UE: Izraelskie towary z terytoriów okupowanych muszą być specjalnie oznaczane

Żydowskie osiedle na Zachodnim Brzegu Jordanu, źródło: Flickr/PilotGirl (CC BY-NC-SA 2.0)

Izraelskie towary z terytoriów okupowanych muszą być w UE specjalnie oznaczane. Taką decyzję podjął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zdaniem TSUE konsumenci mają prawo wiedzieć, gdzie dokładnie został wytworzony dany towar. Tych wyprodukowanych w żydowskich osiedlach na Zachodnim Brzegu Jordanu nie będzie można opisać jako „Made in Israel”.

Unia Europejska sprzeciwia się budowaniu przez Izrael nowych osiedli na terytoriach palestyńskich, wskazując na wcześniejsze umowy zabraniające takich działań na obszarze, który w przyszłości mógłby się stać niepodległą Palestyną.

Skarga na francuskie zarządzenie

Francuskie ministerstwo gospodarki nakazało na sprzedawanych we Francji towarach umieszczać oznaczenie rozróżniające towary wyprodukowane w samym Izraelu od tych, które pochodzą z żydowskich osiedli na terytoriach okupowanych. Chodzi przede wszystkim o zagęszczony sok pomarańczowy. Izraelskie instytucje zaskarżyły jednak tę decyzję do TSUE.

Trybunał w Luksemburgu orzekł, że żądanie umieszczania oznaczeń dotyczących dokładnego pochodzenia izraelskich produktów jest zasadne i może być egzekwowane na terenie całej UE. TSUE zauważył, że kraj lub miejsce pochodzenia produktów muszą być dokładnie oznaczone, jeśli pominięcie takiego wskazania może wprowadzać konsumentów w błąd. A oni, np. z powodów moralnych, nie chcą kupować towarów pochodzących z danego obszaru. Według TSUE nie może być mowy o sugestii, że produkt spożywczy pochodzi z kraju lub miejsca innego niż jego rzeczywiste miejsce pochodzenia.

Trybunał powołał się też na unijne rozporządzenie, które określa wykładnię pojęcia „kraj pochodzenia” oraz terminów „terytorium” oraz „kraj”. Sędziowie uznali, że zgodnie z tymi wytycznymi nie można rozciągnąć terminu „Izrael” jako „kraju pochodzenia” na tereny, które prawnie stanowią „Autonomię Palestyńską”, nawet jeśli dany towar wyprodukowali nie Palestyńczycy, ale izraelscy osadnicy. Nadrzędna jest tu kwestia geograficzna, a nie etniczna.

TSUE uznał, że właściwszym niż „wyprodukowano w Izraelu” byłoby w tym wypadku oznaczenie „wyprodukowano w osiedlu izraelskim”. „Osiedla zakładane na niektórych okupowanych przez państwo Izrael terytoriach charakteryzują się tym, że ucieleśniają politykę przesiedlania ludności prowadzoną przez to państwo poza jego terytorium, z naruszeniem zasad ogólnego międzynarodowego prawa humanitarnego” – napisano w stanowisku TSUE.

UE wezwała Izrael do zaprzestania wyburzania palestyńskich budynków

Izraelskie buldożery, pod ochroną wojska i policji, zaczęły wyburzanie palestyńskich domów na przedmieściach Wschodniej Jerozolimy. Sąd Najwyższy Izrael uznał je za wybudowane nielegalnie. ONZ i UE zaapelowały jednak do izraelskich władz o wstrzymanie wyburzeń.
 

Izraelski Sąd Najwyższy uznał kilka budynków w …

Izrael odrzuca decyzję TSUE

Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie odrzuciło wyrok unijnego trybunału. „Stanowi ono narzędzie w politycznej rozgrywce przeciwko Izraelowi. Wyłącznym celem orzeczenia jest wyodrębnienie i zastosowanie podwójnych standardów w stosunku do Izraela. Trwa ponad 200 sporów terytorialnych na świecie, a TSUE nie wydał ani jednego wyroku w sprawie oznaczania produktów pochodzących z tych terytoriów” – stwierdził szef dyplomacji tego kraju Israel Katz.

Izraelski minister zapowiedział jednocześnie, że chce sprawę wyroku Trybunału w Luksemburgu omówić z ministrami spraw zagranicznych państw członkowskich. Tymczasem decyzję TSUE bardzo pozytywnie przyjęli Palestyńczycy. Główny palestyński negocjator w rozmowach z Izraelem Saeb Erekat zaapelował do państw członkowskich UE o jak najszybsze wdrożenie decyzji TSUE. „To ważne prawe i polityczne zobowiązanie” – ocenił.

UE przeciwko uznaniu suwerenności Izraela nad Wzgórzami Golan

Unia Europejska podkreśla, że nie uzna suwerenności Izraela nad Wzgórzami Golan. To reakcja na deklarację Donalda Trumpa o uznaniu przez USA formalnej suwerenności Izraela nad tym spornym terytorium.
 

„Zgodnie z prawem międzynarodowym UE nie uznaje suwerenności Izraela nad terytoriami okupowanymi przez …