Komisja Europejska i Armenia zainteresowane rozwojem dalszych stosunków

Komisarz Johannes Hahn i Minister Spraw Zagranicznych Armenii Zohrab Mnatsakanyan [Twitter]

Komisarz UE ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Johannes Hahn przybył z wizytą do Armenii. W trakcie pobytu w Erywaniu spotkał się z prezydentem Armenem Sarkisjanem oraz premierem Nikolem Paszinjanem.

 

Na zorganizowanej po zaplanowanych spotkaniach konferencji prasowej, Hahn mówił, że „Komisja Europejska pozytywnie odnosi się do kwestii ułatwień wizowych dla Armenii”. Kwestia ta jednak wymaga jeszcze dyskusji „Należy ją omówić z państwami członkowskimi UE i mimo wszystko trudno oczekiwać postępów przed wyborami do Parlamentu Europejskiego,” twierdził komisarz. Jednak, jak dodał, KE „patrzy z optymizmem w przyszłość”.

Witając unijną delegację, premier Armenii Nikol Paszinjan podkreślił, że Armenia chce pogłębiać współpracę z Unią Europejską. Dodał także, że jest wdzięczny Unii za pomoc udzieloną dla reform demokratycznych, dzięki którym Armenia jest gotowa kontynuować współpracę w ramach kompleksowej i pogłębionej umowy o partnerstwie między UE a Armenią (CEPA).

„Demokracja jest systemem wartości dla naszego społeczeństwa, a nie orientacją geopolityczną. W tym kontekście przywiązujemy wagę do wsparcia UE dla przeprowadzanych przez nas reform” – powiedział Nikol Paszinjan. Premier podkreślił, że po niedawnych wyborach jego rząd konsekwentnie wprowadza głębokie zmiany w gospodarce.

Johannes Hahn podkreślił, że Unia Europejska jest zainteresowana dalszym rozwojem stosunków z Armenią i jest gotowa wspierać wdrażanie reform zainicjowanych przez rząd w Erywaniu. Komisarz z zadowoleniem przyjął zmiany demokratyczne zachodzące w kraju, podkreślając, że jako uczestnik Programu Partnerstwa Wschodniego Armenia jest ważnym partnerem dla UE.

UE odnotowuje postępy w relacjach Armenia-Azerbejdżan

Unia Europejska z zadowoleniem odnotowała trwającą od niedawna odwilż w stosunkach między Azerbejdżanem i Armenią w związku z konfliktem o Górski Karabach.
 

Armenia jest w stanie wojny z Azerbejdżanem o terytorium Górskiego Karabachu, które znajduje się pod kontrolą ormiańskich separatystów sympatyzujących …

Strony wymieniły poglądy na temat dwustronnej agendy UE-Armenia, poruszając kwestie związane z CEPA, w tym rozwój instytucji demokratycznych, wzmocnienie praworządności, ochronę praw człowieka, reformę sądownictwa, a także walkę z korupcją i poprawę środowiska biznesowego. Obie strony podkreśliły znaczenie budowy niezależnego systemu sądowego w Armenii.

Politycy omówili możliwości dalszej ekspansji współpracy gospodarczej i rozwoju wspieranych przez UE programów rozwojowych w Armenii. Zgodzili się, że niezwykle istotne dla dalszej integracji jest wdrażanie nowych inicjatyw w dziedzinie infrastruktury, edukacji czy energetyki. W tym kontekście rozmówcy podkreślili potrzebę zakończenia procesu ratyfikacji CEPA, aby było możliwe przejście do dalszych etapów porozumienia.