W Łodzi rozpoczęła się konferencja FAO 

Prezydent Andrzej Duda i dyrektor generalny FAO Qu Dongyu, źródło Przemysław Keler KPRP

Prezydent Andrzej Duda i dyrektor generalny FAO Qu Dongyu, źródło Przemysław Keler KPRP

Europa może spodziewać się kolejnej fali imigrantów, takiej jak ta z 2015 r., ostrzegł wczoraj (10 maja) w Łodzi szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau w czasie inauguracyjnej sesji regionalnej konferencji ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

 

We wtorek w Łodzi rozpoczęła się 33. sesja regionalnej konferencji Organizacji ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization – FAO), poświęcona wyzwaniom zagrażającym produkcji żywności i bezpieczeństwu żywnościowemu na świecie. Delegacji FAO przewodniczy dyrektor generalny tej organizacji Qu Dongyu.

W sesji inauguracyjnej dotyczącej konsekwencji rosyjskiej inwazji na Ukrainę dla światowego rolnictwa uczestniczyli także m.in. unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz szef MSZ Zbigniew Rau. Obaj wcześniej spotkali się z szefem FAO. Wczoraj przyjął go również prezydent Andrzej Duda.

Janusz Wojciechowski: Priorytetem jest "rozważne" zwiększenie produkcji żywności w UE

Komisarz Janusz Wojciechowski opisał, w jaki sposób Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do osiągnięcia tego celu za pomocą Wspólnej Polityki Rolnej

Rau: Europa może spodziewać się kolejnej fali imigrantów jak ta z  2015 r.

Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że takie konferencje FAO odbywają się co dwa lata i wyznaczają kierunki działania zarówno w dziedzinie produkcji żywności, jak i rozwoju rolnictwa. “Mamy 54 uczestników, są to państwa Europy i Azji Centralnej. Konferencja w Łodzi ma charakter regionalny i jest to bodaj ostatnia z szeregu regionalnych konferencji na świecie ONZ ds. wyżywienia i rolnictwa”, powiedział Rau w czasie wczorajszej inauguracji.

Zwrócił także uwagę, że w wielu reprezentowanych w Łodzi państwach żywność jest produkowana głównie na rynek własny. “Są jednak takie państwa, jak Ukraina, gdzie większość, np. zboża, idzie na eksport do północnej Afryki i na Bliski Wschód. Gdy łańcuch się przerwie, niedobory będą tak wielkie, że sytuacja grozi turbulencjami społecznymi”, ostrzegł szef polskiego MSZ wyjaśniając, że wiążą się one z załamaniem stabilności politycznej.

“Jak to wszystko na siebie się nałoży, Europa może spodziewać się kolejnej fali imigrantów, jak w 2015 roku”, uprzedził Zbigniew Rau.

Głód i niedożywienie jako efekt działań zbrojnych w Ukrainie. Grozi nam kryzys żywnościowy?

Według ONZ około prawie 11 proc. światowej populacji zmaga się z problemem niedożywienia. Czy wojna w Ukrainie jeszcze pogorszy sytuację?

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim

Spotkanie polskiego prezydenta i szefa FAO koncentrowało się wokół bezpieczeństwa żywnościowego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem następstw napaści Rosji na Ukrainę (oba kraje są ważnymi eksporterami żywności i nawozów), przekazała Kancelaria Prezydenta.

Rozmowa dotyczyła m.in. działań pozwalających uniknąć kryzysu żywnościowego, a dyrektor Qu podziękował za zaangażowanie Polski w działania na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego. Wskazał też nasz kraj jako wzór udanej transformacji sektora rolnego.

“Rosyjska agresja na Ukrainie grozi poważnym kryzysem żywnościowym w wielu częściach globu. Polska zamierza wspierać Ukrainę w eksporcie żywności i przeciwdziałać skutkom agresji”, powiedział po zakończeniu wczorajszych rozmów szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Światowa produkcja mięsa nieustannie rośnie. Polska wśród największych producentów w Europie

Szacuje się, że do 2029 r. światowa produkcja mięsa zwiększy się o kolejne 40 mln ton, wynika z raportu „Atlas Mięsa 2022”.

Spotkanie z szefem MSZ

Tematem spotkania szefa FAO z polskim ministrem spraw zagranicznych był również wpływ rosyjskiej agresji wobec Ukrainy na bezpieczeństwo żywnościowe na świecie. “Rozmówcy zgodzili się, że konflikt może ograniczyć światowe dostawy podstawowych produktów rolnych, powodując gwałtowne wzrosty cen żywności i głód, a także napięcia geopolityczne w wielu rejonach świata, m.in w Afryce i na Bliskim Wschodzie, gdzie kluczowym dostawcą zbóż była dotychczas Ukraina”, głosi komunikat resortu wydany po wczorajszym spotkaniu. Obaj też podkreślili potrzebę ścisłej współpracy międzynarodowej w czasie obecnego kryzysu.

Rolnictwo węglowe może przynieść korzyści dla klimatu. Ale potrzeba długoterminowych inwestycji

Francuscy rolnicy popierają rolnictwo węglowe, ale zwracają uwagę na koszty przystosowania się do nowych zasad.

Spotkanie w ministerstwie rolnictwa

Dzień wcześniej (9 maja) szef FAO spotkał się z ministrem Kowalczykiem. Tematem poniedziałkowych rozmów Qu Dongyu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi była przede wszystkim współpraca Polski z FAO. Mowa była również o realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 i światowym bezpieczeństwie żywnościowym, zwłaszcza wobec agresji Rosji na Ukrainę.

Minister Kowalczyk zwrócił uwagę, że “procesy transformacji systemów żywnościowych w kierunku bardziej zrównoważonych są zagrożone w wyniku pandemii COVID-19 i wzrostu cen środków produkcji”, a agresja Rosji na Ukrainę stanowi kolejny czynnik zagrażający światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu. Cytowany w komunikacie resortu szef MRiRW zadeklarował przy tym gotowość do współpracy z FAO na rzecz przeciwdziałania skutkom wojny w Ukrainie dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego.

Wicepremier przyznał również, że – zgodnie z mandatem FAO – Polska oczekuje zaangażowania tej organizacji w przeprowadzenie analiz i przygotowanie propozycji rozwiązań dotyczących wsparcia rolnictwa w Ukrainie oraz łagodzenia niekorzystnych skutków wojny dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego.

Natomiast dyrektor Qu Dongyu zwrócił uwagę, że światowe bezpieczeństwo żywnościowe było zagrożone już przed pandemią COVID-19, natomiast wzrost cen środków produkcji i wojna w Ukrainie dodatkowo pogorszyły sytuację. Podkreślił przy tym rolę Polski jako znaczącego producenta żywności w zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w regionie.

Konferencja ma trwać do piątku (13 maja).

Produkcja żywności bez rolnictwa – wizja bliższa, niż nam się wydaje?

Firma Solar Foods opracowała metodę wytwarzania białka z dwutlenku węgla i przy wykorzystaniu energii elektrycznej. Może ono posłużyć do produkcji sztucznego nabiału i mięsa.

FAO

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa jest wyspecjalizowaną agencją ONZ z siedzibą w Rzymie. Założona po II wojnie światowej organizacja zrzesza 194 państwa, a jej celem jest zwalczenie głodu na świecie, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i zapewnienie wszystkim ludziom regularnego dostępu do żywności wysokiej jakości.