich latach Białoruś nie przeprowadziła wyborów, które odpowiadałyby standardom międzynarodowym” – powiedziała szwedzka minister Linde.

Jej fiński odpowiednik dodał, że „w parlamencie powinna być opozycja, bo pozwoliłoby to ożywić dyskusję i w ogóle zwiększyć jej sens.” „Wzywamy Białoruś do zastosowania się do wszystkich rekomendacji OBWE” – powiedział minister Haavisto.

Szwedzka minister zastrzegła jednak, że widzi sens w rozmowach z białoruskim przywódcą, ponieważ „daje to możliwość dialogu i wyjaśnienia, jak widzimy wyniki wyborów na Białorusi.” „Potrzebujemy dialogu z Białorusią, jeśli chcemy wpływać na rozwój wydarzeń, na jej rozwój w kierunku demokratycznym. Najlepszy sposób to spotykać się i rozmawiać” – oceniła minister Linde.

Litwa: Ćwiczenia na wypadek awarii nuklearnej na Białorusi

Na Litwie – między innymi w Wilnie – rozpoczęły się kilkudniowe ćwiczenia na wypadek potencjalnej awarii nuklearnej na Białorusi. Elektrownia atomowa w białoruskim Ostrowcu znajduje się zaledwie ok. 50 km od granicy z Litwą. Litewskie władze od dawna protestują przeciw …

Białoruś przestaje być w Szwecji Białą Rosją

Prezydent Łukaszenka także próbował łagodzić nastroje. Mówił przy tym, że „takie małe i średnie kraje jak Białoruś i państwa skandynawskie muszą się trzymać razem”. Choć Białoruś nie ma dostępu do morza, stwierdził, że jego kraj podobnie do państw skandynawskich „jest częścią regionu bałtyckiego”. „Dlatego musimy być bliżej siebie. Jednoczyć się, jeśli to jest możliwe, żeby utrzymać się w tym trudnym świecie” – stwierdził białoruski prezydent.

Aleksander Łukaszenka podziękował też władzom Szwecji za to, że postanowiły oficjalnie zmienić szwedzką nazwę jego kraju, który dotąd nazywany był w urzędowych dokumentach Białą Rosją (Vitryssland), co mogło narzucać Szwedom skojarzenia z brakiem niepodległości Białorusi od Rosji. Teraz w Szwecji obowiązywać będzie oficjalnie nazwa Belarus. O taką zmianę od lat zabiegały organizacje zrzeszające mieszkających w Szwecji Białorusinów.

Łukaszenka za porozumieniem wizowym z UE

Potwierdziły się informacje sprzed miesiąca. Porozumienie wizowe między Unią Europejską a Białorusią jest na ostatniej prostej. Swój podpis pod stosownym dokumentem złożył prezydent Aleksandr Łukaszenka.
 

 

Negocjacje między Wspólnotą a Mińskiem trwają od kilku lat, jednak to w ostatnich miesiącach przezwyciężono najtrudniejsze …