Polska: Rada Ministrów przyjęła i przesłała Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy / Europa i świat w skrócie

Krajowy Plan Odbudowy jest podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy.