Kolejny krok na drodze Ukrainy do unijnej kandydatury. Jest opinia komitetu doradczego UE

Na zdjęciu szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. / Foto via [European Union]

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) stwierdził, że Ukrainie należy bezwarunkowo przyznać status kandydata do UE. Powinno się to jednak odbyć „bez uszczerbku dla trwającego procesu akcesyjnego Bałkanów Zachodnich”.

 

 

W wydanej wczoraj (16 czerwca) opinii Komitet domaga się również „europejskiej i międzynarodowej pomocy finansowej (dla Ukrainy – red.), aby zapobiec całkowitemu zniszczeniu ukraińskiej gospodarki”. Podkreśla przy tym znaczącą pracę organizacji społecznych i pozarządowych w tej dziedzinie.

EKES jest organem doradczym UE, który reprezentuje głosy organizacji społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie. Komitet jest obecnie w kontakcie z organizacjami społecznymi na Ukrainie i jej granicach, wspierającymi ludność dotkniętą wojną.

Pomoc zamiast członkostwa? Portugalia odradza pośpiech ws. akcesji Ukrainy do UE

Najlepsze, co UE może w tej chwili dać Ukrainie, to doraźne wsparcie w duchu unijnej jedność UE, uważa premier António Costa.

„UE musi przyznać Ukrainie status kandydata”

„Nasza opinia stanowi jasny sygnał dla Komisji i Rady, aby przyznać Ukrainie status kraju kandydującego. Ukraina zasługuje na to, a jej mieszkańcy muszą mieć jasną perspektywę wstąpienia do UE”, stwierdziła Christa Schweng, przewodnicząca EKES.

Decyzja w sprawie Ukrainy ma zapaść na szczycie Rady Europejskiej, zaplanowanym na czwartek i piątek (23-24 czerwca). „W przyszłym tygodniu przywódcy UE muszą przyznać Ukrainie status kandydata do UE. To będzie wyraźny sygnał dla (Władimira – red.) Putina, że jesteśmy gotowi bronić demokracji i europejskich wartości oraz wspierać Ukrainę”, powiedział przewodniczący Grupy Pracodawców EKES Stefano Mallia.

W opinii Komitet zwraca się o wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, rolników i organizacji pozarządowych. Według EKES są to kluczowe podmioty z punktu widzenia pomocy humanitarnej zarówno w czasie wojny, jak i w procesie odbudowy kraju.

„Podmioty społeczeństwa obywatelskiego muszą być w centrum opracowywania, wdrażania i monitorowania pomocy humanitarnej UE i państw członkowskich na rzecz Ukrainy”, powiedział dziennikarzom przewodniczący Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego EKES Séamus Boland.